OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Wszystkie aktualności

Zmiany dotyczące akredytacji kształcenia

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 sierpnia 2019 r. w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, zostało 4 września 2019 r. opublikowane w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1692), a weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli 5 września 2019 r.

więcej »

Jeden wykaz podatników VAT już dostępny

Od 1 września 2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) (link) dostępny jest jeden, bezpłatny i elektroniczny Wykaz podatników VAT.

więcej »

Czekamy na prace konkursowe

Na wniosek Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przedłuża się do dnia 30 grudnia 2019 r. termin nadsyłania prac na VI edycję Konkursu na najlepsze opracowania dylematów etycznych z dziedziny rachunkowości.
Wskazówki i sugestie dla autorów opracowań dylematów etycznych znajdują się tutaj...

więcej »

Aktywa niematerialne: zidentyfikuj, zmierz, wyceń

Kontynuujemy rozmowę o zasobach niematerialnych w firmie, tym razem w czasie konferencji „Aktywa niematerialne: zidentyfikuj, zmierz, wyceń. O korzystaniu, które nie jest wykorzystywaniem”. Wydarzenie realizowane jest w ramach cyklu Open Eyes Economy on Tour 2019 oraz projektu „Małopolska Open Eyes Economy Hub - promocja zagraniczna małopolskich FIRM-IDEI”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Warszawska edycja wydarzenia odbędzie się 24 września 2019 r. w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych (ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa)

więcej »

Więcej dla księgowych

Informujemy, że można już korzystać z „Serwisu informacyjnego dla członków SKwP". Aktualności. Co? Gdzie? Kiedy? Co nowego w prawie? Informacje ze świata. Nowości wydawnicze - to tylko niektóre informacje, jakie znajdą tam nasi członkowie. Strona logowania znajduje się pod adresem: https://czlonkowie.skwp.pl Każdy członek Stowarzyszenia loguje się własnymi danymi, podając jako login numer członkowski a jako hasło swoje nazwisko.
Zapraszamy do korzystania z Serwisu

więcej »

O e-rachunkowości i nie tylko

Ani e-rachunkowość, ani roboty nie zastąpią księgowych, nawet za 20 lat – przekonywali uczestnicy konferencji „Elektroniczne sprawozdania w rachunkowości”, którą Stowarzyszenie Księgowych w Polsce zorganizowało w Warszawie.

więcej »

Rozstrzygnięty 50. konkurs na najlepsze prace z rachunkowości

Kapituła Konkursu Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, w wyniku przeprowadzonej podwójnej recenzji, przyznała nagrody i wyróżnienia w jubileuszowej 50. edycji konkursu.

więcej »

Internetowe zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach

Na portalu Biznes.gov.pl, prowadzonym przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, udostępnione są m.in. e-usługi dla przedsiębiorców. Jedną z nich jest Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach.

więcej »

Szczyt Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zaprasza na Szczyt Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej, który odbędzie się w dniach 9-10 września 2019 r. w Warszawie. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

więcej »

Zakończył się XXII Krajowy Zjazd Delegatów SKwP

XXII Krajowy Zjazd Delegatów SKwP obradował w dniach 24-25 czerwca 2019 r. w Jachrance. Wybrano na nim nowe władze naczelne Stowarzyszenia na kadencję 2019-2022. Prezesem Zarządu Głównego został Jerzy Koniecki (O/Okręgowy w Warszawie), wiceprezesami: Teresa Cebrowska (O/Dolnośląski we Wrocławiu) i Stanisław Hońko (O/Okręgowy w Szczecinie), sekretarzem Leszek Lewandowicz (O/Wielkopolski w Poznaniu), a skarbnikiem Bożena Wilk (O/Okręgowy w Łodzi).

więcej »

Opublikowany KRS nr 13

Zachęcamy do zapoznania się z Krajowym Standardem Rachunkowości nr 13 „Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów”, który został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 22 maja 2019 r., poz. 60

więcej »

Już dziś wpisz do kalendarza!

I Ogólnopolska Konferencja Przedsiębiorców i Księgowych
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – organizacja o ogromnym dorobku i znaczeniu w środowisku księgowych, ciesząca się również zasłużonym uznaniem wśród przedsiębiorców, zaprasza w dniach 1-2 października 2019 r. na I Ogólnopolską Konferencję Przedsiębiorców i Księgowych pod hasłem „Poznajmy się"

więcej »

Ostatnie dni rejestracji!

Po raz pierwszy, w dniach 17-19 maja 2019 r., na kortach w Mysłowicach Wesołej odbędą się Tenisowe Mistrzostwa Polski Księgowych i Finansistów. Pod koniec tego dnia ustalany jest harmonogram gier na cały weekend, który będzie publikowany na stronie, a dodatkowo do uczestników będą rozsyłanie smsy. Zapisy do 15 maja!

więcej »

Jak zmiany wpływają na czas rozliczenia podatkowego

Gościem red. Anny Wojdy w programie "Rzecz o Prawie" (29.03.2019 r.) był Leszek Lewandowicz - doradca podatkowy, sekretarz Zarządu Oddziału Wielkopolskiego SKwP. Rozmowa dotyczyła zmian w podatkach dochodowych, m.in. dotyczących zasad rozliczania sprzedaży nieruchomości przez osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz dotyczących kosztów samochodów osobowych w działalności.

więcej »

Raportowanie niefinansowe - konferencja podsumowująca

W Ministerstwie Finansów, 11 marca 2019 r., odbyła się konferencja podsumowująca wypełnienie przez spółki obowiązku raportowania rozszerzonych informacji niefinansowych za 2017 rok. Konferencję otworzył Leszek Skiba - podsekretarz stanu w MF, który podkreślił m.in. że spółki starały się rzetelnie opisać swoje działania w pięciu kluczowych, wymienionych w ustawie o rachunkowości, obszarach: społecznym, pracowniczym, środowiskowym, praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji. Głównym punktem konferencji była prezentacja raportu pt. „Raportowanie informacji niefinansowych za 2017 rok zgodnie z ustawą o rachunkowości – pierwsze doświadczenia i dobre praktyki”.

więcej »

E-sprawozdania - pytania i odpowiedzi MF

Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie odpowiedzi na 70 najczęściej zadawanych pytań, dotyczących składania e-sprawozdań finansowych. Zamieszczono m.in. kto, w jaki sposób oraz w jakim terminie powinien złożyć e-sprawozdanie, kto ma obowiązek sporządzania sprawozdania w strukturze logicznej i w formacie udostępnionych na stronie BIP Ministerstwa Finansów oraz kto i w jaki sposób powinien podpisać e-sprawozdanie finansowe.

więcej »

Finał konkursu "Potyczki Księgowe"

W Opolu 14 marca 2019 r. odbył się finał wojewódzkiego konkursu "Potyczki Księgowe". Uczestniczyli w nim uczniowie ze szkół o profilu ekonomicznym z całego województwa opolskiego, rywalizując o tytuł najlepszego „Młodego Księgowego”. Inicjatywa zorganizowania konkursu stanowi efekt podpisanego w 2009 r. przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Opolu oraz Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Opolu porozumienia o współpracy. W tym roku odbyła się X edycja. Zapraszamy obejrzenia krótkiej relacji z finału konkursu "Potyczki Księgowe".

więcej »

ZUS RIA - nowy raport informacyjny

Gościem programu Mateusza Rzemka #RZECZoPRAWIE była Elżbieta Młynarska-Wełpa, specjalista w zakresie płac i kadr, wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

więcej »

Wszystko w jednym miejscu

Nowy serwis polskiego rządu www.gov.pl ruszył 20 lutego 2019 r. W jednym miejscu znajdują się Informacje i usługi dla obywateli, przedsiębiorców i urzędników.

więcej »

Wyniki ankiety nt. zmian w ustawie o rachunkowości

Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej w Ministerstwie Finansów opublikował wyniki, przeprowadzonej w 2018 r. ankiety, która była częścią projektu BILANS. Cel ankiety stanowiło pozyskanie z rynku informacji na temat postrzegania prawa bilansowego (np. jego przejrzystości i trudności stosowania), a w konsekwencji poprawę jakości tego prawa.

więcej »

Jubileusz dr. Zdzisława Fedaka

Nestor polskiej rachunkowości ukończył niedawno 95 lat. Z tej okazji 4 lutego 2019 r. odbyło się uroczyste spotkanie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, którego gościem honorowym był dr Zdzisław Fedak.

więcej »

Konsultacje podatkowe rozpoczęte

Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje podatkowe w sprawie planowanych objaśnień, dotyczących klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania oraz przepisów o dodatkowym zobowiązaniu podatkowym. W załączeniu przesyłamy skan zawiadomienia o rozpoczęciu tych konsultacji oraz klauzulę informacyjną, dotycząca przepisów o ochronie danych osobowych, z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z tymi dokumentami. Wskazują one m.in. na szczegółowy zakres prowadzonych konsultacji.

więcej »

Trwa VI edycja konkursu SKwP

Prezydium Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce zaprasza na kolejną VI edycję Konkursu na najlepsze opracowania dylematów etycznych z rachunkowości. Ogłoszony 5 grudnia 2018 r. konkurs służy przede wszystkim upowszechnianiu zasad Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości.

więcej »

Już tylko e-sprawozdania finansowe

Roczne sprawozdania finansowe na papierze to już przeszłość. Podmioty zobowiązane do przygotowania sprawozdań finansowych mogą to zrobić wyłącznie w formie elektronicznej. Zgodnie z nowelizacją ustawy o rachunkowości, która weszła w życie 1 października 2018 r., sprawozdania finansowe mają postać elektroniczną XML dla jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (niesporządzających sprawozdań finansowych zgodnych z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości) oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe.

więcej »

JAKI JEST WSPÓŁCZESNY KSIĘGOWY? WYPEŁNIJ ANKIETĘ

Jak siebie widzą księgowi i jak ich widzą przedsiębiorcy? Czy portrety te pokrywają się? Zapraszamy do wypełnienia krótkich ankiet oraz do polecenia ich znajomym. Im więcej osób je wypełni, tym bardziej rzetelne uzyskamy informacje. Dziękujemy!

więcej »

Posiedzenie Zarządu Głównego SKwP

Na posiedzeniu Zarządu Głównego SKwP, które odbyło się 17 grudnia 2018 r., omawiano m.in. zagadnienia sprawozdawczo-wyborcze związane z XXII Krajowym Zjazdem Delegatów SKwP, zaplanowanym na 24-25 czerwca 2019 r. w Jachrance. Uroczystym punktem posiedzenia było przyznanie Krystynie Cebuli z Oddziału Okręgowego SKwP w Warszawie oraz Dorocie Szewczak z Oddziału Wielkopolskiego SKwP w Poznaniu najwyższej honorowej odznaki złotej z diamentem "Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce". Gratulujemy!

Ważne! ZUS - projekt e-akta

ZUS wprowadza projekt e-akta – przechowywanie dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej. Zmiany przepisów dają pracodawcy możliwość wyboru postaci przechowywania dokumentacji pracowniczej (obecnie obowiązkowa jest papierowa postać). Pracodawca sam będzie decydował, czy chce archiwizować dokumenty w postaci papierowej, czy elektronicznej. Będzie można zamienić dotychczasową dokumentację papierową na elektroniczną. Projekt ten jest niezwykle ważny społecznie i obejmie swym zasięgiem 2 514 556 pracowników (płatników składek) oraz 11 mln. pracowników (ubezpieczonych).

więcej »

O czym przedsiębiorca wiedzieć powinien

W Pałacu Lubomirskich w Warszawie, 13 grudnia 2018 r., odbyła się konferencja Czego wielu przedsiębiorców i managerów nie robi, choć robić powinno? Legalne możliwości poszerzenia wiedzy o swojej firmie oraz przedsiębiorstwach partnerów i kontrahentów. Konferencję prowadzili: Ryszard Gorycki – sekretarz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, biegły rewident oraz Zbigniew Żurek – wiceprezes BCC, przewodniczący Zespołu ds. Rozwoju Dialogu Społecznego, przewodniczący Rady Pracodawców SKwP.

więcej »

ŚWIATOWY KONGRES KSIĘGOWYCH 2018

Co cztery lata odbywa się Światowy Kongres Księgowych (ŚKK), organizowany przez Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC) oraz wybraną krajową organizację zawodowych księgowych – w 2018 roku było nią Stowarzyszenie Dyplomowanych Księgowych Australii i Nowej Zelandii. ŚKK stanowi dla środowiska księgowych i audytorów oraz świata akademickiego niezwykle ważne wydarzenie.

więcej »

Brexit - konsekwencje dla przedsiębiorców!

Umowa wyjścia i deklaracja dotycząca ram przyszłych relacji to pakiet. Bez ratyfikacji przez UE i UK całości nie będzie porozumienia. W Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii 22 listopada br. odbyło się spotkanie, dotyczące konsekwencji brexitu dla prowadzonej działalności gospodarczej, zwłaszcza w wariancie no deal. Przedstawiono na nim stan dotychczasowych negocjacji, co udało się uzgodnić i z czym muszą liczyć się polscy przedsiębiorcy, jeśli brexit nastąpi bez ratyfikowania porozumienia przez Wielką Brytanię i Unię Europejską.

więcej »

Rozstrzygnięte konkursy Rady Naukowej SKwP

Na uroczystym posiedzeniu w siedzibie Zarządu Głównego SKwP wręczono nagrody i wyróżnienia w 49. edycji konkursu na najlepsze prace licencjackie, magisterskie, doktorskie i habilitacyjne z rachunkowości oraz w 5. edycji konkursu na najlepsze opracowania dylematów etycznych z rachunkowości.

więcej »

Raportowanie niefinansowe - wypełnij ankietę!

Ministerstwo Finansów zaprasza do udziału w badaniu ankietowym, dotyczącym raportowania niefinansowego, które umożliwi zebranie informacji i opinii od szerokiego grona interesariuszy. Będzie również cennym wkładem przy realizacji projektu „Raportowanie niefinansowe”, którego główny cel stanowi opracowanie tzw. dobrych praktyk w obszarze raportowania niefinansowego w Polsce.

więcej »

50. edycja konkursu rozpoczęta!

Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 5 listopada 2018 r. ogłosiła rozpoczęcie 50. edycji konkursu na najlepsze prace z rachunkowości i przetwarzania danych z rachunkowości. Prace należy przesyłać do 15 lutego 2019 r.

więcej »

Rachunkowość ma przyszłość

Oczekujemy, że podmioty gospodarcze będą czuły bliższy związek z naszą organizacją, będą sprzyjać jej rozwojowi, a także zgłaszać różnego rodzaju problemy do wspólnego rozwiązywania - powiedział Stefan Czerwiński - prezes Zarządu Oddziału Okręgowego SKwP w Lublinie, otwierając konferencję „Rachunkowość i podatki dla przedsiębiorcy i księgowego”. Spotkanie zostało zorganizowane dla przedsiębiorców, współpracujących ze Stowarzyszeniem.

więcej »

Zgłaszanie uwag tylko do 12 listopada 2018 r.

