Pierwsze wnioski w systemie e-wnioski ZRK

W styczniu 2024 r. został uruchomiony nowy system do składania i rozpatrywania wniosków e-wnioski ZRK. To nowy, wygodniejszy - zwłaszcza dla składających - sposób procedowania wniosków kierowanych do podmiotu prowadzącego Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji.

System e-wnioski ZRK zapewnia sprawne składanie i rozpatrywanie wniosków w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Korzystają z niego podmioty, które zamierzają włączyć do ZSK nową kwalifikację czy ubiegają się o status instytucji certyfikującej. Pracownikom ministerstw nowy system ułatwia skuteczne rozpatrywanie złożonych wniosków.

Poza realizacją procedury opisanej w ustawie o ZSK narzędzie to usprawnia pracę, pozwala monitorować aktywności oraz umożliwia użytkownikom otrzymanie adekwatnego i szybkiego wsparcia ze strony pracowników Zespołu obsługi Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

>> Więcej informacji << 

Pozostałe aktualności