Dzień otwarty Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w Bydgoszczy
To niesamowite, że obcy sobie właściciele biur rachunkowych stają się jednością... aby podążać tą samą drogą i w tym samym kierunku tak właśnie zapamiętam Dzień otwarty SKwP w Bydgoszczy.
Od Polskiego Ładu... poprzez wycenę usług księgowych... aż do regulacji zawodu księgowego...
Pomimo złych informacji związanych z pandemią, cała sala była pełna, gdyż w spotkaniu uczestniczyło blisko 40 właścicieli biur rachunkowych.
Po znakomitym wystąpieniu doradcy podatkowego Paweł Wysiński, przeszliśmy do panelu dyskusyjnego. Świadomość lokalnych biur rachunkowych, związana z ryzykiem, odpowiednio skalkulowanej ceny oraz z potrzebą regulacji zawodu księgowego inspiruje do dalszego działania. Wspólna wymiana myśli z tym związana... bezcenna.
Niezmiernie się cieszę widząc tak niezwykłą integrację właścicieli biur rachunkowych, którzy dzięki wzajemnej wymiany doświadczeń, chcą podążać w tym samym kierunku.
Ta sytuacja nie miałaby jednak miejsca, gdyby nie wspaniałe osoby prowadzące Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Bydgoszczy. To dzięki nim, ich doświadczeniu, otwartości oraz zrozumieniu... właściciele biur rachunkowych mogli się wspólnie zjednoczyć i porozmawiać.
Pięknie dziękujemy za zaproszenie oraz cudowną gościnność, było nam naprawdę miło, móc poznać Was bliżej. Osobiście muszę przyznać, że wraz z Anita Tomaszewska nie możemy się już doczekać kolejnego spotkania.
To były niesamowite dwa dni w Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Bydgoszczy. Mająca tam miejsce integracja właścicieli biur rachunkowych... niezwykła.
Pięknie dziękuję wszystkim, bez których Dzień otwarty SKwP nie byłby możliwy.
Szczególne podziękowania kieruję do:

2 grudnia 2021 r.

Pozostałe aktualności