Spotkanie konsultacyjne przedstawicieli SKwP w Ministerstwie Zdrowia

A miało być prościej...
(..) W zakresie pozostałych propozycji i wniosków Ministerstwo Zdrowia nie udzieliło odpowiedzi i można odnieść wrażenie, że nie rozumie istoty podnoszonych problemów, a aktywność SKwP jako strony społecznej coraz bardziej przypomina bicie głową w ścianę (..) Leszek Lewandowicz, sekretarz Zarządu Głównego Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz sekretarz Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski
Spotkanie konsultacyjne przedstawicieli SKwP w Ministerstwie Zdrowia:
 
29 listopada 2022 r.

Pozostałe aktualności

close