OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości

„Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości"
ISSN 1641-4381
ISSN 2391-677X
online

Czasopismo naukowe wydawane od 1977 r.

Wydawca: Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

 

„Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" (ZTR) uzyskały 15 punktów
w Części B Wykazu Czasopism Naukowych Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego

„Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" (ZTR) są wydawane przez Radę Naukową Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP) od 1977 r., początkowo (w latach 1977-2000) pod tytułem „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej". Łamy ZTR są udostępniane dla tekstów zarówno polskich, jak i zagranicznych autorów. W ZTR publikowane są artykuły w językach polskim i angielskim.

W każdym roku ukazuje się pięć tomów ZTR: trzy tomy regularne i dwa tomy tematyczne (okolicznościowe). Jeden z tomów okolicznościowych zawiera kilkanaście najlepszych referatów wybranych spośród zgłaszanych na konferencję Katedr Rachunkowości w Polsce, organizowanej corocznie we wrześniu przez jedną z Katedr Rachunkowości uczelni publicznych. Drugi tematyczny tom ZTR jest poświęcony ważnym zagadnieniom lub wydarzeniom w środowisku naukowym rachunkowości.

Główna strona czasopisma ZTR to www.ztr.skwp.pl. Zgłaszanie artykułów do ZTR odbywa się przez tę stronę w zakładce "Złóż manuskrypt".

Zakup Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości

 

Ostatnia aktualizacja 27.09.2018 r.

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE