Już w maju nowe webinary dotyczące szkolnictwa wyższego

Zapraszamy na webinary z udziałem ekspertek z obszaru lifelong learning, walidacji oraz założeń Europejskiej Ramy Kwalifikacji i wdrażania krajowych ram kwalifikacji, które odbędą się w dniach 23 i 27 maja br.

Podczas spotkań przedstawione zostaną wyniki ekspertyz obejmujących następujące obszary tematyczne:

  • rozwiązania, które wypracowano i wdrożono w zagranicznych instytucjach szkolnictwa wyższego w odniesieniu do krajowych ram kwalifikacji oraz powiązania oferty edukacyjnej tych instytucji i nadawanych przez nie kwalifikacji z rynkiem pracy (23 maja 2024 r.);
  • potrzeby i możliwości wykorzystania metod walidacji do potwierdzania kompetencji społecznych proponowanych w systemie szkolnictwa wyższego oraz przydatność tych kompetencji w kontekście wymagań stawianych absolwentom przez podmioty rynku pracy (27 maja 2024 r.).

Webinary kierowane są do przedstawicieli ministerstw, szkół wyższych, instytutów naukowych i instytutów badawczych.

>> Więcej informacji << 

Pozostałe aktualności