Odznaczenia dla wykładowców Oddziału Opolskiego SKwP

25 października 2023 r. w Domu Kultury w Ozimku odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Na tę uroczystość zostali zaproszeni przedstawiciele Oddziału Okręgowego w Opolu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce: Dyrektor Centrum Kształcenia NPKU SKwP w Opolu Ewa Anna Kąciak oraz uhonorowani Medalami Komisji Edukacji Narodowej, wieloletni wykładowcy Centrum Kształcenia SKwP, Pani Małgorzata Ziorko-Mazur i Pan Sebastian Kuś.
Medale przyznane przez Ministra Edukacji i Nauki, zostały wręczone przez Opolskiego Kuratora, Pana Michała Sieka.

Pani Małgorzata Ziorko-Mazur to wykładowczyni i egzaminatorka na kursach kadrowo-płacowych, zaangażowana w działalność Stowarzyszenia od blisko 15 lat. Obecnie jest członkiem Zarządu Oddziału Okręgowego w Opolu.
Pan Sebastian Kuś jest wykładowcą przedmiotów Etyka w rachunkowości i Technologie IT w rachunkowości. Od blisko 20 lat pracuje na rzecz Stowarzyszenia, propagując zachowania etyczne w pracy księgowego. Jest Rzecznikiem Zawodowej Etyki w Oddziale w Opolu i już piątą kadencję piastuje funkcję Prezesa Zarządu Opolskiego Oddziału SKwP.

Całą uroczystość zamknęła część artystyczna, w której wystąpiła uzdolniona opolska młodzież z programem wokalno-tanecznym.
Na koniec, w kuluarach, podczas przygotowanego poczęstunku, można było porozmawiać i wymienić się doświadczeniami z innymi nagrodzonymi osobami, zaangażowanymi w działalność edukacyjną w regionie.

Jesteśmy dumni z tak szczególnego wyróżnienia naszych wykładowców i bardzo im, a także wszystkim pozostałym odznaczonym osobom, serdecznie gratulujemy!

27.10.2023

Pozostałe aktualności