Komitet Standardów Rachunkowości przekazał do publicznej dyskusji projekt Stanowiska Komitetu w sprawie „ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste w sprawozdaniach finansowych jednostek samorządu terytorialnego, a także w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania tych gruntów w prawo własności” wraz z zaproszeniem do zgłaszania do niego uwag w terminie do 12 listopada 2018 r.

więcej »

Wyzwania i bariery w pracy biegłego

Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce zaprasza na bezpłatne seminarium naukowe "Wyzwania i bariery w pracy biegłego z zakresu wyceny przedsiębiorstw", organizowane wraz z Uniwersytetem Szczecińskim oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, które odbędzie się 16 listopada br. w Auli Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

więcej »

41 Konferencja Niemieckich Doradców Podatkowych

Doroczna 41 konferencja Niemieckich Doradców Podatkowych (Deutscher Steuerberaterverband – DStV) odbyła się w dniach 7-9 października 2018 r. w Bonn. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce reprezentowała prof. Anna Karmańska – przewodnicząca Komisji Etyki. Tradycyjnie tematyka konferencji dotyczyła newralgicznych dla środowiska zawodowego spraw politycznych i prawnych poruszanych zarówno w kontekście rozwiązań w UE, jak i w Niemczech, przedstawionych na tle światowych zmian w technologiach i nauce.

więcej »

Międzynarodowa Konferencja Księgowych w Baku

Azerskie Stowarzyszenie Księgowych i Profesjonalistów ds. Ryzyka zorganizowało 2 października br. w Baku konferencję Stosowanie nowych standardów rachunkowości w Azerbejdżanie: problemy i perspektywy. SKwP reprezentowała prof. Anna Karmańska, która wygłosiła prelekcję. Konferencja miała na celu przedyskutowanie zmian w prawie bilansowym i wypracowanie rekomendacji, pozwalających na ich zrównoważone wprowadzanie do porządku prawnego i praktyki Azerbejdżanu.

więcej »

XXII Kongres Zawodowych Księgowych w Rumunii

Kongres, zorganizowany przez Stowarzyszenie Ekspertów i Dyplomowanych Księgowych Rumunii (CECCAR), odbył się w dniach 28-29 września 2018 r. w Pałacu Parlamentu (Palatul Parlamentului) w Bukareszcie. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce reprezentował dr hab. prof. UŁ Radosław Ignatowski, wiceprzewodniczący Komisji ds. Współpracy z Zagranicą SKwP.

więcej »

Trudna sztuka kształcenia księgowych

Dzisiaj księgowy zajmuje się nie tylko rachunkowością i finansami. Musi również rozumieć biznes i nie bać się przedsiębiorczości. Powinien także posiadać umiejętność komunikowania się z właścicielami firm i ich menedżerami.

więcej »

Wrocławska konferencja KONEL

I Ogólnopolska Konferencja Biur Rachunkowych i Przedsiębiorców - KONEL odbyła się 4 października 2018 r. w Centrum Konferencyjnym Hala Stulecia we Wrocławiu. Partnerem merytorycznym było Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, którego przedstawiciele uczestniczyli w trzech panelach eksperckich.

więcej »

Biura Rachunkowe w centrum uwagi

Biura rachunkowe stanowią ważny element gospodarki, nie tylko dlatego, że same są przedsiębiorstwami, ale przede wszystkim dlatego, że mają ogromny wpływ na działalność i rozwój innych firm, praktycznie we wszystkich dziedzinach życia. Na ich temat wypowiadają się w "Świecie Księgowych" właściciele biur, ich klienci, a także działacze Stowarzyszenia i przedstawiciel mediów branżowych.

więcej »

Warsztaty dla wykładowców etyki

Już po raz drugi, w dniach 26-28 września 2018 r., odbyły się warsztaty dla wykładowców etyki, zorganizowane przez Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych pod patronatem Komisji Etyki SKwP. Zajęcia prowadzono w jeleniogórskim oddziale Stowarzyszenia. Uczestniczyło w nich 50 osób.

więcej »

Szkolenie metodyczne dla wykładowców

Warsztaty metodyczne dla wykładowców na kursach I stopnia (księgowy) odbyły się w dniach 22-23 września 2018 r. w SKwP Oddział Wielkopolski w Poznaniu. Merytoryczne dyskusje toczyły się w gronie prawie 60 osób. Uczestników powitali dr Teresa Cebrowska – wiceprezes Zarządu Głównego SKwP i prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz – prezes zarządu Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu SKwP.

więcej »

Jaki będzie księgowy przyszłości?

Uczestnicy międzynarodowej konferencji „Przyszłość zawodu księgowego”, która odbyła się w dniach 4-5 czerwca 2018 r. w Wieliczce, nie otrzymali precyzyjnej odpowiedzi na tytułowe pytanie, ale przedyskutowali kilka niezwykle ważnych dla tego zawodu zagadnień.

więcej »

Księgowi stale podnoszą kwalifikacje i nabywają nowe umiejętności

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce to lider na rynku szkoleń dla środowiska zawodowego związanego z rachunkowością i finansami. Taką pozycję zawdzięcza nie tylko szerokiej ofercie kursów i szkoleń, ale i wysokiemu poziomowi wiedzy oraz doświadczenia wykładowców. Na wrześniowym wyjazdowym szkoleniu wykładowców i spotkaniu władz organizacyjnych Oddziału Okręgowego w Warszawie SKwP w Lidzbarku Warmińskim to oni podnosili swoje kwalifikacje i debatowali o możliwościach poszerzania wiedzy księgowych.

więcej »

Wizyta chińskiej delegacji

Spotkanie z pięcioosobową delegacją Miejskiego Biura Audytu w Pekinie odbyło się 21.09.2018 r. w siedzibie Zarządu Głównego SKwP. Wizyta została zorganizowana na prośbę strony chińskiej. Spotkanie otworzył Franciszek Wala - prezes Zarządu Głównego , który przedstawił zarys historii powstania Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, nakreślił główne obszary działalności statutowej organizacji oraz omówił formy współpracy z innymi samorządami zawodowymi w i organami władzy publicznej.

więcej »

Koszty rady nadzorczej to podatkowe kłopoty

Nie wszystkie koszty funkcjonowania organu nadzorczego spółki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Natomiast zwroty wydatków na dojazdy, jak również noclegi na rzecz ich członków, należy doliczyć im do PIT - czytamy na kolumnie SKwP w "Rzeczpospolitej".

więcej »

Żmudne obowiązki dla wielu podmiotów

Nazwa daniny, która zacznie w nowym kształcie obowiązywać od 2019 r., czyli nowy podatek od przychodów z budynków, nie ma nic wspólnego z uzyskiwanym czynszem z ich wynajmu. Sposób ustalania podstawy opodatkowania, zwłaszcza w przypadku jednostek powiązanych, będzie wyzwaniem dla księgowych - ostrzega Bożena Nowicka w "Rzeczpospolitej".

więcej »

Rośnie zapotrzebowanie na księgowych

Rosną też ich zarobki. Nieco w cieniu ogromnego popytu na informatyków i programistów rynek pracy czeka na... księgowych. Szczególnie w Krakowie, gdzie rachunkowość i finanse to domena wielu korporacji. Zapotrzebowanie na specjalistów wciąż rośnie, podobnie jak oferowane im stawki. O tym czym zajmują się najbardziej wykwalifikowani księgowi i na kogo czekają naprawdę duże pieniądze, a co najważniejsze ciekawa i inspirująca praca, mówi dr Łukasz Górka - skarbnik Zarządu Głównego SKwP w krakowskim wydaniu "Gazety Wyborczej".

więcej »

Jak kształcić przyszłych księgowych

Gospodarka potrzebuje wykwalifikowanych, zmotywowanych księgowych, dbających o jakość, pracy posiadających pewną kulturę techniczną. W czasach zmian, wymagających niezwłocznej reakcji, nauczanie rachunkowości jest wyzwaniem - twierdzi w "Rzeczpospolitej" Angelika Marciniak.

więcej »

MPP a płynność finansowa firmy

Świadomość przepisów i zasad dotyczących mechanizmu podzielonej płatności i rachunku VAT oraz umiejętne zarządzanie przepływami na nim pozwoli na utrzymanie, a w niektórych przypadkach paradoksalnie na poprawę płynności finansowej. O tym, czy split payment może być neutralny dla płynności finansowej firmy, pisze Małgorzata Mazurkiewicz w "Rzeczpospolitej".

więcej »

Przelew w MPP nie jest możliwy na rachunek ROR

Ministerstwo Finansów przypomina, że zapłata w mechanizmie podzielonej płatności (MPP) jest możliwa wyłącznie na rachunek rozliczeniowy kontrahenta lub rachunek imienny w SKOK, otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Tylko do takich rachunków bank/SKOK prowadzi rachunek VAT, czyli rachunek przeznaczony dla rozliczeń w mechanizmie podzielonej płatności.

więcej »

Mechanizm podzielonej płatności w praktyce

W Ministerstwie Finansów 25 lipca 2018 r. odbyło się webinarium pt. „Mechanizm podzielonej płatności w praktyce" przeznaczone dla przedsiębiorców, którzy mogą stosować MPP do płatności za towary lub usługi. Poprowadzony online warsztat cieszył się dużym zainteresowaniem – jednocześnie śledziło go blisko 700 osób, zanotowano również ok. 3 tysiące odtworzeń. Webinarium można obejrzeć na kanale You Tube MF.

więcej »

Wizyta przedstawicieli Miejskiego Biura Audytu w Szanghaju

W dniu 27 lipca 2018 r. w siedzibie Zarządu Głównego SKwP w Warszawie odbyło się spotkanie z delegacją z Miejskiego Biura Audytu w Szanghaju.

więcej »

BEZPIECZNA TRANSAKCJA

Ministerstwo Finansów wraz z Krajową Administracją Skarbową, we współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce oraz innymi partnerami społecznymi i instytucjami państwowymi prowadzi kampanię edukacyjną Bezpieczna transakcja.
Dobrowolny mechanizm podzielonej płatności wszedł w życie 1 lipca 2018 r. Jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa transakcji realizowanych przez przedsiębiorców i dalsze uszczelnianie sytemu VAT.

więcej »

Od 1 lipca 2018 r. JPK na żądanie

Wszyscy podatnicy, w tym mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzą księgi podatkowe i wytwarzają dowody księgowe w formie elektronicznej, mają od 1 lipca br. obowiązek przekazywania struktur JPK na żądanie organów podatkowych w trakcie postępowania podatkowego, czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej. Do 30 czerwca 2018 r. obowiązek ten dotyczył wyłączenie dużych przedsiębiorców. Jednocześnie Ministerstwo Finansów zachęca do założenia profilu zaufanego.

więcej »

Split payment: kto zyska, a kto straci

Powszechny split payment, stosowany zwłaszcza przez duże podmioty, uruchomi samonakręcający się mechanizm, powodujący, że kolejni kontrahenci będą zmuszeni w mniejszym lub większym zakresie korzystać z podzielonej płatności, aby nie dopuścić do kumulowania środków na trudno dostępnym rachunku VAT. Od 1 lipca 2018 r. wszedł w życie kolejny mechanizm uszczelniający pobór podatku od towarów i usług. O mechanizmie podzielonej płatności czyli split payment pisze Aneta Lech w "Rzeczpospolitej".

więcej »

Dokumentowanie transakcji

Progi podmiotowe i transakcyjne należy odnosić do przychodów lub kosztów podatnika będącego nierezydentem jedynie w zakresie, w jakim ich kwoty przypisane są do jego oddziału na terytorium Polski. Marcin Jamroży w "Rzeczpospolitej" podpowiada księgowym, jak stosować tę regułę w praktyce.

więcej »

Księgowi Przyszłości 2018 wybrani

Finał III edycji konkursu Księgowi Przyszłości odbył się14 czerwca 2018 r. Emocjonujący moment ogłoszenia wyników oglądali uczestnicy i widzowie konferencji „Księgowi Przyszłości. W erze zmian”. Organizatorami konkursu i konferencji są firma Soneta, producent oprogramowania enova365 oraz Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

więcej »

Co z tym protokołem odbioru prac

Dla branży budowlanej rozliczenie VAT to szczególne wyzwanie. Dokument, który w umowach jest zwykle warunkiem uznania usługi za wykonaną, spędza sen z powiek księgowym. Jego rola w ustalaniu obowiązku podatkowego jest bowiem niejasna, pisze w "Rzeczpospolitej" Cezary Pieńkosz.

więcej »

Wyzwania dla księgowych w 2018 roku

Rozwój cyfryzacji, wprowadzenie licznych mechanizmów uszczelniających VAT, wdrożenie mechanizmu podzielonej płatności (split payment) oraz zmiany w CIT to największe wyzwania stojące obecnie przed księgowymi - wieścili uczestnicy konferencji z okazji Dnia Księgowego.

więcej »

WYPEŁNIJ ANKIETĘ

„Małe i średnie firmy księgowe i audytorskie (MiŚFKiA) przyszłości w zmieniającym się świecie”. Celem ankiety jest wsparcie działań Grupy Edynburskiej oraz innych zawodowych organizacji księgowych (ZOK) na świecie w identyfikacji sposobów wsparcia MiŚFKiA w procesie dostosowywania się do zmieniającego się świata.

więcej »

Konferencja Litewskiego Stowarzyszenia Księgowych i Audytorów (LBAA)

Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Litwę niepodległości, 18 maja 2018 r. w Wilnie odbyła się konferencja Litewskiego Stowarzyszenia Księgowych i Audytorów (LBAA). Stowarzyszenie Księgowych w Polsce reprezentowali: Stefan Czerwiński, członek Zarządu Głównego, prezes Oddziału Okręgowego w Lublinie oraz Grzegorz Matysek, członek zarządu spółki Doradca, członek SKwP.

więcej »

Strategiczne Forum Zawodu Księgowego 2018

Szóste spotkanie przedstawicieli profesjonalnych organizacji księgowych i biegłych rewidentów, czyli Strategiczne Forum Zawodu Księgowego 2018 (Accountancy Profession Strategic Forum – APSF 2018) odbyło się 18 kwietnia 2018 r. w Belgradzie. Jego organizatorami byli: Instytut Dyplomowanych Księgowych Anglii i Walii (ICAEW) oraz Serbskie Stowarzyszenie Księgowych i Audytorów (SAAA).

więcej »

Zmiany charakteru pracy księgowych to złożony proces

Przyszłość księgowych to dominacja funkcji analityka i doradcy biznesowego w sprawach finansowych - mówi Franciszek Wala - prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej". Wywiad otwiera dyskusję na łamach dziennika na temat obecnego stanu i przyszłości zawodu księgowego. Zapraszamy

więcej »

Wizyta amerykańskich studentów

W siedzibie Zarządu Głównego SKwP, 16 maja 2018 r., odbyło się spotkanie władz Stowarzyszenia z dwudziestoosobową grupą studentów Wyższej Szkoły Biznesu im. Jamesa Haslama Uniwersytetu w Tennessee w Stanach Zjednoczonych. Studentom ostatniego roku na kierunkach rachunkowość, podatki i rewizja podatkowa towarzyszyły wykładowczynie: Izabela M. Vandeest oraz Dana M. Parks.

więcej »

Składanie sprawozdań finansowych do KRS

zgodnie z ustawą z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (DzU 2018 poz. 398) od 15 marca 2018 r. ulega zmianie sposób składania sprawozdań finansowych do KRS.

więcej »

Dochowanie należytej staranności w VAT

W Ministerstwie Finansów, 25 kwietnia 2018 r., na spotkaniu kończącym etap konsultacji podatkowych, prowadzonych ze stroną społeczną, przedstawiono dokument „Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych" (Metodyka). Zawiera on wskazówki pomocne urzędnikom skarbowym w ocenie dochowania należytej staranności w VAT przez przedsiębiorców. W spotkaniu uczestniczyli: minister finansów prof. Teresa Czerwińska, wiceminister finansów, szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) Marian Banaś, wiceminister finansów Paweł Gruza oraz przedstawiciele przedsiębiorców, którzy brali udział w konsultacjach. „Metodyka" została skierowana do KAS, ale jest to również informacja dla przedsiębiorców, czym w ocenie należytej staranności kierują się urzędnicy.

więcej »

Zgłaszanie uwag do projektu KSR

Komitet Standardów Rachunkowości przekazał do publicznej dyskusji projekt Stanowiska KSR w sprawie „ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste w sprawozdaniach finansowych jednostek samorządu terytorialnego”. Zapraszamy do zapoznania się z projektem i zgłaszania uwag w terminie do 15 czerwca 2018 r. na adres sekretarz.ksr@mf.gov.pl

więcej »

Dyskusje o zawodzie księgowego

Dla środowiska księgowych informacje o próbach powrotu do regulowania usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych są zaskakujące, zważywszy, że nie ma istotnych merytorycznie argumentów uzasadniających przywrócenie zniesionych regulacji, zaś ton niektórych wypowiedzi wręcz deprecjonuje rolę i zawód księgowego. Do zabrania głosu zaprosiliśmy osoby związane zawodowo z rachunkowością, jak również przedstawiciela pracodawców.

więcej »

Od kiedy możliwa blokada konta

Kolejnym etapem uszczelniania systemu VAT, po JPK i split payment, to automatyczne namierzanie transakcji, które mogą stanowić proceder wyłudzania podatku. O tym m.in. co to jest STIR, jak działa, kiedy Szef KAS może zażądać blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego, pisze na kolumnie SKwP w "Rzeczpospolitej" Agata Paul.

więcej »

Raport o rynku księgowych

Centrum Reformy Sprawozdawczości Finansowej Banku Światowego udostępniło raport na temat rynku usług i zawodu księgowego w Polsce. Badania zostały sfinansowane z programu szwajcarskiego Swiss Contribution. Autorzy raportu korzystali między innymi z konsultacji Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Zachęcamy do zapoznania się z oficjalną wersją raportu w języku angielskim i polskim

więcej »

Usługi atestacyjne dla MŚP - wypełnij ankietę!

EFAA i SKwP przeprowadza ankietę "Usługi atestacyjne dla MŚP" w celu poznania opinii polskich małych i średnich firm (MŚP) na temat audytu i usług alternatywnych dla audytu. Przeanalizowane i podsumowane wyniki zostaną przedstawione w raporcie. Zapraszamy!

więcej »

Finał Lidera Księgowości 2018 rozstrzygnięty

Prestiżowy tytuł Lidera Księgowości 2018 zdobyła Sylwia Loręcka z Włoszczowej. Drugie miejsce zajęła Grażyna Drohomirecka, a na trzecim miejscu uplasowała się Wioletta Anna Kowalczyk. Jury przyznało również wyróżnienie – tytuł Lidera Juniora – Magdalenie Walas. Ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród w VII edycji konkursu Lider Księgowości, pod honorowym patronatem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, odbyło się 13 kwietnia 2018 r. w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie podczas uroczystej Gali Finałowej.

więcej »

II etap konkursu Księgowi Przyszłości

Rozpoczęły się zmagania II etapu zespołowego konkursu Księgowi Przyszłości, którego organizatorami są Stowarzyszenie Księgowych w Polsce i firma Soneta sp. z o.o. Do pierwszego etapu przystąpiło 516 zespołów w czterech kategoriach. Przez pierwsze sito kwalifikacyjne przeszło 491 drużyn. Rywalizacja w II etapie trwa do 25 kwietnia 2018 r. Za wszystkich trzymamy kciuki! Wyniki pierwszego etapu...

więcej »

Skutki podatkowe wycofania się ze spółki jawnej

Spółka jawna jest nadal bardzo popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej. Głównymi jej zaletami są nieskomplikowane zasady utworzenia i zrządzania takim podmiotem przez wspólników. Jeśli wspólnikami są jedynie osoby fizyczne i spółka jawna nie osiąga znacznych wyników finansowych, atutem tej formy prowadzenia działalności jest także brak konieczności prowadzenia pełnej ewidencji księgowej w postaci ksiąg rachunkowych. Jeśli jednak przedsiębiorcy chcieliby zrezygnować z udziału w spółce, to sposobów jest wiele, niemniej kwestią priorytetową, nie tylko dla samych przedsiębiorców lecz także biur rachunkowych, które świadczą na ich rzecz usługi księgowe, staje się ocena skutków podatkowych zakończenia działalności. Problem ten rozważa Agata Paul w artykule "Jakie są skutki podatkowe wycofania się ze spółki jawnej" na kolumnie pod patronatem SKwP w "Rzeczpospolitej".

więcej »

Nowe obowiązki dla biur rachunkowych

Firmy usługowo prowadzące księgowość mają określone zadania, wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy - pisze Agata Kowalik w "Rzeczpospolitej" w artykule "Kolejne obowiązki dla biur rachunkowych", który ukazał się 28 marca 2018 r. - w dniu, w którym Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, przyjętą przez Sejm 1 marca 2018 r. Celem ustawy jest zwiększenie efektywności krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Dokument m.in. definiuje organy administracji rządowej jako właściwe w sprawach przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Będą nimi minister finansów i Generalny Inspektor Informacji Finansowej.

więcej »

Wypełnij ankietę!

Międzynarodowa Federacja Księgowych (IFAC) przygotowała ankietę dla małych i średnich firm księgowych i audytorskich, która zwiera m.in. pytania dotyczące talentów nowego pokolenia, rozwoju technologii, marketingu oraz promowania marki. Ankieta została opracowana w 20 językach, w tym w języku polskim. Ankieta ma pomóc w zdiagnozowaniu i lepszym zrozumieniu wyzwań oraz szans stojących przed małymi i średnimi przedsiębiorstwami, w tym firmami księgowymi i audytorskimi, co umożliwi udzielanie im jak najlepszej pomocy. Polska była dotąd w światowej czołówce respondentów. Liczymy, że tendencja ta zostanie utrzymana także i w tym roku! Zapraszamy! Ankieta jest anonimowa, zawiera 11 głównych pytań oraz 5 pytań w metryczce, a jej wypełnienie nie powinno zająć więcej niż 10 minut.
Ankietę w języku polskim przygotował Dział współpracy z zagranicą Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

więcej »

Aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP)

W sytuacji gdy aportowaniu podlega część jednostki, która nie jest wyraźnie wyodrębniona organizacyjnie i ewidencyjnie (jak np. oddział, wydział, zakład), wówczas do prawidłowego zakwalifikowania aportu pod względem podatkowym wymagana jest zespołowa konsultacja z udziałem menedżera, prawnika i księgowego, gdyż muszą być uwzględniane aspekty aportu z punktu widzenia wszystkich tych specjalności - pisze Agata Kowalik w artykule "Korzyści podatkowe daje aport tylko zorganizowanego biznesu" na kolumnie SKwP w "Rzeczpospolitej"

więcej »

10. Bieg o Puchar Księgowego 2018

10. Bieg o Puchar Księgowego podczas 42 Biegu Piastów przeszedł do historii. Piękna, choć mroźna pogoda, świetnie przygotowana trasa, wspaniali zawodnicy – tak w skrócie można opisać tegoroczny Festiwalu Narciarstwa Biegowego, który odbył się w dniach 2-4 marca 2018 r. Brało w nim udział ponad pięć tysięcy osób, w tym wielu cudzoziemców, również z Indii, Argentyny czy Australii.

więcej »

Instytuty podlegają przepisom bilansowym

Różnorodność ewidencjonowanych zdarzeń gospodarczych, przy jednoczesnym wymogu wzmożonej kontroli wydatkowanych kosztów, dokonywanych inwestycji itp., czynią organizację rachunkowości w instytutach naukowo-badawczych i instytutach PAN niezwykle trudnym zagadnieniem. Temat ten nie doczekał się do tej pory kompleksowego opracowania, wyjaśniającego problemy trapiące księgowych. Artykuł dr Wandy Wojas stanowi wprowadzenie do bardziej skomplikowanych zagadnień, związanych z rachunkowością instytutów naukowo-badawczych. - komentuje w "Rzeczpospolitej" Ewa Sender.

więcej »

Sprawozdawczość niefinansowa: relacja video

W Ministerstwie Finansów 2 marca 2018 r. odbyło się seminarium edukacyjne on-line, dotyczące nowego obowiązku rozszerzonego raportowania informacji niefinansowych. Zgromadzeni na spotkaniu eksperci odpowiadali na pytania, a przebieg wydarzenia był transmitowany on-line dla około 300 zalogowanych słuchaczy. Na sali obecni byli także goście-obserwatorzy.

więcej »

Światowy Kongres Księgowych 2018

W dniach 5-8 listopada 2018 r. w Sydney w Australii odbędzie się Światowy Kongres Księgowych (poprzedni obradował w Rzymie we Włoszech). Zachęcamy Państwa do udziału w tym prestiżowym, odbywającym się co cztery lata, wydarzeniu, które gromadzi przedstawicieli niemal wszystkich organizacji księgowych z całego świata.

więcej »

Czym więcej świadczeń wolnych od PIT...

tym mniej pracy dla księgowych. W 2018 roku zwiększyły się limity m.in. pomocy wypłacanej pracownikom, od których firma nie będzie musiała pobierać podatków, pisze Bożena Nowicka na stronie SKwP w "Rzeczpospolitej".

więcej »

Czy powstał obowiązek podatkowy

Kosztem zawarcia umowy pożyczki są nie tylko odsetki – może to wymagać zapłaty 2 proc. daniny. W celu ustalenia tego obowiązku podatnik lub jego księgowy powinni sięgnąć do przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych - pisze w artykule "Kiedy pożyczka podlega opodatkowaniu PCC" Agnieszka Sadowska w "Rzeczpospolitej". Nieuiszczenie podatku w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego naraża spółkę na dodatkowe koszty odsetek, a brak zapłaty podatku na odpowiedzialność karno-skarbową. Dlatego tak istotne dla księgowych jest ustalenie czy taki obowiązek podatkowy powstał - komentuje Paweł Krzywina.

więcej »

Konkurs

Prezydium Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przedłuża do 30 marca 2018 r. termin nadsyłania prac na V edycję Konkursu na najlepsze opracowania dylematów etycznych z rachunkowości.

więcej »

Bezpieczne sposoby płatności

Zapłata bez pośrednictwa rachunku płatniczego może pozbawić podatnika odliczenia wydatku. Nie dotyczy to każdego zobowiązania uiszczonego inaczej, niż przelewem. O tym, które sposoby płatności są bezpieczne, powinni wiedzieć księgowi prowadzący rozliczenia z fiskusem. O tym "Jak płacić, żeby nie stracić prawa do kosztów podatkowych" pisze w "Rzeczpospolitej" Piotr Chojnacki.

więcej »

Trwa II etap konkursu "Lider Księgowości 2018"

Do II etapu konkursu "Lider Księgowości", którego patronem honorowym jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, zakwalifikowało się 100 uczestników, którzy otrzymali o największą liczbę punktów w etapie pierwszym. W tej części konkursu do rozwiązania są trzy zadania, uwzględniające etap kwalifikacji, ewidencji i oceny decyzji jednostki, co do podjętych przez nią działań.

więcej »

Raportowanie niefinansowe - bezpłatne seminarium on-line

Ministerstwo Finansów wraz ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce zapraszają na praktyczne seminarium edukacyjne on-line, dotyczące RAPORTOWANIA NIEFINANSOWEGO, które odbędzie się 2 marca 2018 r., w godz. 11.00 - 13.00.
W związku z nowym obowiązkiem rozszerzonego raportowania niefinansowego ok. 300 przedsiębiorstw już w tym roku będzie zobowiązanych do raportowania informacji niefinansowych za 2017 rok.

więcej »

Nabór do pracy w Biurze KNA

Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów poszukuje kandydatów na następujące stanowiska pracy w Biurze Komisji Nadzoru Audytowego:
radca prawny (termin składania ofert upływa 23 lutego 2018 r.)
główny specjalista – kontroler – 2 stanowiska (termin składania ofert upływa 26 lutego 2018 r.)
główny specjalista (termin składania ofert upływa 28 lutego 2018 r.)

więcej »

Konkurs LIDER KSIĘGOWOŚCI 2018! Ostatnie dni rejestracji – tylko DO KOŃCA STYCZNIA!

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie LIDER KSIĘGOWOŚCI 2018. Patronat honorowy nad VII edycją konkursu objęli: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Krajowa Izba Doradców Podatkowych, Polska Izba Biegłych Rewidentów oraz Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej.
Zarejestrować swój udział w konkursie można do 31 stycznia 2018 r.

więcej »

XLIX edycja konkursu SKwP rozpoczęta

Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z dniem 20 listopada 2017 r. ogłosiła rozpoczęcie XLIX edycji konkursu na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości i przetwarzania danych z zakresu rachunkowości. Prace należy przesyłać do 15 lutego 2018 r.

więcej »

Nowy skład Prezydium Zarządu Głównego SKwP

Na posiedzeniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, które odbyło się 12 grudnia 2017 r., zostały przeprowadzone wybory uzupełniające do Prezydium Zarządu Głównego. Nowym skarbnikiem ZG SKwP został dr Łukasz Górka – prezes zarządu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Krakowie.

więcej »

Praca w biurze obsługującym KNA

Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów rozpoczął szeroki nabór na stanowiska pracy w biurze obsługującym Komisję Nadzoru Audytowego. Nabór obejmuje stanowiska pracy dla kontrolerów Komisji Nadzoru Audytowego, jak również stanowiska do spraw rewizji finansowej.

więcej »

Międzynarodowa Platforma Doradców Podatkowych

Niemieckie Stowarzyszenie Doradców Podatkowych (Deutscher Steuerberaterverband – DStV) uruchomiło Sieć Doradców Podatkowych w ramach międzynarodowej platformy współpracy transgranicznej. Witryna służy jako punkt odniesienia dla specjalistów ds. podatków i dla księgowych, którzy chcą rozwijać swoje międzynarodowe kontakty i działania, lub poszukują partnera biznesowego, aby móc wspierać konkretnego klienta za granicą.

więcej »

Zmiany w Statucie SKwP

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów SKwP odbył się 23 października 2017 r. w Warszawie. Celem zjazdu było wprowadzenie zmian w Statucie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Konieczność ich wprowadzenia wynikała z ustawy z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 1923).

więcej »

Biuro Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce zaprasza do złożenia oferty na badanie rocznego łącznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Księgowych Polsce za rok obrotowy 2017 w trybie art.64 ustawy z 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. z 2016r. poz. 1047). Prosimy o przedstawienie oferty cenowej w dwóch wariantach: badanie sprawozdania za rok 2017 oraz badanie sprawozdania finansowego za lata 2017 i 2018 (tj. zakładając podpisanie umowy na dwa lata). Sprawozdanie łączne obejmuje swoim zakresem sprawozdania roczne Biura Zarządu Głównego, Instytutu Certyfikacji Zawodowej Księgowych oraz 26 oddziałów okręgowych. Przewidywany termin wykonania usługi do dnia 20.04.2018r. Oferty prosimy składać do dnia 10.11.2017 r. Prosimy o przedstawienie w przesyłanych ofertach, oprócz Państwa danych identyfikujących (zawartych we wpisie do KRS), informacji na temat posiadanego doświadczenia w dziedzinie badań sprawozdań finansowych, a także portfela klientów. Ostateczny wybór oferty nastąpi nie później niż 20.12.2017 r.

40 Dzień Doradcy Podatkowego w Berlinie

W dniach 9 i 10 października 2017 r. w Berlinie odbyła się konferencja, zorganizowana przez Stowarzyszenie Doradców Podatkowych (DStV) pod hasłem "Zmiany cyfrowe – formy i postaci". Z ramienia SKwP uczestniczyła w niej prof. dr hab. Anna Karmańska - członek Zarządu Głównego SKwP.

więcej »

KSR "Działalność rolnicza" - zapraszamy do zgłaszania uwag

Komitet Standardów Rachunkowości przekazał do publicznej dyskusji projekt Krajowego Standardu Rachunkowości „Działalność rolnicza”. Zapraszamy do zgłaszania uwag do projektu w terminie do 30 listopada 2017 r. Projekt jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

więcej »

Biznes Trendy 2017

Rusza cykl spotkań z ekspertami w kolejnej edycji projektu Biznes Trendy pod patronatem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Wraz z organizatorem - firmą Soneta, producentem oprogramowania enova365, zapraszamy na śniadania biznesowe oraz webinaria, przeznaczone dla kadry zarządzającej polskich firm.

więcej »

JPK-VAT - wypełnij ankietę!

