Cykliczne spotkania Certyfikowanych Ekspertów Usług Księgowych

W ubiegłym tygodniu odbyło się kolejne znakomite spotkanie, zorganizowane dla grupy Certyfikowanych Ekspertów Usług Księgowych. Praktyczne przejście przez niejasności związane z Polskim Ładem, przeprowadził wybitny doradca podatkowy Leszek Lewandowicz, Sekretarz Zarządu Głównego oraz Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Cykliczne spotkania Certyfikowanych Ekspertów Usług Księgowych w Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski odbywają się w systemie hybrydowym. Dzięki temu, większa liczba uczestników może wziąć w nich udział. Mająca tam miejsce wymiana myśli oraz doświadczeń, stanowi ogromne znaczenie w zawodzie księgowego.

8 grudnia 2021 r.

Pozostałe aktualności