Branżowe Centra Umiejętności jako nowe placówki oświatowe ruszają ze swoją działalnością w całej Polsce

Instytut Badań Edukacyjnych, zwłaszcza zespół ds. ZSK, wspiera BCU w wielu obszarach podejmując się m.in takich działań jak: organizacja seminariów informacyjnych i spotkań roboczych nt. ZSK, Polskiej Ramy Kwalifikacji i Sektorowych Ram Kwalifikacji, wsparcie w opisie kwalifikacji sektorowych oraz przygotowaniu się do pełnienia roli instytucji certyfikującej i prowadzenia walidacji, sieciowanie BCU z innymi podmiotami z regionu, jak i w wymiarze ponadregionalnym.

>> Więcej informacji << 

Pozostałe aktualności