Praktyczne aspekty prowadzenia obsługi kadrowo-płacowej zatrudnionych pracowników – konferencja dla młodzieży

Pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Oddział Okręgowy w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce zorganizował 10 marca br. konferencję, dla uczniów klas drugich i trzecich kształcących się w zawodach technik ekonomista i technik rachunkowości, pod hasłem „Praktyczne aspekty prowadzenia obsługi kadrowo-płacowej zatrudnionych pracowników”. Spotkanie poprowadzone w formie online moderowały nauczycielki – Monika Fibich i Angelika Marciniak.

- Mam nadzieję, że młodzież po spotkaniach z naszymi ekspertami nabierze większego zainteresowania, odwagi i pewności do rozwoju w kierunku finansowo-księgowym – podkreślał, otwierając spotkanie, Jerzy Koniecki – Prezes Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Jednocześnie zwracając uwagę na fakt, że zawód księgowego jest coraz mocniej związany z nowoczesnymi technologiami przez co staje się jeszcze bardziej interesującym wyborem dla młodych ludzi, doskonale poruszających się w świecie nowoczesnych technologii.

W części merytorycznej spotkania wykładowcy związani z Oddziałem Okręgowym w Warszawie SKwP: Elżbieta Młynarska-Wełpa – specjalista ds. kadr i płac, wieloletni menedżer działów HR w międzynarodowych korporacjach, Jacek Kędziora – adwokat specjalizujący się w prawie pracy
i ubezpieczeniach społecznych oraz Ewa Skórzewska – biegły rewident, główna księgowa nadzorująca dział zajmujący się sprawami kadrowo-płacowymi, poprowadzili wykłady na następujące tematy:

  • Kiedy możemy otrzymać dodatkowe wynagrodzenie za pracę?
  • Pracownik w sądzie pracy – najczęściej występujące przyczyny sporu pomiędzy stronami
    stosunku pracy.
  • Kiedy wynagrodzenie za pracę podlega zmniejszeniu lub potrąceniu?

Młodzież wzięła również udział w dwóch konkursach – „Wynagrodzenia” i „Prawo pracy” sprawdzających wiedzę zdobytą w trakcie prelekcji.

W spotkaniu, stanowiącym kontynuację prowadzonych przez O/O w Warszawie prelekcji dla uczniów kształcących się na kierunkach ekonomicznych, udział wzięło 236 uczniów ze szkół z Warszawy, Żyrardowa, Ostrołęki, Jasieńca, Pułtuska i Siedlec.

11.03.2021

Pozostałe aktualności

close