Główna Zawodowa Komisja Egzaminacyjna wyznaczyła termin egzaminu dla kandydatów 
na dyplomowanych księgowych na dzień 10.12.2023 r.  
  • miejsce egzaminu – Warszawa,
  • termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 19.11.2023 r. 

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: pawel.krzywina@skwp.pl

Po zdaniu egzaminu osoby zainteresowane, po spełnieniu dodatkowych wymagań, moga wystąpić o wpis na listę dyplomowanych księgowych i uzyskać certyfikat SKwP.

Pozostałe aktualności