Październikowe warsztaty grupy #CEUK w Poznaniu

Ciągły rozwój zawodowy oraz poszerzanie kompetencji miękkich, jest tak samo ważny w pracy księgowego jak aktualizacja wiedzy podatkowej. Ponieważ to kompetencje miękkie:

  • mają wpływ na to, w jaki sposób współdziałamy z innymi
  • ułatwiają nawiązywanie relacji z naszym otoczeniem
  • sprzyjają budowaniu zaufania i niezawodności
  • pomagają efektywnie kierować zespołem

Zasadniczo, to od wysoko rozwiniętych kompetencji miękkich, zależy nasz sukces.

Na październikowych warsztatach grupy #CEUK w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu, uczestnicy zdobywali wiedzę:

  • związaną z radzeniem sobie z trudnym klientem w biurze rachunkowym, w zależności od jego typu osobowości
  • związaną z zakładką google oraz jej pozycjonowaniem

Warsztaty przeprowadziły Joanna Bogielczyk oraz Zuzanna Strauchmann. To było bardzo efektywne spotkanie.

Uczestnicy świętowali również jubileusz 15-lecia pracy Mariusza Noworyta, dyrektora Wielkopolskiego Oddziału SKwP w Poznaniu.

4 października 2022 r.

Pozostałe aktualności