Ankieta dotyczy wszystkich - zarówno tych z Państwa, którzy mają już doświadczenie w składaniu JPK, jak i tych, którzy dopiero po Nowym Roku będą realizowali ten obowiązek. Państwa opinie będziemy zbierać do piątku, 1 grudnia 2017 r., do godz. 14:00.

więcej »

Pod honorowym patronatem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

ruszyła IV edycja konkursu „Mistrz Finansów Publicznych”, którego ideą jest motywowanie księgowych do rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a celem – wyłonienie i promocja najlepszych spośród nich. Do udziału zapraszamy pracowników działów finansowo-księgowych w jednostkach sektora finansów publicznych.

więcej »

Wyobraźmy sobie naszą przyszłość

Doroczny Kongres Amerykańskiego Stowarzyszenia Księgowych, który odbywał się w dniach 5-9 sierpnia 2017 r. w San Diego przebiegał pod hasłem „Wyobraźmy sobie naszą przyszłość”. Program kongresu obejmował równoległe sesje plenarne, warsztaty i panele dyskusyjne, targi kariery, śniadania biznesowe, lunche tematyczne, usługi dla członków, projekt charytatywny, wystawy i wiele innych imprez towarzyszących.

więcej »

Projektowanie i monitorowanie innowacyjnych modeli biznesu

Problematyka tworzenia modeli biznesu, raportowania informacji na ich temat, a także monitorowania skuteczności modelu biznesu jest tematem, rodzącym żywe zainteresowanie w różnych środowiskach – od organizacji, przez inwestorów i innych interesariuszy aż po kadrę naukową. Okazją do omówienia tego tematu i uwypuklenia szczególnej roli, jaka w związku z tym ciąży na systemie informacyjnym rachunkowości, była konferencja „Projektowanie i monitorowanie innowacyjnych modeli biznesu - rola systemu informacyjnego rachunkowości” zorganizowana 6 października 2017 r. w siedzibie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

więcej »

Nowa organizacja techników księgowych w Europie

Międzynarodowa Federacja Techników Księgowych (International Federation of Bookkeepers - IFOB) została zawiązana 27 września 2017 r. w Brukseli. Na stanowisko prezesa wybrano Garry'ego Cartera, prezesa ICB Global w Wielkiej Brytanii, sekretarzem został Markus Lemmerer z Austrii.

więcej »

Polityka raportowania niefinansowego

Konferencja „Polityka raportowania niefinansowego. Jak wypełnić wymogi ustawy o rachunkowości” odbyła się 3 października 2017 r., w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie, pod patronatem Ministerstwa Finansów. W związku z nowelizacją ustawy o rachunkowości, od stycznia 2017 r. na niektóre rodzaje spółek (przede wszystkim jednostki zainteresowania publicznego i jednostki dominujące w grupach kapitałowych) został nałożony obowiązek rozszerzonego raportowania niefinansowego.

więcej »

Współpraca Stowarzyszenia z Instytutem Badań Edukacyjnych

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce współpracuje z Instytutem Badań Edukacyjnych przy realizacji projektu „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”, realizowanego przez Instytut w ramach PO WER, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej »

Forum Controllingu Finansowego

Pod honorowym patronatem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 19 września 2017 r. w Warszawie odbyło się Forum Controllingu Finansowego, którego organizatorem był „Puls Biznesu”. Cel spotkania stanowiło zaprezentowanie nowego, świeżego spojrzenia na pracę strategicznego dla firmy działu jakim jest controlling.

więcej »

Wręczone nagrody w konkursie Stowarzyszenia

Uroczyste wręczenie nagród w 48. edycji konkursu na najlepsze prace z rachunkowości i przetwarzania danych w rachunkowości odbyło się 28 czerwca 2017 r. w Warszawie w siedzibie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

więcej »

Zapracowani ale usatysfakcjonowani

Doskonała znajomość przepisów prawa, cierpliwość i systematyczność, etyczne postępowanie i nieustająca edukacja - to cechy dobrego księgowego. Z badania przeprowadzonego przez Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia Księgowych w Polsce wyłania się portret ksiegowego - zapracowanego, ale... usatysfakcjonowanego.

więcej »

Międzynarodowe uznanie dla polskich księgowych

II Kongres Polskiej Rachunkowości stanowi wielkie osiągnięcie, a jubileusz 110-lecia działalności stowarzyszenia polskich księgowych jest czymś niesamowitym - stwierdziła Gail McEvoy z Zarządu Międzynarodowej Federacji Księgowych IFAC. Zorganizowany w Warszawie Kongres podsumował osiągnięcia ostatnich 10 lat w rachunkowości oraz stojące przed nią w dobie globalizacji i rewolucji cyfrowej wyzwania.

więcej »

Delegacja Municypalnego Biura Nadzoru w Szanghaju

W dniu 26 maja 2017 r. w siedzibie Zarządu Głównego SKwP w Warszawie odbyło się spotkanie z sześcioosobową chińską delegacją Municypalnego Biura Nadzoru w Szanghaju. Podczas spotkania Franciszek Wala - prezes Zarządu Głównego, przedstawił historię Stowarzyszenia, wskazując na jej przełomowe momenty, zaprezentował najważniejsze obszary działalności SKwP oraz jego główne zadania i organy.

więcej »

Stowarzyszenie przyjazne młodzieży

Uczniowie pierwszej klasy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" - popularnego opolskiego "Ekonomika" 25 maja 2017 r. gościli z wizytą w siedzibie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Podczas spotkania z działalnością Stowarzyszenia zapoznał młodzież Ryszard Gorycki - sekretarz Zarządu Głównego SKwP. Uczniom, prócz opiekunów, towarzyszył Ireneusz Raczyk - dyrektor biura oddziału SKwP w Opolu. Opolski Oddział Okręgowy Stowarzyszenia patronuje pierwszej klasie "Ekonomika".

Strategiczne Forum Zawodu Księgowego w Nikozji

W Nikozji, 4 maja 2017 r., odbyła się 5 edycja Strategicznego Forum Zawodu Księgowego. Forum zostało zorganizowane przez Instytut Dyplomowanych Księgowych Anglii i Walii (ICAEW) we współpracy z Instytutem Biegłych Rewidentów Cypru (ICPAC). Stowarzyszenie Księgowych w Polsce reprezentowała dr Teresa Cebrowska – wiceprezes Zarządu Głównego.

więcej »

Spotkania dydaktyczne autorów z wykładowcami

Wzorem lat ubiegłych zaplanowane zostały spotkania dydaktyczne autorów materiałów szkoleniowych z wykładowcami. Ich celem jest omówienie metodyki prowadzenia zajęć na podstawie przygotowanych przez Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych materiałów szkoleniowych dla słuchaczy. Termin nadsyłania zgłoszeń: do 31 maja 2017 r.

więcej »

Przedłużenie V edycji konkursu

Prezydium Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przedłuża do dnia 30 grudnia 2017 r. termin nadsyłania prac na V edycję Konkursu na najlepsze opracowania dylematów etycznych z dziedziny rachunkowości.

więcej »

Jakich zmian potrzebują przedsiębiorcy

Firmy od lat zgłaszają problem braku pewności prawa - nie tylko zmieniających się przepisów, ale też nagłych zmian interpretacji bądź wykładni. Zasada pewności prawa jest jedną z propozycji w projekcie "Konstytucji Biznesu", która ma ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej.

więcej »

Analityk, prognosta, doradca

Trwa Rok Księgowego. Księgowy to zawód przyszłości, a automatyzacja procesów wzmocni jego prestiż i usprawni jakość pracy. Ewoluuje w kierunku wszechstronnego specjalisty.

więcej »

60-lecie Oddziału Okręgowego SKwP w Warszawie

Księgowi będą dopóty, dopóki pieniądze będą w obiegu gospodarczym, a digitalizacja w finansach podniesie jakość pracy księgowych na jeszcze wyższy poziom – to jeden z głównych wniosków z debaty zorganizowanej przez warszawski Oddział Okręgowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z okazji jubileuszu 60-lecia jego działalności.

więcej »

Ważne dla przyszłych i aktualnych przedsiębiorców

Nowe narzędzie powstającego serwisu administracji rządowej to www.biznes.gov.pl. Portal jest skierowany do osób zamierzających i już prowadzących działalność gospodarczą. Jego zadanie to pomoc w realizowaniu spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem drogą elektroniczną działalności gospodarczej w sposób łatwy i intuicyjny. Służy także uproszczeniu formalności niezbędnych do założenia i prowadzenia firmy.

więcej »

Cenna wymiana doświadczeń

Doroczna dwudniowa narada dyrektorów biur zarządów oddziałów okręgowych i kierowników działów szkoleń Stowarzyszenia Księgowych w Polsce rozpoczęła się 6 marca 2017 r. w siedzibie Zarządu Głównego SKwP. Zjawiło się ponad 30 osób z 26 oddziałów z całej Polski. W naradzie udział biorą również przedstawiciele Prezydium Zarządu Głównego, Komisji ds. szkolenia i wydawnictw, Instytutu Certyfikacji Zawodowej Księgowych oraz Biura Zarządu Głównego.

więcej »

ZWYCIĘZCY 9. BIEGU O PUCHAR KSIĘGOWEGO

Ponad 5100 startujących z 26 krajów uczestniczyło w 41. Biegu Piastów – Festiwalu Narciarstwa Biegowego, który odbył się w dniach 3-5 marca 2017 r. w Jakuszycach. W zawodach uczestniczyło kilkudziesięciu księgowych, rywalizujących o Puchar Księgowego na pięciu dystansach, w kategorii kobiet i mężczyzn.

więcej »

Walidacja w ZSK

W siedzibie Zarządu Głównego SKwP 1 marca 2017 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Instytutu Badań Edukacyjnych i Stowarzyszenia. Narada dotyczyła m.in. najważniejszych założeń związanych z walidacją w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK). Przedstawiono podstawowe informacje nt. tworzenia wymagań dotyczących walidacji w opisie kwalifikacji i schematu walidacji. Omawiano pytania, wątpliwości oraz potencjalne problemy związane z przedstawianymi zagadnieniami.

System JPK zdaje już egzamin w dużych firmach, w lutym czas na małe i średnie

O wprowadzaniu jednolitych plików kontrolnych dyskutowali 6 lutego 2017 r. w Bibliotece Narodowej w Warszawie uczestnicy konferencji „Stosowanie jednolitych plików kontrolnych”, zorganizowanej przez Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych SKwP przy współudziale Ministerstwa Finansów. Eksperci ocenili, że z nowymi obowiązkami „wzorowo” radzą sobie duże przedsiębiorstwa. Wciąż jednak budzą wątpliwości szczegóły związane z niektórymi zasadami przygotowania i przesyłania plików JPK do fiskusa. Przedstawiciele resortu finansów, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz producenci oprogramowania zapowiedzieli kontynuowanie współpracy przy korygowaniu, udoskonalaniu i szerokim wykorzystywaniu systemu.

więcej »

Umowa spółki osobowej a dokumentacja podatkowa

O dokumentowaniu umowy spółki osobowej niebędącej osobą prawną pisze dr Marcin Jamroży w "Rzeczpospolitej". O tym, że obowiązek dokumentacyjny nie przesunął ciężaru dowodowego na podatnika, zatem wykazanie, że niepowiązane podmioty nie zawarłyby umowy spółki niebędącej osobą prawną w danym kształcie, spoczywa na organach podatkowych - w komentarzu Anny Główki.

więcej »

Cyberprzestrzeń a rachunkowość - podsumowanie

Cyberprzestrzeń, zgodnie z definicją Komisji Europejskiej, to wirtualna przestrzeń, w której krążą elektroniczne dane przetwarzane przez komputery z całego świata. Cyberprzestrzeń w kontekście rachunkowości była głównym tematem 3. Forum Rachunkowości na SGH, zorganizowanym przez Instytut Rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, przy współudziale Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Zapraszamy do przeczytania relacji zamieszczonej w Gazecie SGH - str. 30-31

więcej »

Raport - rachunkowość i etyka

W Brukseli, w siedzibie Parlamentu Europejskiego, 9 lutego 2017 r. odbyło się otwarte spotkanie, na którym zaprezentowano wyniki ankiety i raport pt. Rachunkowość i Etyka: presja wywierana na zawodowych księgowych. Spotkanie zostało zorganizowane przez Europejską Federację Audytorów i Księgowych (EFAA). Z ramienia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce uczestniczyła w nim prof. Anna Karmańska – przewodnicząca Komisji Etyki SKwP, współautorka raportu. Raport został opracowany na podstawie ankiety, przeprowadzonej wśród europejskich księgowych, której pierwowzorem była ankieta, stworzona przez Piotra Hansa - członka Komisji Etyki SKwP i przeprowadzona w 2011 r. w Oddziale Wielkopolskim SKwP.

więcej »

Wyzwania dla rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

W rocznicę wejścia w życie ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji 19 stycznia 2017 r. odbył się panel dyskusyjny "Wyzwania dla rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji", w którym Stowarzyszenie reprezentował Jerzy Koniecki - wiceprezes Zarządu Głównego SKwP.

więcej »

Odwrócony VAT – noworoczny zawrót głowy

"Nieprecyzyjne sformułowania i brak definicji w przepisach, obejmujących usługi budowlane podwykonawców mechanizmem reverse charge, będą źródłem sporów podatników z fiskusem. Chyba że resort zadba o interpretację ogólną." pisze Martyna Pożarowska w "Rzeczpospolitej". Mnożenie wyjątków od reguły komentuje Aneta Pożarowska.

więcej »

Uszczelnianie systemu odczują przedsiębiorcy i ich księgowi

Nowe elementy rejestrów spowodują, że biura rachunkowe nie będą mogły ujmować jedną kwotą sprzedaży klienta za cały okres na podstawie raportu fiskalnego. Ograniczenie kwartalnych rozliczeń to z kolei więcej pracy przy raportowaniu. O uszczelnianiu systemu pisze w "Rzeczpospolitej" Martyna Pożarowska.

więcej »

Księgowi pod presją

Etyka zawodowa stała się w ostatnich latach gorącym tematem podgrzewanym przez skandale takie jak Enron i rzeczywistą świadomość organizacji zawodowych, że etyczne działanie wymaga większego nacisku na edukację i szkolenia zawodowe. Jeśli specjaliści od finansów nie działają zgodnie z prawem, zasadami podatkowymi i standardami rachunkowości, jak biznes i społeczeństwo mogą w ogóle zaufać sprawozdaniom finansowymi i rozliczeniom podatkowym?

więcej »

Biegły rewident to nie tylko audytor

Nadmierne ograniczenia w pracy audytorów mogą wpłynąć na wzrost cen ich usług. O roli biegłego rewidenta, który jest nie tylko audytorem, ale i konsultantem w biznesie, dyskutowali uczestnicy debaty zorganizowanej przez "Rzeczpospolitą". Stowarzyszenie reprezentował na niej Jerzy Koniecki - wiceprezes Zarządu Głównego SKwP.

więcej »

Księgowy - prawa ręka prezesa?

