Dylematy etyczne w Polskim Ładzie – film zdobywający nagrodę II stopnia w Konkursie na dylemat etyczny z dziedziny rachunkowości, przeprowadzany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Etyka jest integralną i nieodłączną częścią zawodu księgowego... i to na całym świecie. Potwierdzeniem tego jest tworzenie  kodeksów oraz standardów etycznych przez organizacje księgowe np. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny czy IFAC. Dodatkowo każdy członek organizacji, musi podpisać deklarację, w której zobowiązuje się do przestrzegania zasad etyki zawodowej.

Mamy świadomość jednakże tego, że nie wszystko jest białe lub czarne... gdyż często zarówno w życiu jak i pracy, istnieje wiele odcieni szarości. Dodatkowo presja wywierana na księgowego przez dotrzymanie wszelkich terminów, skomplikowane i często zmieniane przepisy, członków zarządu, klientów, pracowników, czy rodziny, stawia księgowego w różnego rodzaju dylematach etycznych.

Przedstawiamy Wam nasz film, który zdobył nagrodę II stopnia w Konkursie na najlepszy dylemat etyczny z dziedziny rachunkowości. Zapraszamy do obejrzenia dylematów etycznych związanych z Polskim Ładem.

14 lipca 2022 r.

Pozostałe aktualności