KSeF – wyzwanie dla niewatowców

„(..) Wprowadzając obowiązkowy KSeF, należałoby zwrócić uwagę, aby obowiązki wynikające ze zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług nie były rozbieżne z obowiązkami w zakresie podatku dochodowego.

Uchwalone przez Sejm RP 14 kwietnia 2023 r. zmiany, dotyczące terminów przesyłania plików z księgami (JPK) dla celów podatku dochodowego, o kolejny rok, odsunęły ten obowiązek dla poszczególnych grup podatników, a ponadto całkowicie wyłączyły z niego podatników CIT, prowadzących uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów. Dzięki temu wiele organizacji pozarządowych nadal będzie ją mogło prowadzić oraz składać zeznania CIT-8 w postaci papierowej. Niestety, przy jednoczesnym zachowaniu wielu uproszczeń, podmioty NGO będą zobowiązane do korzystania z systemu KSeF i to już od 1 lipca 2024 r., podlegając obowiązkowi odbierania z niego faktur (..)” - Sylwia Rzepka, dyplomowany księgowy, sekretarz Komisji Biur Rachunkowych SKwP. Zachęcamy do zapoznania się z całością artykułu, opublikowanym na łamach Rzeczpospolitej.

14 czerwca 2023 r.

 

Pozostałe aktualności

close