Jerzy Koniecki, wiceprezes Zarządu Głownego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce był gościem programu Anny Wojdy #RZECZoPRAWIE.

więcej »

Księgowy aktywnym uczestnikiem procesu biznesowego

Podczas debaty PAP "Księgowy aktywnym uczestnikiem procesu biznesowego", która odbyła się 23 listopada 2016 r. dyskutowano m.in. o etyce i kształceniu księgowych, a także o ułatwieniach i zagrożeniach, jakie niosą ze sobą nowe technologie stosowane w tym zawodzie.

więcej »

Problemy z kosztami wytworzenia

Definicja kosztu wytworzenia, ze względu na otwartą formułę określania składających się na niego wydatków, jest źródłem praktycznych problemów. Dowodem na to – i jednocześnie pomocą – są liczne interpretacje fiskusa. Zagadnienie omawia Katarzyna Tomala w "Rzeczpospolitej".

więcej »

Narada głównych księgowych Stowarzyszenia

Główne księgowe i główni księgowi z prawie wszystkich oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce uczestniczyły 17 stycznia 2017 r. w naradzie, zorganizowanej przez dział finansowo-księgowy w siedzibie Biura Zarządu Głównego. Uczestników spotkania powitał Franciszek Wala – prezes Zarządu Głównego oraz Ewa Sender – główna księgowa, zastępca dyrektora BZGł., która prowadziła również całość narady. Omawiano m.in. zmiany w polityce rachunkowości SKwP, sprawozdawczość finansową za rok 2016, zmiany w regulaminie gospodarki finansowej, JPK a VAT oraz zmiany w przepisach prawnych, dotyczące ewidencji w SKwP.

więcej »

Prawo pracy w roku 2017

Biura rachunkowe zajmują się także sprawami kadrowymi i płacowymi swoich klientów. Będą musiały ustalić zasady współpracy pod kątem prawidłowej realizacji formalności, wynikających z przepisów o płacy minimalnej i stawce godzinowej - pisze Elżbieta Młynarska-Wełpa w artykule w "Rzeczpospolitej".

więcej »

Zgłaszanie uwag do projektu KSR

Komitet Standardów Rachunkowości (KSR) przekazał do publicznej dyskusji projekt stanowiska w sprawie ujęcia transakcji zamiany składnika aktywów niepieniężnych na inny składnik aktywów niepieniężnych.
Uwagi i komentarze do projektu, jak również propozycje zagadnień, o które stanowisko może zostać uzupełnione, można zgłaszać do 24 lutego 2017 r. na adres sekretarz.ksr@mf.gov.pl

więcej »

Skutki udzielenia spółce pożyczki

Dla rozliczeń podatkowych ma znaczenie czy pożyczkodawca jest osobą fizyczną, czy prawną oraz to, czy umowa przewiduje wynagrodzenie w postaci odsetek. Niestety, brak jednolitego stanowiska organów i sądów utrudnia zadanie - pisze dr hab. Marcin Jamroży w "Rzeczpospolitej"

więcej »

Księgowy stale musi się doskonalić

Najbardziej rozpoznawalną profesjonalną instytucją szkoleniową i wydawniczą dla zawodowych księgowych jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, będące członkiem Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC) powiedziała w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" dr Agnieszka Cicha - wiceprezes zarządu Oddziału Okręgowego SKwP w Warszawie.

więcej »

Ostatnia edycja w cyklu dorocznych konferencji MSSF

VI konferencja Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, pod hasłem MSSF: wyzwania praktyki – ocena stanu dzisiejszego i dalsze działania, odbyła się 8 grudnia 2016 r. w Warszawie. Była to ostatnia edycja w cyklu dorocznych konferencji poświęconych popularyzacji MSSF.Konferencję zorganizowało Stowarzyszenie Księgowych w Polsce we współpracy z Centrum Reformy Sprawozdawczości Finansowej (CFFR) w Wiedniu.

więcej »

Podsumowanie realizacji FRTAP w Polsce

W dniu 7 grudnia 2016 r. odbyło się podsumowanie wykonania programu Budowa zdolności instytucjonalnych i prawnych na poziomie krajowym w zakresie sprawozdawczości finansowej i audytu w sektorze prywatnym. Podsumowanie działania Programu Pomocy Technicznej w Zakresie Sprawozdawczości Finansowej (FRTAP) w Polsce.

więcej »

Posiedzenie Rady Pracodawców SKwP

W siedzibie Zarządu Głównego SKwP 6 grudnia 2016 r. odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Pracodawców SKwP. Spotkanie poświęcono m.in. omówieniu współpracy pomiędzy Radą Pracodawców a Radą Naukową SKwP.

Szansa na zaopiniowanie planowanych zmian w uor

Komitet Standardów Rachunkowości działający przy Ministrze Finansów uprzejmie prosi o wypełnienie w terminie do 31 stycznia 2017 r. Ankiety w sprawie potrzeby zmian w treści aktualnych, wydania nowych Krajowych Standardów Rachunkowości i/lub Stanowisk oraz wprowadzania uproszczeń w ustawie o rachunkowości. Ankieta jest bardzo ważna, nawet dla tych jednostek, które nie stosują KSR, ponieważ pytania dotyczą również oczekiwanych uproszczeń w ustawie o rachunkowości.

więcej »

Wizyta studyjna egipskich gości

Spotkanie z 14 osobową delegacją przedstawicieli organów nadzoru oraz Ministerstwa Finansów Egiptu odbyło się 30 listopada 2016 r. w siedzibie Zarządy Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

więcej »

Rada IFAC w Brazylii

W dniach 15-17 listopada prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska - przewodnicząca Komisji ds. Współpracy z Zagranicą SKwP wzięła udział w Rocznym Walnym Zgromadzeniu organizacji członkowskich Międzynarodowej Federacji Księgowych (Rada IFAC). Podczas spotkania podsumowano roczną działalność organizacji i jej organów, wytyczono kierunki działań na przyszły rok, przyjęto nowych członków, zaanonsowano zwiększenie składki członkowskiej. Wybrano również nową prezes, którą została Rachel Grimem z Australii - dotychczasowa wiceprezes.
Fot. od lewej: Aldona Kamela-Sowińska - członek Zarządu Głównego SKwP, Olivia Kirtley - prezes IFAC w latach 2014-2016, Krzysztof Burnos - prezes KIBR.

Digitalny darwinizm

W Dreźnie, w dniach 9-11 października 2016 r., odbyła się 39. konferencja Niemieckiej Izby Doradców Podatkowych (DStV). Stowarzyszenie Księgowych w Polsce reprezentowała prof. dr hab. Anna Karmańska - członek Zarządu Głównego, na osobiste zaproszenie Heralda Elstera – prezesa DStV. Na zdjęciu od lewej: Herald Elster – prezes DStV, prof. Anna Karmańska, dr Axel Pestke – dyrektor zarządzający w DStV.

więcej »

JPK - skrócenie czasu i zwiększenie skuteczności kontroli

O tym, co wpływa na skuteczność wdrożenia jednolitego pliku kontrolnego w firmie pisze w "Rzeczpospolitej" Monika Lubczyńska-Barczak, a jak najlepiej się do tego przygotować komentuje Anna Zajkowska.

więcej »

Wypełnij ankietę! Ankieta dla małych i średnich firm księgowych.

Zachęcamy do udziału w ankiecie Międzynarodowej Federacji Księgowych IFAC dotyczącej małych i średnich firm księgowych i audytorskich. Badanie przeprowadzane jest co roku i ma na celu lepsze zrozumienie potrzeb i wyzwań stojących przed takimi firmami. Wypełnienie ankiety nie zajmuje więcej niż 10 minut.
W poprzednim roku udało się uzyskać 6700 odpowiedzi i Polska była wśród krajów, które udzieliły najwięcej odpowiedzi. Prosimy o Państwa aktywność także w tym roku!

więcej »

95-lecie CECCAR

21 Kongres Rumuńskiej Federacji Dyplomowanych Księgowych i Audytorów (CECCAR), połączony z obchodami 95-lecia istnienia tej organizacji, odbył się w dniach 23-24 września 2016 r. w Bukareszcie . Stowarzyszenie Księgowych w Polsce reprezentował prof. dr hab. inż. Zbigniew Luty (na zdjęciu), który w imieniu władz SKwP wręczył władzom CECCAR list gratulacyjny oraz tablicę upamiętniającą jubileusz.

więcej »

Porozumienie między SKwP i ACCA podpisane

W siedzibie Zarządu Głównego SKwP, 25 października 2016 r., zawarto porozumienie między Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce a Stowarzyszeniem Dyplomowanych Biegłych Księgowych (Association od Chartered Certified Accountants – ACCA). W imieniu ACCA podpisali je Helen Brand – prezes Zarządu Światowego ACCA oraz Przemysław Pohrybieniuk – dyrektor zarządzający ACCA w Polsce. W imieniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce umowę sygnowali Franciszek Wala – prezes Zarządu Głównego oraz Jerzy Koniecki – wiceprezes Zarządu Głównego.

więcej »

SKwP na VI Europejskim Kongresie MŚP

Prof. dr hab. Waldemar Dotkuś z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, członek Rady Naukowej SKwP reprezentował Stowarzyszenie Księgowych w Polsce na tegorocznym Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach, który odbył się pod Wysokim Patronatem Parlamentu Europejskiego w dniach 10-12 października 2016 r. w Katowicach.

więcej »

Poszukiwany kontroler Komisji Nadzoru Audytowego

Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej w Ministerstwie Finansów poszukuje kandydatów na stanowisko głównego specjalisty – kontrolera Komisji Nadzoru Audytowego.

więcej »

Księgowy to zawód z przyszłością

O tym, jak sprostać wyzwaniom stojącym przed współczesnymi księgowymi debatowali wykładowcy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

więcej »

Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości 2016

Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, pod honorowym patronatem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, odbył się w dniach 28-30 września 2016 r. w Katowicach, pod hasłem Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej. Celem Zjazdu, zorganizowanego przez Katedrę Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, była wymiana poglądów na temat aktualnych problemów, dotyczących teorii i praktyki rachunkowości i rewizji finansowej oraz zacieśnienie współpracy między ośrodkami akademickimi, a także integracja środowiska naukowego. W zamierzeniach organizatorów Zjazd stanowił okazję do przedstawienia dorobku naukowego i doświadczeń ośrodków akademickich oraz przedstawicieli praktyki gospodarczej.

więcej »

Umowy terminowe

Zmiany przepisów dotyczących umów o pracę, a zwłaszcza umów terminowych porusza Elżbieta Młynarska-Wełpa w artykule Umowy terminowe - problemy praktyczne.

więcej »

Emeryt/rencista a umowa zlecenie

Problematykę nowych przepisów dotyczących m.in. oskładkowania umów-zleceń, obowiązku naliczania ubezpieczeń emerytalnego i rentowego, dokumentowania osiągania przychodu z innych tytułów omawia Elżbieta Młynarska-Wełpa w artykule Umowa-zlecenie z emerytem/rencistą pracującym w innym zakładzie pracy.

więcej »

Przyszłość zawodu księgowego

O przyszłości zawodu księgowego oraz zmianach w środowisku księgowych mówił Jerzy Koniecki - wiceprezes Zarządu Głównego SKwP w wywiadzie dla "Przeglądu Podatkowego".

więcej »

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce na VI Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach

Hasło tegorocznego kongresu, który odbędzie się pod Wysokim Patronatem Parlamentu Europejskiego w dniach 10-12 października 2016 r., to „Trzy dni inspiracji dla innowacji”.

więcej »

Prawo bilansowe i podatkowe

Zagadnienia przychodów w prawie bilansowym i podatkowym oraz problemów z nimi związanych omawia w swoim artykule Katarzyna Tomala - członek Głównej Zawodowej Komisji Egzaminacyjnej SKwP.

więcej »

SKwP partnerem wydarzenia

Standardy, regulacje, rynek - czy czeka nas nowa praktyka rewizji finansowej?
17-19 października 2016, Serock - hotel Narvil

więcej »

Umowy o pracę z artystami

W październikowym numerze Personelu Plus Ewa Skórzewska omawia Umowy o pracę zawierane z artystami – problemy praktyczne.

więcej »

20-lecie AAARS

Prof. Anna Karmańska – przewodnicząca Komisji Etyki SKwP, członek Zarządu Głównego, reprezentowała Stowarzyszenie Księgowych w Polsce na konferencji Sprawozdawczość finansowa, stabilność finansowa i wzrost gospodarczy, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Księgowych i Biegłych Rewidentów Republiki Serbskiej (AAARS).

więcej »

Biuro Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce zaprasza do złożenia oferty na badanie rocznego łącznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Księgowych Polsce za rok obrotowy 2016 w trybie art.64 ustawy z 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. z 2016r. poz. 1047). Sprawozdanie łączne obejmuje swoim zakresem sprawozdania roczne Biura Zarządu Głównego, Instytutu Certyfikacji Zawodowej Księgowych oraz 26 oddziałów okręgowych. Przewidywany termin wykonania usługi do dnia 30.04.2017r. Oferty prosimy składać do dnia 10.11.2016 r. Prosimy o przedstawienie w przesyłanych ofertach, oprócz Państwa danych identyfikujących (zawartych we wpisie do KRS), informacji na temat posiadanego doświadczenia w dziedzinie badań sprawozdań finansowych, a także portfela klientów. Prosimy również o zaproponowanie przybliżonych terminów, w których odbywać się będzie wyżej wymienione badanie.
Ostateczny wybór oferty nastąpi nie później niż 20.12.2016 r.

Wyzwania stojące przed zawodowymi księgowymi

O pracach integrujących edukację osób związanych zawodowo z rachunkowością, weryfikowaniu poziomu kompetencji księgowych oraz ich przyszłości dyskutowano w Warchałach k. Szczytna, podczas wyjazdowego spotkania działaczy i wykładowców warszawskiego Oddziału Okręgowego SKwP.
Zawodowi księgowi w dobie rewolucji cyfrowej,
Księgowi gotowi do wprowadzenia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Uczenie etyki zawodowej w rachunkowości

Warsztaty metodyczne dla wykładowców etyki zawodowej w rachunkowości, zorganizowane przez Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych oraz Komisję Etyki przy Zarządzie Głównym SKwP, odbyły się w dniach 20-21 września 2016 r. w Centrum Edukacji Oddziału Wielkopolskiego SKwP w Poznaniu.

więcej »

Szkolenie z nauczania audytu na uczelniach

Dwie tury szkoleń dla wykładowców akademickich z nauczania audytu na uczelniach wyższych odbyły się w dniach 12-14 oraz 19-21 września 2016 r. Szkolenia zorganizował Bank Światowy we współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce w ramach finalnej fazy Programu Pomocy Technicznej w Zakresie Sprawozdawczości Finansowej, realizowanego przez Szwajcarsko-Polski Program Współpracy.

więcej »

Spotkanie Klubu Członków Honorowych SKwP

Doroczne spotkanie Klubu Członków Honorowych odbyło się w dniach 14-15 września 2016 r. w Warszawie. Zaplanowane na dwa dni obrady prowadził Janusz Czerwieniec – przewodniczący klubu. Omówiono na nich ważne dla Stowarzyszenia Księgowych w Polsce zagadnienia.

więcej »

Nowa platforma dla pracowników naukowych

Europejskie Stowarzyszenie Księgowych (EAA) podjęło inicjatywę stworzenia Accounting Research Center of the EAA (EAA-ARC), tj. platformy internetowej dla pracowników naukowych zajmujących się rachunkowością, która w jednym miejscu będzie zawierać wszystkie ważne informacje na temat wydarzeń, zasobów (dane, kody) oraz rynku pracy.

więcej »

Rekomendacja Rady Pracodawców dla szkoleń SKwP

Rada Pracodawców, po wnikliwej analizie programów certyfikacji zawodowej SKwP, przyznała rekomendację szkoleniom na wszystkich czterech stopniach certyfikacji: księgowy, specjalista ds. rachunkowości, główny księgowy i dyplomowany księgowy.

więcej »

Wszedł w życie KSR nr 10

Uchwała nr 3/2016 Komitetu Standardów Rachunkowości z 26 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości nr 10 „Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi" została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 29 sierpnia 2016 r., poz. 63.

więcej »

Certyfikaty SKwP w mediach

O certyfikacji zawodu księgowego SKwP pisała red, Dorota Przybyszewska w "Gazecie Podatkowej" nr 59. Artykuł pt. "Dyplomowany księgowy i inne certyfikaty SKwP" został również zamieszczony na portalu www.gofin.pl, a także był wielokrotnie cytowany przez inne portale branżowe (m.in. www.finanse.tak24, www.drachma.pl www.site.elk.pl, www.finanse.kafeczytelnia.pl, www.twojawiedzabankowa.pl)

więcej »

Prof. Zbigniew Luty członkiem Kapituły Konkursu "WIKTORIA 2016"

