"Główna Zawodowa Komisja Egzaminacyjna informuje, że odwołane w październiku i listopadzie 2020 r. egzaminy dla kandydatów na dyplomowanych księgowych zostaną przeprowadzone w dniu 30 stycznia 2021 r."

Pozostałe aktualności