Główna Zawodowa Komisja Egzaminacyjna wyznaczyła termin egzaminu dla kandydatów na dyplomowanych księgowych na dzień:
19.12.2021 r. w Warszawie - termin składania wniosków upływa w dniu 26.11.2021 r.

Wnioski  o dopuszczenie do egzaminu proszę przesyłać na adres pawel.krzywina@skwp.pl

Opłatę za egzamin w wysokości 450 zł proszę kierować na konto:

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie
ul. Górnośląska 5
00-443 Warszawa
PKOBP Oddział 15 w Warszawie Al. Jerozolimskie 7. 00-950 Warszawa
65 1020 1156 0000 7902 0007 5523

Pozostałe aktualności