Prof. Zbigniew Luty - przewodniczący Rady Naukowej SKwP został członkiem Kapituły prestiżowego Konkursu "WIKTORIA 2016 Znak Jakości Przedsiębiorców". Celem ogólnopolskiego konkursu, który po raz 19. organizuje Warszawska Izba Przedsiębiorców, jest upowszechnianie zasad etyki i rzetelnego wykonywania działalności gospodarczej, wspieranie przedsiębiorczości oraz inicjatyw gospodarczych. O nagrodę WIKTORIA mogą ubiegać się zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i z sektora MŚP, a także firmy jednoosobowe. Ważne, aby legitymowały się wysoką jakością swoich produktów i usług, a także działalnością na rzecz lokalnej społeczności czy akcjami charytatywnymi.

więcej »

63. Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce objęło patronatem Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, który odbędzie się już po raz 63. Organizatorem tegorocznej edycji pod hasłem "Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej" jest Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Konferencja odbędzie się w dniach 28-30 września 2016 r. w Katowicach. Stowarzyszenie tradycyjnie sfinansuje specjalne wydanie Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości, zawierające referaty przygotowywane na tegoroczny Zjazd.

więcej »

Kontrowersje wokół JPK

Obowiązujący od 1 lipca 2016 r. jednolity plik kontrolny, który w założeniu miał ułatwić walkę z nadużyciami, w praktyce utrudnia pracę firm. O kontrowersjach wokół JPK pisze "Rzeczpospolita".

więcej »

Nagrody wręczone

Uroczystość wręczenia nagród w 47. edycji konkursu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na najlepsze prace z rachunkowości odbyła się 4 lipca 2016 r. Laureatów i zgromadzonych gości powitał Franciszek Wala – prezes Zarządu Głównego SKwP, który odniósł się krótko do historii konkursu.

więcej »

Wakacyjne spotkanie dla dzieci w Poznaniu

Z ciekawą inicjatywą, skierowaną do bardzo młodej młodzieży wystąpił Wielkopolski Oddział SKwP. Centrum Edukacji Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu SKwP, z okazji rozpoczynających się wakacji, 12 lipca 2016 r. gościło wyjątkową grupę dzieci wraz z opiekunami oraz członkami oddziału na specjalnym odczycie „Świat Pieniądza”.

więcej »

SKwP organizatorem spotkań dydaktycznych

Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych – wzorem lat ubiegłych – zorganizował spotkania dydaktyczne wykładowców obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów z autorami książek przeznaczonych m.in. na szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów.

więcej »

Podsumowanie konkursu "Księgowi Przyszłości"

O zakończeniu II edycji konkursu "Księgowi Przyszłości" pisze "Rzeczpospolita".

więcej »

II edycja konkursu "Księgowi Przyszłości" została zakończona

O konkursie mówią finaliści konkursu oraz przedstawiciele organizatorów. Prezentujemy również komentarze w mediach

więcej »

Księgowy - wiedza, praktyka, etyka

Z okazji Dnia Księgowego Jerzy Koniecki - wiceprezes Zarządu Głównego SKwP mówi o niełatwym zawodzie księgowego i konieczności nieustannego dokształcania.

więcej »

Stowarzyszenie na konferencji w Tbilisi

W Tbilisi, na zaproszenie Gruzińskiej Federacji Zawodowych Księgowych i Audytorów (GFPAA), przedstawiciele Stowarzyszenia: Władysław Iwanyniuk – prezes zarządu Oddziału Okręgowego SKwP w Legnicy, członek Komisji ds. współpracy z zagranicą SKwP, oraz dr hab. Radosław Ignatowski – profesor Uniwersytetu Łódzkiego, wiceprzewodniczący Komisji ds. współpracy z zagranicą SKwP, uczestniczyli w międzynarodowej konferencji z okazji 20-lecia gruzińskiej Federacji, która odbyła się w dniach 20-21 maja 2016 r.

więcej »

Wizyta ukraińskich przedstawicieli nauki

Dr Natalia Tsaruk – dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania na Uniwersytecie Rolniczo-Przyrodniczym w Nieżynie, dr Uliana Marchuk – wykładowca na Wydziale Ekonomicznym Krajowego Uniwersytetu Rolnictwa w Winnicy oraz dr Serhij Zablotny z Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 11 maja 2016 r. gościli w siedzibie Oddziału Okręgowego SKwP w Warszawie.

więcej »

Profesjonalizm potwierdzony certyfikatem

Firmy muszą mieć narzędzia pozwalające zweryfikować wiedzę i umiejętności kandydata na księgowego, a także umożliwiające wybór osoby o odpowiednich kwalifikacjach.
O certyfikatach SKwP pisze "Rzeczpospolita". Zapraszamy do lektury.

więcej »

Konferencja: Raportowanie niefinansowe w Polsce

MINISTERSTWO ROZWOJU I CSRINFO ZAPRASZAJĄ NA KONFERENCJĘ „RAPORTOWANIE NIEFINANSOWE W POLSCE”, PODCZAS KTÓREJ OMÓWIONA ZOSTANIE POLSKA WERSJA STANDARDU RAPORTOWANIA GRI G4.

więcej »

SKwP w "Rzeczpospolitej"

Firma, która już wie, że będzie musiała poddać swoje sprawozdanie za 2016 r. badaniu przez biegłego, nie musi automatycznie przekształcać umów leasingu z operacyjnego na finansowy. Więcej w artykule pt. "Badana spółka wciąż ma prawo do uproszczeń".
Zapraszamy do lektury.

więcej »

Pierwsza wideokonferencja komisji

Pierwsze posiedzenie komisji Zarządu Głównego w formie wideokonferencji odbyło się 26 kwietnia 2016 r. w siedzibie Zarządu Głównego SKwP. Komisja ds. organizacyjnych, której przewodniczył Ryszard Gorycki, spotkała się wirtualnie i omówiła tematy zaplanowane w porządku obrad.

więcej »

Procedury szczególne VAT w Polsce

Spotkanie, poświęcone zagadnieniom procedur szczególnych VAT w Polsce w kontekście zapisów Dyrektywy 2006/112/WE Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, odbyło się 25 kwietnia 2016 r. w siedzibie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

więcej »

XIV Krajowa Konferencja Biegłych Sądowych

Podczas dwudniowej konferencji biegłych sądowych, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Ekonomicznych, która odbyła się w Częstochowie, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce reprezentował Kazimierz Sobka – przewodniczący Klubu Biegłych Sądowych Oddziału Okręgowego SKwP w Warszawie.

więcej »

Spotkania dydaktyczne z wykładowcami obligatoryjnego doskonalenia biegłych rewidentów

Spotkania dydaktyczne autorów materiałów szkoleniowych wydawanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce na 2016 rok, z wykładowcami obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów odbywać się będą w siedzibie Zarządu Głównego SKwP, Warszawa, ul. Górnośląska 5 oraz w siedzibie Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Warszawa, Al. Jana Pawła II 80.

więcej »

Audyt śledczy a rachunkowość. Obszary - techniki - konsekwencje

Forum Rachunkowości w SGH nr 2, pod patronatem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce odbyło się 18 kwietnia 2016 r. w siedzibie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

więcej »

Finał konkursu „Lider Księgowości”

Gala Finałowa V edycji konkursu „Lider Księgowości” odbyła się 8 kwietnia 2016 r. w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie. Pierwsze miejsce zajęła Joanna Szyszkowska, zdobywając tytuł Lidera Księgowości 2016, drugie – Andrzej Stempak, a trzecie – Łukasz Zarzycki.

więcej »

Zarządzanie czasem w księgowości

O zarządzaniu czasem pracy w artykule pt. "Kalendarz księgowego wyznaczają terminy z przepisów". Zapraszamy do lektury.

więcej »

SKwP a sektor obywatelski

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 6 kwietnia 2016 r. odbyło się otwarte spotkanie członków Rady Działalności Pożytku Publicznego z przedstawicielami organizacji sektora obywatelskiego. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce reprezentował Ryszard Gorycki - sekretarz Zarządu Głównego.

więcej »

Posiedzenie Rady Pracodawców SKwP

Kolejne spotkanie członków Rady Pracodawców SKwP odbyło się 4 kwietnia 2016 r. w siedzibie Zarządu Głównego.

więcej »

Certyfikacja i etyka w konkursie Księgowi Przyszłości

II tura konkursu trwa od 15 kwietnia 2016 r., a w niej m.in. pytania o certyfikacje zawodu księgowego i etykę. Wiedz więcej! Nie czekaj! Przeczytaj!

VI edycja seminarium doktoranckiego z zakresu rachunkowości

Uniwersytet Ludwika Maksymiliana w Monachium oraz WHU – Otto Beisheim School of Management zapraszają na czterodniowe seminarium doktoranckie z zakresu rachunkowości, które odbędzie się w Niemczech w dniach 11-14 lipca 2016 r.
Doktoranci z Polski mogą wziąć udziału w seminarium doktoranckim z zakresu rachunkowości (SPAR – The Doctoral Summer Program in Accounting Research), poświęconym przedstawieniu teoretycznych, metodologicznych i praktycznych zagadnień niezbędnych dla zapewnienia wysokiej jakości badań z zakresu rachunkowości finansowej.

więcej »

Projekty ustaw do konsultacji

Stowarzyszenie, w ramach konsultacji społecznych, zostało zaproszone do zgłoszenia uwag do projektów ustaw:
o zmianie ustawy o rachunkowości oraz
o biegłych rewidentach i ich samorządzie...

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Generalny Inspektora Informacji Finansowej – podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów (GIIF), będący członkiem Specjalnego Komitetu Rady Europy MONEYVAL, współpracuje z FATF – ciałem, ustanawiającym międzynarodowe standardy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu (AML/CFT).

więcej »

Doroczna narada dyrektorów

Tradycyjne spotkanie dyrektorów biur zarządów oddziałów okręgowych SKwP odbyło się w Warszawie w siedzibie Zarządu Głównego w dniach 16-17 marca 2016 r. Uczestników narady powitał Franciszek Wala – prezes Zarządu Głównego, który krótko omówił niektóre ważne dla organizacji zagadnienia.

więcej »

8. Bieg Piastów

Podczas 40. Biegu Piastów, w dniach 4-6 marca 2016 r. w Jakuszycach, księgowi biegli na pięciu dystansach.

więcej »

ABACUS - II edycja

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce objęło patronatem honorowym drugą ogólnopolską konferencję z historii rachunkowości - ABACUS, która odbędzie się 9 czerwca 2016 r. w Toruniu. Organizatorem jest Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

więcej »

Trwa V Jubileuszowa Edycja Konkursu

Ogólnopolski konkurs LIDER KSIĘGOWOŚCI 2016, pod patronatem honorowym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, wystartował 2 listopada 2015 r. i zbliża się już do mety. Wielki finał 8 kwietnia 2016 r. w warszawskiej „Zachęcie”.

więcej »

Rozstrzygnięcie IV edycji Konkursu na najlepsze opracowanie dylematów etycznych z rachunkowości

Kapituła Konkursu na posiedzeniu 17 grudnia 2015 r., uwzględniając wyniki dokonanej przez jej członków dwukrotnej indywidualnej oceny prac, jednogłośnie przyznała dwie nagrody i jedno wyróżnienie.

więcej »

V Doroczna Konferencja MSSF

Doroczna konferencja "MSSF: w kierunku większej przejrzystości sprawozdawczości finansowej", współorganizowana przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz Bank Światowy, odbyła się 4 grudnia 2015 r. w Warszawie.

więcej »

Posiedzenie Rady IFAC

W Singapurze, 11-12 listopada 2015 r., odbyło się walne zgromadzenie członków zwyczajnych Międzynarodowej Federacji Księgowych IFAC (tzw. Rada IFAC). Uczestniczyło w nim 142 reprezentantów organizacji członkowskich, którzy głosowali w najważniejszych sprawach dotyczących funkcjonowania i działalności IFAC. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce reprezentowała prof. Aldona Kamela-Sowińska, przewodnicząca Komisji ds. współpracy z zagranicą.

więcej »

Warsztaty edukacyjne poświęcone MSSF - V edycja

V edycja warsztatów edukacyjnych poświęconych Międzynarodowym Standardom Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) odbyła się 6 listopada 2015 r. w Centrum Edukacyjnym Kopernik w Warszawie. Spotkanie, w imieniu Banku Światowego otworzyła Iwona Warzecha – lider sektora Zarządzania Finansowego (Financial Management) w biurze Banku Światowego w Warszawie, przypominając, że są one organizowane wspólnie z Fundacją MSSF i Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce.

więcej »

Forum Rachunkowości No 1 w SGH

Organizowane przez Instytut Rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pod patronatem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce odbyło się 23 listopada 2015 r. w siedzibie SGH, inaugurując cykl FORUM RACHUNKOWOŚCI w SGH. Tematem wiodącym była "Wartość godziwa w świecie biznesu: pomiar – prezentacja – etyka".

więcej »

Rada Pracodawców SKwP w nowym składzie

Rada Pracodawców SKwP odbyła pierwsze posiedzenie w kadencji 2015-2018. W jej skład weszli: Jarosław Adamkiewicz (prezes Zarządu Wadwicz sp. z o.o.), Krzysztof Burnos (prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów), dr Wojciech Januszko (dyrektor Biura Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA Krajowej Izby Gospodarczej), Piotr Łowicki (prezes Zarządu Centrum Diagnostyczno-Leczniczego Barska Sp. z o.o. we Włocławku), dr Jan Piątek (koordynator Zespołu Działalności Ubezpieczeniowej w Polskiej Izbie Ubezpieczeń), Krzysztof Pietraszkiewicz (prezes Związku Banków Polskich) i Zbigniew Żurek (wiceprezes Business Centre Club)

więcej »

Kieleckie spotkanie

Od 12 do 14 października 2015 r. Kielce gościły przedstawicieli jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na siódmym już ogólnopolskim spotkaniu. Trzy dni poświęcono omówieniu ważnych merytorycznych kwestii. Tematykę pierwszego dnia zdominowała współpraca oddziałów z młodzieżą i projekt ogólnopolskiej olimpiady z rachunkowości.

więcej »

Wspólne działania i współpraca

O wysokich standardach rachunkowości, jako o sile wspomagającej innowacyjność w sektorze MŚP, dyskutowano podczas zorganizowanej przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce sesji, która odbyła się 13 października 2015 r. w Katowicach i była jednym z wydarzeń V Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw Nauka-Biznes-Samorząd. Razem dla gospodarki.

więcej »

38 Dzień Niemieckiego Doradcy Podatkowego

We Wiedniu, w dniach 5 i 6 października.2015 r., odbył się 38 Dzień Niemieckiego Doradcy Podatkowego. Udział w nim wzięła rekordowa liczba ok. 1100 uczestników, a obrady toczyły się w Hofburgu (dawnej rezydencji cesarskiej) w centrum miasta. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce reprezentował dr Zdzisław Fedak – wiceprzewodniczący Rady Naukowej SKwP.

więcej »

Komitet Standardów Rachunkowości zamieścił na stronie internetowej informację, zawierającą odpowiedź na uwagi i opinie nadesłane do projektu stanowiska Komitetu w sprawie wykazywania przez spółdzielnie mieszkaniowe w sprawozdaniu finansowym funduszów własnych oraz ustalania wyniku finansowego. Wnikliwa analiza merytorycznych uwag i opinii dotyczących ujmowania w księgach rachunkowych i w sprawozdaniu finansowym wkładów mieszkaniowych i budowlanych oraz ustalania wyniku finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości nie dostarczyła wystarczających argumentów do zasadniczej zmiany stanowiska Komitetu w tym zakresie, ale przyczyniła się niewątpliwie do jego udoskonalenia.

więcej »

Jubileusz 60-lecia Serbskiego Stowarzyszenia Księgowych I Audytorów (SAAA)

SAAA (Serbian Association of Accountants and Auditors) jest uważane za prawnego sukcesora powstałego 20 maja 1955 r. Stowarzyszania Księgowych Jugosławii. Uroczystości w Centrum Kongresowym w Belgradzie zgromadziły około 200 osób. Brali w niej udział głównie członkowie SAAA i zaproszeni goście z Serbii, w tym wielu przedstawicieli świata akademickiego.

