Spotkanie Klubu Biur Rachunkowych SKwP O/O w Białymstoku

Pomimo iż żadna z nas nie jest przebrana za Mikołaja, to przesyłamy Wam serdeczne pozdrowienia ze Stowarzyszenie Księgowych w Polsce O/O w Białymstoku
W ramach Komisja Biur Rachunkowych przy SKwP miałyśmy okazję odwiedzić Klub Biur Rachunkowych SKwP i podzielić się wiedzą na temat:
  • wyceny usług księgowych oraz
  • uregulowania zawodu księgowego.
Spędzone z Wami chwile były naprawdę wspaniałe.
Niezmiernie ucieszyłam się z informacji, że członkowie Klubu uczestniczący w poprzednim wydarzeniu, wdrożyli udostępnioną przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski Procedurę AML dla biur rachunkowych. Taka wspólna wymiana wiedzy, doświadczeń oraz procedur, ma miejsce na okrągło w Stowarzyszeniu.
Pięknie dziękujemy za cenną dyskusje oraz wymianę poglądów. A przede wszystkim dziękujemy za wspaniałą gościnę. Zapewne już niedługo - czy to online, czy na żywo - spotkamy się razem.
Mikołajkowe pytanie - Czy wiecie ile Klubów i Kół członkowskich działa w SKwP O/O w Białymstoku? Jeżeli tak, to na odpowiedzi czekam w komentarzach.
Nie zapomnijcie jednak do puli doliczyć:
  • Klub wewnętrznych audytorów oraz
  • Koło pracowników i funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej.
  

6 grudnia 2022 r.

Pozostałe aktualności