Zaproszenie na bezpłatne webinary dotyczące walidacji

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza na spotkania informacyjne online. Celem webinarów jest przekazanie praktycznych wskazówek dotyczących przygotowania się podmiotu do nadawania kwalifikacji wolnorynkowych lub sektorowych, w tym zaplanowania walidacji od strony merytorycznej i organizacyjnej. Spotkanie adresowane jest do instytucji certyfikujących oraz podmiotów zainteresowanych nadawaniem kwalifikacji wolnorynkowych lub sektorowych w ZSK.

  • "Projektowanie walidacji dla kwalifikacji wolnorynkowych i sektorowych"

    9 kwietnia 2024 r. (wtorek), godz. 9.30-12.30 (platforma Google Meet)

  • "Narzędzia walidacji dla kwalifikacji wolnorynkowych i sektorowych"

    23 kwietnia 2024 r. (wtorek), godz. 9.30-12.30 (platforma Google Meet)

>> Więcej informacji << 

Pozostałe aktualności