więcej »

Gruzińskie środowisko audytorów, księgowych i managerów finansowych

W Muzeum Narodowym w Tbilisi, w dniach 21-22 września 2015 r. w odbyła się konferencja zorganizowana przez Federację Audytorów, Księgowych i Managerów Finansowych Gruzji, z którą od roku Stowarzyszenie Księgowych w Polsce ma podpisane porozumienie o współpracy. Spotkanie poświęcono najlepszym praktykom nauczania i certyfikacji w rewizji finansowej i rachunkowości.

więcej »

XIX Międzynarodowy Kongres AAARS

Kongres, organizowany co roku przez Stowarzyszenie Księgowych i Biegłych Rewidentów Republik Serbskiej (AAARS), wchodzącej w skład Bośni i Hercegowiny, odbył się 24-26 września 2015 r. w Banji Vrućicy. Tegoroczne spotkanie pod hasłem: „Sprawozdawczość finansowa i zarządzanie jako czynniki skutecznej działalności” zgromadziło setki księgowych i biegłych rewidentów.

więcej »

Globalna ankieta IFAC dotycząca firm księgowych i audytorskich

Wyniki ankiety posłużą uchwyceniu aktualnych problemów oraz trendów rozwoju małych i średnich firm księgowych i audytorskich (MŚFKiA), a także ich klientów, którymi są przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Jej wypełnienie nie powinno zająć więcej niż 10 minut. Ankieta jest anonimowa i dostępna w języku polskim. (http://ifac.global-smp-survey-2015-mb.sgizmo.com/s3)
Można ją wypełnić do 15 grudnia 2015 r. Wyniki ankiety umożliwią IFAC podsumowanie sytuacji MŚFKiA w skali globalnej i zostaną wykorzystane do sporządzenia raportu.
Serdecznie zapraszamy.

więcej »

Innowacyjność w sektorze MŚP

Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią jeden z najważniejszych filarów gospodarek światowej, krajowej i regionalnej, a także są motorem ich rozwoju. W Katowicach, 13 października br., podczas V Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, odbędzie się sesja pt. „Wysokie standardy rachunkowości siłą wspomagającą innowacyjność w sektorze MŚP” przygotowana przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

więcej »

Konferencja konsultacyjna Komitetu Standardów Rachunkowości

Konferencja konsultacyjna, zorganizowana przez Komitet Standardów Rachunkowości we współpracy z Bankiem Światowym, odbyła się 30 września 2015 r. w Warszawie. Jej głównym celem było zebraniu opinii polskiego środowiska księgowych i biegłych rewidentów, naukowców oraz członków Komitetu Standardów Rachunkowości na temat znowelizowanych Założeń koncepcyjnych Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB).

więcej »

XXVIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

W Warszawie, 29 czerwca 2015 r., w siedzibie Ministerstwa Gospodarki odbyło się zakończenie XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, organizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Na uroczystości laureaci i ich opiekunowie spotkali się z Iloną Antoniszyn-Klik – wiceminister gospodarki, a także odebrali nagrody.

więcej »

XLVI konkurs na najlepsze prace naukowe z rachunkowości

Kapituła Konkursu Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oceniła nadesłane na konkurs prace habilitacyjne, doktorskie, magisterskie i dyplomowe z rachunkowości, na podstawie których w 2014 r. zostały nadane odnośne stopnie naukowe, zawodowe oraz dyplomy ukończenia studiów wyższych.

więcej »

XXI Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Zjazd, który odbył się w dniach 15-16 czerwca 2015 r. w Jachrance, udzielił absolutorium ustępującym władzom i wybrał władze naczelne organizacji na kadencję 2015-2018. Prezesem Zarządu Głównego został ponownie Franciszek Wala. Wiceprezesami wybrano Teresę Cebrowską i Jerzego Konieckiego. Funkcję sekretarza objął Ryszard Gorycki, a skarbnika – Edward Kosakowski. Przewodniczącą Głównej Komisji Rewizyjnej została Ewa Komorowska, natomiast Głównego Sądu Koleżeńskiego – Andrzej Mucha.

więcej »

Dzień Księgowego na Stadionie Narodowym

Z okazji Dnia Księgowego, w Centrum Konferencyjnym Stadionu Narodowego w Warszawie, 9 czerwca 2015 r. odbyła się konferencja „Rok po deregulacji. Rynek usług księgowych po uwolnieniu zawodu”, zorganizowana przez portal Księgowi Przyszłości. Partnerami głównymi byli Stowarzyszenie Księgowych w Polsce i Soneta sp. z o.o.

więcej »

Rewizja finansowa - konkurs na najlepszą pracę magisterską

Organizowany po raz pierwszy w roku akademickim 2014/2015 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez Akademicką Fundację Rachunkowości i Audytu im. dr Piotra Rojka wspólnie z Krajową Izbą Biegłych Rewidentów.

więcej »

Rachunkowość wspomaga innowacyjność w sektorze MŚP

Dr Dorota Podedworna-Tarnowska – podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, będzie uczestnikiem panelu dyskusyjnego Stowarzyszenia „Wysokie standardy rachunkowości siłą wspomagającą innowacyjność w sektorze MŚP” (w bloku tematycznym „Optymalizacja w biznesie”) podczas V Europejskiego Kongresu MŚP w Katowicach.

więcej »

IV edycja Konkursu na najlepsze opracowania dylematów etycznych z dziedziny rachunkowości

Prezydium Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przedłuża do dnia 30 września 2015 r. termin nadsyłania prac na IV edycję Konkursu na najlepsze opracowania dylematów etycznych z dziedziny rachunkowości.

więcej »

Zaproszenie do współpracy

Komitet Standardów Rachunkowości (KSR) przekazał do publicznej dyskusji projekt stanowiska w sprawie wykazywania przez spółdzielnie mieszkaniowe w sprawozdaniu finansowym funduszów własnych oraz ustalania wyniku finansowego. Tekst projektu stanowiska znajduje się na stronie Ministerstwa Finansów LINK. KSR uprzejmie prosi o zgłaszanie uwag i komentarzy do ww. projektu w terminie do dnia 25 września 2015 r. na adres: sekretarz.KSR@mf.gov.pl

więcej »

IV Strategiczne Forum Zawodu Księgowego 2015

W Atenach 23 kwietnia 2015 r. Instytut Dyplomowanych Księgowych Anglii i Walii (ICAEW) we współpracy z Greckim Stowarzyszeniem Dyplomowanych Księgowych (SOEL) zorganizował IV Strategiczne Forum Zawodu Księgowego. To coroczne wydarzenie ICAEW, urządzane we współpracy innych organizacji z Europy, odbyło się już w Rumunii, Bułgarii i w ubiegłym roku w Polsce. W Atenach Stowarzyszenie Księgowych w Polsce reprezentowały dr Teresa Cebrowska – wiceprezes Zarządu Głównego i Danuta Olszewska – specjalista w Dziale współpracy z zagranicą.

więcej »

Deregulacja a sektor usług księgowych

W Dniu Księgowego tj. 9 czerwca br. w Centrum Konferencyjnym Stadionu Narodowego w Warszawie odbędzie się bezpłatna konferencja pt. „Rok po deregulacji. Rynek usług księgowych po uwolnieniu zawodu”. Głównym jej punktem będzie debata dotycząca wpływu deregulacji na rynek usług księgowych oraz przyszłość tego sektora. Organizatorem jest portal Księgowi Przyszłości, a partnerami głównymi są Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz firma Soneta Sp. z o.o.

więcej »

Piotr Mirowski Liderem Księgowości 2015!

Gala finałowa IV edycji konkursu Lider Księgowości odbyła się 16 kwietnia 2015 r. w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie. Przez pół roku 600 uczestników walczyło o tytuł najlepszego księgowego.

więcej »

Posiedzenie Rady Pracodawców SKwP

W siedzibie Zarządu Głównego 16 marca 2015 r. odbyło się wspólne posiedzenie Rady Pracodawców SKwP z Prezydium Zarządu Głównego. Prowadzili je wspólnie Zbigniew Żurek – przewodniczący Rady, wiceprezes Business Centre Club i Franciszek Wala – prezes Zarządu Głównego SKwP.

więcej »

Konkurs Kronenberga – Nagroda BH w Warszawie

Trwa XXI edycja konkursu o Nagrodę Banku Handlowego w Warszawie S.A. za szczególny wkład w rozwój nauki w sferze ekonomii i finansów. Nagroda przyznawana jest za opracowania (indywidualne lub zespołowe) napisane po 20 listopada 2012 roku. Wysokość nagrody wynosi 50 000 zł. Zgłoszenia do konkursu można nadsyłać do 27 marca 2015 r.

więcej »

XXXIX Bieg Piastów zakończony

XXXIX Bieg Piastów, a dokładnie Festiwal Narciarstwa Biegowego to było kolejne wyzwanie, które przebiło wszystko co do tej pory w narciarstwie biegowym dla amatorów zdarzyło się w Polsce

więcej »

Podatki 2015 nowe problemy księgowych

Rzeczpospolita Ekspert księgowego
18.01.2015. red. Wiesława Moczydłowska
Na XI Dorocznej Konferencji Podatkowej zorganizowanej przez Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych SKwP omawiano najważniejsze zagadnienia podatkowe….

więcej »

Wywieranie presji na księgowych - ANKIETA

Zapraszamy do wypełnienia ankiety, dotyczącej presji wywieranej w miejscu pracy na księgowych oraz inne osoby związane z rachunkowością.Bardzo ważne są dla nas Państwa doświadczenia w tej dziedzinie. Ankietę opracowała Komisja Etyki SKwP, ale została również przetłumaczona na język angielski i hiszpański, aby wzięli w niej udział księgowi z innych krajów. Dzięki temu opracowanie ankiety pod auspicjami Europejskiej Federacji Księgowych i Audytorów Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EFAA) będzie bardziej kompleksowe o wydźwięku międzynarodowym.
Dziękujemy za poświęcony czas. Wypełnienie ankiety nie zajmie dłużej niż 15 minut.

więcej »

Rozmowa dla „Rzeczpospolitej”

Rozmowa Stefan Czerwiński – sekretarz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Prezes Oddziału Okręgowego w Lublinie SKwP.

więcej »

Odsłonięcie tablicy prof. Zbigniewa Messnera

Uroczyste odsłonięcie tablicy prof. zw. dr. hab. Zbigniewa Messnera, odbyło się 12 stycznia 2015r., podczas obchodów święta Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

więcej »

Komu powierzyć księgowość firmy

Rzeczpospolita - Ekspert księgowego
14.01.2015. red. Wiesława Moczydłowska
Usługowe prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów albo wypełnianie deklaracji na zlecenie nie wymaga certyfikatów i polisy OC. Ubezpieczenie jest obowiązkowe dla biura zajmującymi się księgami rachunkowymi klientów….

więcej »

Prezydium Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przedłuża do dnia 30 września 2015 r. termin nadsyłania prac na IV edycję Konkursu na najlepsze opracowania dylematów etycznych z dziedziny rachunkowości.

więcej »

Czy deregulacja zawodu księgowego stanowi zagrożeniem dla przedsiębiorców? Czy księgowy z certyfikatem gwarantuje przedsiębiorcy bezpieczeństwo?

Bezpieczeństwu rozliczeń podatkowych i rachunkowych po deregulacji poświęcona była debata, zorganizowana przez Wydawnictwo Wolters Kluwer. Udział w niej wzięli: prof. Jadwiga Glumińska-Pawlic – przewodnicząca Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Jolanta Ptasińska – doradca podatkowy, właścicielka biura rachunkowego, Jerzy Koniecki – wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, biegły rewident, dr Stanisław Leszek – prezes Regionalnej Rady KIBR w Warszawie, biegły rewident oraz Robert Oliwa – przewodniczący Komitetu Podatkowego Pracodawców RP.

więcej »

Kształtowanie przyszłości – IV Doroczna Konferencja MSSF

Konferencja MSSF, zorganizowana 4 grudnia 2014 r. w Warszawie, przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (SKwP) i Centrum Reformy Sprawozdawczości Finansowej Banku Światowego (CFRR) była już czwartym spotkaniem, które zgromadziło osoby zainteresowane Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej z Polski i ze świata. Organizatorów wspierał Szwajcarsko-Polski Program Współpracy (FRTAP). Konferencję otworzyli: w imieniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce – dr Teresa Cebrowska, w imieniu Banku Światowego – Marina Wes oraz Roland Python z Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

więcej »

Ważne sprawy SKwP

Po raz szósty odbyło się ogólnopolskie spotkanie przedstawicieli jednostek organizacyjnych SKwP, którego organizatorami byli Zarząd Główny SKwP i warszawski Oddział Okręgowy SKwP. Narada odbywała się w dniach 6-8 października 2014 r. w Michałowicach pod Warszawą.

więcej »

Dbałość o zawód księgowego

Czy istnieje obecnie model kształcenia księgowych i czy odpowiada potrzebom rynku? Na to pytanie odpowiadali uczestnicy debaty, zorganizowanej 14 listopada br. przez redakcję „Dziennika Gazeta Prawna”. Debatę, w której udział wzięli: Joanna Dadacz (MF), prof. Elżbieta Mączyńska (PTE), Ewa Sowińska (KIBR) oraz Franciszek Wala (SKwP), prowadziła red. Agnieszka Pokojska.
Debata o kształceniu księgowych. Zapraszamy do lektury

więcej »

ŚWIATOWY KONGRES KSIĘGOWYCH

Na kongresie Stowarzyszenie Księgowych w Polsce reprezentowały: dr Teresa Cebrowska – wiceprezes Zarządu Głównego SKwP, prof. Anna Karmańska – przewodnicząca Komisji Etyki SKwP która jako jedyna osoba z Polski wystąpiła z prelekcją, oraz prof. Aldona Kamela-Sowińska – przewodnicząca komisji Współpracy z Zagranicą SKwP.

więcej »

Pierwsze certyfikaty eksperta usług księgowych wręczone

W siedzibie Oddziału Okręgowego SKwP w Warszawie 23 września br. pojawili się absolwenci pierwszego kursu na certyfikowanego eksperta usług księgowych. Egzamin zdały 44 osoby i choć kilka z nich nie mogło pojawić się na uroczystości, sala była wypełniona po brzegi.

więcej »

Zwalczanie przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych

Grupa Robocza Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dokonała przeglądu podjętych przez Polskę działań, obejmujących wdrażanie Konwencji o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych. Przekazane zostały również rekomendacje, dotyczące rachunkowości i rewizji finansowej.

więcej »

Prezes Zarządu Głównego o Stowarzyszeniu i rachunkowości

O wpływie Stowarzyszenia na kształtowanie prawa bilansowego, edukacji zawodowej księgowych, obowiązku ustawicznego doskonalenia zawodowego i działaniach na rzecz młodzieży wkraczającej do zawodu mówi prezes Zarządu Głównego SKwP - Franciszek Wala w wywiadzie dla miesięcznika "Rachunkowość".

więcej »

Globalna ankieta IFAC

Globalna ankieta Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC) dotycząca małych i średnich firm księgowych oraz audytorskich (MŚFKiA). Jeśli pracujecie Państwo w takiej firmie ta ankieta IFAC jest kierowana właśnie do Was!

więcej »

ANKIETA*ANKIETA*ANKIETA*ANKIETA*

Zapraszamy do wypełnienia ankiety, poświęconej kalkulacji kosztów w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych.

więcej »

XLVI konkurs na najlepsze prace * XLVI konkurs na najlepsze prace * XLVI konkurs na najlepsze prace

Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce ogłasza rozpoczęcie XLVI edycji konkursu na najlepsze prace z rachunkowości i przetwarzania danych w rachunkowości. Prace należy przesyłać do 15 lutego 2015 r.

więcej »

Konferencja MSSF w Warszawie

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, we współpracy z Bankiem Światowym, zaprasza do udziału w IV dorocznej konferencji, poświęconej tematyce Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

więcej »

Najlepsi z najlepszych w 2014 r.

