Biuletyn Informacyjny 2/2023

"Działający od 2002 roku Komtet Standardów Rachunkowości przy Ministerstwie Finansów, został powołany ustawą w 2000 roku. W jego skład wchodzą przedstawiciele Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny , Polska Izba Biegłych Rewidentów , Polish Financial Supervision Authority , Narodowy Bank Polski (NBP) oraz Ministerstwo Finansów . Przedstawicielami SKwP w Komitecie są: dr Teresa Cebrowska , prof. dr hab. Radosław Ignatowski, prof. dr hab. Stanisław Hońko , prof. dr hab. Gertruda Krystyna Swiderska .

W opracowanych przez Komitet rekomendacjach, omówiono zagadnienia o istotnym wpływie na sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności za 2022 r., w szczególnych warunkach, związanych z niepewnością otoczenia gospodarczego, m.in. założenie kontynuacji działalności w warunkach niepewności".

To tylko ułamek tego, co znajduje się w lutowym wydaniu Biuletynu Komisji Biur Rachunkowych #SKwP .

Serdecznie zapraszamy do lektury :-)

28 lutego 2023 r.

Pozostałe aktualności