Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Komunikacji Marketingowej (SRK KM)

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Komunikacji Marketingowej (SRK KM) powstała, aby zidentyfikować, nazwać i uporządkować kwalifikacje funkcjonujące w branży. To 21. rama kwalifikacji opracowana do września 2023 r. przez IBE, we współpracy z przedstawicielami różnych branż.

>> Więcej informacji <<

Pozostałe aktualności