E-wnioski ZRK to nowy system, dzięki któremu można w łatwiejszy sposób składać wnioski w ramach ZSK.

Jednym z zadań podmiotu prowadzącego Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (PP ZRK) jest przyjmowanie wniosków m.in. o: włączenie do ZSK kwalifikacji oraz przyznanie uprawnienia do nadawania danej kwalifikacji. Wnioski poprawne pod względem formalnym PP ZRK przekazuje do właściwych ministrów.

Od 2016 r. do stycznia 2024 r. wpłynęły 542 wnioski o włączenie kwalifikacji oraz 562 wnioski od podmiotów, które chcą wydawać certyfikaty wyróżnione znakiem Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) i Europejskiej Ramy Kwalifikacji.

Zebrane doświadczenia pozwoliły przygotować nowe narzędzie do składania wniosków. 

>> Więcej informacji <<  

Pozostałe aktualności