Pismo SKwP do Minister Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie regulacji prawnych dotyczących szkoleń pracowników

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce wystosowało do Minister Rodziny i Polityki Społecznej pismo, z dnia 7.07.2023 r., w sprawie regulacji prawnych na gruncie przepisów Kodeksu pracy dotyczących szkoleń pracowników. Wprowadzone przepisy spowodowały wśród praktyków uzasadnione wątpliwości co do zakresu regulacji i sposobu ich stosowania.

18 lipca 2023 r.

Pozostałe aktualności