Główna Zawodowa Komisja Egzaminacyjna wyznaczyła termin egzaminu dla kandydatów na dyplomowanych księgowych:
termin egzaminu - 18 grudnia 2022 r.,
miejsce – Warszawa.,
termin zgłoszenia - do 27 listopada 2022 r.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: pawel.krzywina@skwp.pl

Pozostałe aktualności