Dzień otwarty w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce O/O w Olsztynie

Niedawno wraz z Anita Tomaszewska miałyśmy okazję uczestniczyć w Dniu otwartym SKwP w Stowarzyszenie Księgowych w Polsce O/O w Olsztynie.
Wspaniała atmosfera towarzyszyła nam, a w szczególności właścicielom biur rachunkowych. Wspólna wymiana myśli oraz doświadczeń, skutkowała znakomitą integracją pomiędzy uczestnikami.
Rewelacyjny odczyt ze składki zdrowotnej w ramach Polskiego Ładu, przeprowadziła Milena Skorupska. Natomiast projektowe o nadchodzących w lipcu zmianach ustawy, z referował Leszek Lewandowicz.
Anita Tomaszewska opowiedziała o Klubach Biur Rachunkowych SKwP. Natomiast ja, czyli Sylwia Rzepka, dyskutowałam o wycenie usług księgowych oraz przyszłości zawodu księgowego z uczestnikami.
Pięknie dziękujemy wszystkim właścicielom biur rachunkowych za spotkanie. Było nam niezmiernie miło, więc pozdrawiamy.
Serdecznie dziękujemy Marzena Kodzik, dyrektorce SKwP w Olsztynie oraz uśmiechniętej Pani Prezes za gościnę... już tęsknimy. Dziękujemy również Miesięcznik Rachunkowość za wspaniałe publikacje.

12 maja 2022 r.

Pozostałe aktualności

close