Zwycięzcami zostali w kategorii studenckiej „Zbiegli rewidenci” w składzie: Katarzyna Trznadel, Karol Ilba, Robert Obidziński, a w kategorii zawodowców „TAX N’ ROSES” w składzie: Katarzyna Kuras, Maria Panasiuk, Emilia Serwicka.
SERDECZNIE GRATULUJEMY WSZYSTKIM LAUREATOM!

więcej »

Światowy Kongres Księgowych - Rzym 2014

W Światowym Kongresie Księgowych, który odbędzie się w dniach 10-13 listopada 2014 r. w Rzymie udział biorą przedstawiciele Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Trzeciego dnia Kongresu w sesji pt. Kodeks etyki – kształtowanie zachowań, jako prelegent, na zaproszenie organizatorów, wystąpi prof. Anna Karmańska – przewodnicząca Komisji Etyki SKwP. Zapraszamy do zapoznania się z programem Kongresu

więcej »

Ruszyła IV edycja konkursu

Prezydium Rady Naukowej SKwP ogłasza z dniem 1 września 2014 r. rozpoczęcie IV edycji Konkursu na najlepsze opracowania dylematów etycznych z rachunkowości. Konkurs służy m.in. upowszechnianiu zasad Kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości. Wskazówki i sugestie dla autorów opracowań dylematów etycznych znajdują się na stronie internetowej

więcej »

Czy jesteś wyczulony na oszustwo?

Zawodowy księgowy, wykonujący wolny zawód, powinien posiadać umiejętność zadawania właściwych pytań i uzyskiwania na nie kluczowych informacji podczas rozmowy. Czy twoje umiejętności są na takim właśnie poziomie?
Dowiesz się tego z naszego quizu wyczulenia na oszustwo. Zapraszamy!

więcej »

Dobra strona technologii

Coraz większa popularność smartfonów i tabletów niewątpliwie wpływa na to, że firmy chętniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze. Niezależnie od tego czy firma jest duża, czy mała, możliwość bezpiecznej pracy w każdym czasie, w każdym miejscu i z każdego urządzenia staje się normą.

więcej »

Rozliczenia w grupie – skutki podatkowe i księgowe

Zapraszamy do udziału w konferencji Rozliczenia w grupie – skutki podatkowe i księgowe, która odbędzie się - pod patronatem honorowym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce - 27 października br. w hotelu Mercure Centrum przy ul. Złotej 48/54 w Warszawie.

więcej »

VI FORUM FINANSÓW PUBLICZNYCH

Miesięcznik „Finanse Publiczne” zaprasza na konferencję dla służb finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych pod patronatem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, która odbędzie się w dniach 26-28 listopada 2014 r. w Toruniu.

więcej »

Ważne sprawy SKwP

Po raz szósty odbyło się ogólnopolskie spotkanie przedstawicieli jednostek organizacyjnych SKwP, którego organizatorami byli Zarząd Główny SKwP i warszawski Oddział Okręgowy SKwP. Narada odbywała się w dniach 6-8 października 2014 r. w Michałowicach pod Warszawą.

więcej »

Zaproszenie do wypełnienia ankiety

Zapraszamy do wypełnienia ankiety, która ma posłużyć ocenie funkcjonowania Rozporządzenia 1606/2002, na podstawie którego od roku 2005 wybrane jednostki w UE zaczęły stosować Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej.

więcej »

Krajowe Standardy Rachunkowości zaproszenie do współpracy

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, w zakładce Komitetu Standardów Rachunkowości, zamieszczono informacje o poszukiwaniu osób, zainteresowanych opracowaniem projektów dokumentów (Krajowych Standardów Rachunkowości) w sprawie:
1. działalności rolniczej,
2. partnerstwa publiczno-prywatnego.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami, dotyczącymi zakresów dokumentów.

więcej »

Chętni do opracowania projektów KSR

Komitet Standardów Rachunkowości (KSR) poszukuje osób, zainteresowanych opracowaniem projektów dokumentów (Krajowego Standardu Rachunkowości lub stanowisk Komitetu), dotyczących:
1. środków trwałych,
2. ujęcia, wyceny i prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie,
3. inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, produktów gotowych.

Szczegółowe informacje na temat zakresów dokumentów, dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, w zakładce Komitetu Standardów Rachunkowości

więcej »

Kodeks etyki SKwP w rękach Prezydenta RP

Prof. Anna Karmańska – przewodnicząca Komisji Etyki SKwP, wzięła udział w debacie „Osoba i czyn w państwie demokratycznym i prawnym – Wolność i odpowiedzialność”, która odbyła się w Pałacu Prezydenckim 11 czerwca br.

więcej »

Prezes Zarządu Głównego o Stowarzyszeniu i rachunkowości

O wpływie Stowarzyszenia na kształtowanie prawa bilansowego, edukacji zawodowej księgowych, obowiązku ustawicznego doskonalenia zawodowego i działaniach na rzecz młodzieży wkraczającej do zawodu mówi prezes Zarządu Głównego SKwP - Franciszek Wala w wywiadzie dla miesięcznika "Rachunkowość".

więcej »

Poczucie bezpieczeństwa po deregulacji

O przygotowanych przez Stowarzyszenie "bezpiecznym narzędziu" i rozwiązaniach, które pomogą księgowym i przedsiębiorcom poczuć się po deregulacji bezpiecznie z wiceprezesem Zarządu Głównego - Jerzym Konieckim rozmawia Wiesława Moczydłowska.

więcej »

Przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe - ankieta

Komisja ds. Doskonalenia Przepisów i Zasad Rachunkowości Rady Naukowej SKwP przygotowała ankietę, poświęconą kalkulacji kosztów w polskich przedsiębiorstwach. Wyniki ankiety posłużą doskonaleniu systemu certyfikacji zawodu księgowego poprzez wskazanie wiedzy i umiejętności w zakresie rachunku kosztów, jakie powinny posiadać osoby legitymujące się certyfikatem SKwP. Wyniki ankiety zostaną także wykorzystane przy opracowaniu Krajowego Standardu Rachunkowości pt.: „Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny zapasów”.

więcej »

Dylemat etyczny - jak postępować?

Komisja Etyki, działająca przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, aby ułatwić osobom związanym zawodowo z rachunkowością wybór postępowania w sytuacji dylematu etycznego, przygotowała rekomendowany schemat postępowania.

więcej »

Konkursy Stowarzyszenia rozstrzygnięte

Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów autorom nagrodzonych oraz wyróżnionych prac w 45. konkursie na najlepsze prace z rachunkowości oraz w 3. konkursie na najlepsze opracowania dylematów etycznych odbyło się 30 czerwca 2014 r. w siedzibie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w Warszawie. GALERIA


Najlepsi z najlepszych w 2014 r.

Zwycięzcami zostali w kategorii studenckiej „Zbiegli rewidenci” w składzie: Katarzyna Trznadel, Karol Ilba, Robert Obidziński, a w kategorii zawodowców „TAX N’ ROSES” w składzie: Katarzyna Kuras, Maria Panasiuk, Emilia Serwicka.
SERDECZNIE GRATULUJEMY WSZYSTKIM LAUREATOM!

więcej »

Prof. Anna Karmańska po raz drugi w zarządzie EFAA

W Budapeszcie, 6 czerwca 2014 r., podczas Walnego Zgromadzenia organizacji członkowskich Europejskiej Federacji Księgowych i Audytorów Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EFAA), wybrano nowego prezesa EFAA, którym został Bodo Richard nominowany przez dwie niemieckie organizacje DStV i WPK. Prof. Anna Karmańska, reprezentująca SKwP, została wybrana po raz drugi do zarządu EFAA, do którego weszli również: prof. dr. Hans Michale Korth DStV (Niemcy), Hans Rjikse NOvAA- NBA (Holandia), Jose Maria Hinojal CGCEE (Hiszpania), dr. Michele Testa CNDCEC (Włochy).

Strategiczne Forum Zawodu Księgowego 2014

W Warszawie, w dniach 7-8 maja 2014 r., odbyło się Strategiczne Forum Zawodu Księgowego (SFZK), zorganizowane przez Instytut Dyplomowanych Księgowych Anglii i Walii (ICAEW) przy współpracy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP) i Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (KIBR). Udział w nim wzięli przedstawiciele zawodowych organizacji księgowych z 20 krajów, reprezentanci organizacji międzynarodowych oraz zaproszeni goście.

więcej »

Warsztaty edukacyjne SKwP i Banku Światowego

Drugie warsztaty edukacyjne, zorganizowane w ramach Programu Pomocy Technicznej w Zakresie Sprawozdawczości Finansowej (FRTAP) przez SKwP i Bank Światowy we współpracy z Fundacją MSSF odbyły się 17 kwietnia 2014 r. Organizatorzy podjęli decyzję o przeprowadzeniu drugiej edycji ze względu na bardzo duże zainteresowanie szkoleniem, które odbyło się we wrześniu 2013 r.

więcej »

VI Bieg o Puchar Księgowego

W Jakuszycach, od 28 lutego do 2 marca br., podczas 38 Biegu Piastów, po raz szósty księgowi uczestniczyli w biegu o Puchar Księgowego. Ze względu na wiosenną pogodę i kłopoty ze śniegiem, organizatorzy skrócili dystanse.

więcej »

Konferencje w sześciu miastach

Wrocław, Kraków, Warszawa, Łódź, Bydgoszcz, Poznań to miasta na mapie Polski, które w lutym były centrami rachunkowości w Polsce. Dopisali uczestnicy, znakomicie wypadli wykładowcy... spotkania trwały za krótko – tak w skrócie wygląda podsumowanie konferencji "Księgowy w epicentrum zmian w VAT, cyfryzacji i globalizacji – wyzwania roku 2014", które odbyły się w tych miastach.

więcej »

Nowy skład Prezydium Zarządu Głównego SKwP

Na posiedzeniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, które odbyło się 24 lutego 2014 r., w związku ze śmiercią prof. Zbigniewa Messnera – prezesa ZG SKwP, zostały przeprowadzone wybory uzupełniające. Nowym prezesem ZG SKwP został Franciszek Wala – dotychczasowy wiceprezes ds. organizacyjnych, natomiast na stanowisko wiceprezesa wybrano Jerzego Konieckiego – prezesa zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie SKwP. Drugim wiceprezesem jest Teresa Cebrowska, sekretarzem – Stefan Czerwiński, a skarbnikiem – Edward Kosakowski.
Do składu Zarządu Głównego wszedł Waldemar Molenda z Oddziału Okręgowego w Warszawie SKwP, jako następna osoba z największą liczbą głosów, uzyskanych w wyborach na członka Zarządu Głównego SKwP na XX Krajowym Zjeździe Delegatów SKwP

Księgowi w centrum zmian

Konferencja w Warszawie, która odbyła się 6 lutego 2014 r., stanowiła kolejne spotkanie w ogólnopolskim cyklu pod hasłem "Księgowy w epicentrum zmian w VAT, cyfryzacji i globalizacji – wyzwania roku 2014". Prócz orzecznictwa w VAT i najnowszych zmian w podatku od towarów i usług, poruszano również tematy ważne dla pracy księgowego, korzystającego z nowoczesnych technologii w warunkach globalnej gospodarki.

więcej »

Benefis dr. Zdzisława Fedaka

Brzemienne w skutkach dla polskiej rachunkowości okazało się spotkanie Zdzisława Fedaka z prof. Stanisławem Skrzywanem. Zyskała dzięki temu rachunkowość, jako nauka i czasopismo „Rachunkowość”.

więcej »

Nietypowe posiedzenie Komitetu Standardów Rachunkowości

Podczas posiedzenia KSR, 10 grudnia 2013 r., odbyła się uroczystość związana ze zbliżającą się 90. rocznicą urodzin dr. Zdzisława Fedaka.

więcej »

Walne Zgromadzenie Rady IFAC

W rocznym Walnym Zgromadzeniu Rady IFAC (13-14 listopada w Seulu) Stowarzyszenie Księgowych w Polsce reprezentowała prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska, przewodnicząca Komisji Współpracy z Zagranicą SKwP oraz członek PAODC IFAC (Komitet ds. Rozwoju Zawodowych Organizacji Księgowych).

więcej »

Dzielenie się doświadczeniami dotyczącymi MSSF

Bank Światowy i Stowarzyszenie Księgowych w Polsce byli organizatorami konferencji pod hasłem „Zmiany i wyzwania dla przygotowujących i użytkowników sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w Unii Europejskiej - dzielenie się praktycznymi doświadczeniami”, która dobyła się 4 grudnia w Warszawie.

więcej »

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy

Grupa Zadaniowa ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF), w celu ochrony międzynarodowego systemu finansowego przed ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (ML/FT), jak również zapewnienia większej zgodności ze standardami AML/CFT, zidentyfikowała jurysdykcje, posiadające strategiczne braki, które stanowią zagrożenie dla międzynarodowego systemu finansowego.

więcej »

"Zamknięcie roku 2013" już w sprzedaży

O nowościach w tegorocznej publikacji mówi dr Zdzisław Fedak - redaktor naczelny miesięcznika "Rachunkowość" w wywiadzie "Zamknięcie roku 2013 - nowe tematy, wcześniej nieprezentowane". Zapraszamy do lektury i do wizyty w sklepie.

więcej »

Konkurs na najlepsze prace z rachunkowości

Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przypomina o trwającej XLV edycji konkursu na najlepsze prace z rachunkowości i przetwarzania danych z rachunkowości. Prace należy przesyłać do 15 lutego 2014 r.

więcej »

Warunek rzetelnej informacji gospodarczej

Zapraszamy do lektury artykułu Janusza Turakiewicza pt. "Etyka zawodowa w rachunkowości - warunek rzetelnej informacji gospodarczej", który ukazał się w kwartalniku "Inowacje na czesko-polskim pograniczu/ Inovace na czesko-polskem pomezi" (nr 5/wrzesień 2013).

więcej »

Pogrzeb prof. Zbigniewa Messnera

odbył się w sobotę, 18 stycznia 2014 r. W kościele parafialnym pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Konstancinie-Jeziornej zgromadziło się ...

więcej »

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którym sprawy rachunkowości są bliskie.

Apel o udział w publicznej debacie nad przyszłością polskiej rachunkowości

więcej »

Małe i średnie przedsiębiorstwa - ankieta

Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli wypełnić ankietę Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC) dotyczącą problematyki małych firm księgowych i audytorskich oraz MŚP.

Posiedzenie PAODC w Pekinie

W Komitecie ds. Rozwoju Zawodowych Organizacji Księgowych (Professional Accountancy Organization Development Committee – PAODC) Stowarzyszenie Księgowych w Polsce reprezentuje prof. Aldona Kamela-Sowińska. W dniach 15-18 października 2013 r. w Pekinie odbyło się ostatnie posiedzenie PAODC zaplanowane na rok 2013.

więcej »

Prof. Anna Karmańska prelegentem na Światowym Kongresie Księgowych 2014

Profesor Anna Karmańska - przewodnicząca Komisji Etyki SKwP i członek Zarządu EFAA, na zaproszenie CNDCEC (Włoski Instytut Księgowych) i IFAC (Międzynarodowa Federacja Księgowych), wystąpi z prelekcją na Światowym Kongresie Księgowych (WCOA) w Rzymie (10-13 listopada 2014 r.). Komitet organizacyjny jest przekonany, iż wiedza i duże doświadczenie prof. Anny Karmańskiej zapewni ważny wkład w dyskusję na temat „Kodeks etyki: kształtowanie zachowań” (prelekcja została przewidziana na 12 listopada 2014 r.).

więcej »

Konferencja Banku Światowego i Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

MSSF: Zmiany i wyzwania stojące przed przygotowującymi i użytkownikami sprawozdań finansowych w Unii Europejskiej - wymiana praktycznych doświadczeń

więcej »

Zmiany standardów rewizji finansowej - ankieta

Zapraszamy do wypełnienia ankiety. Badanie umożliwi uzyskanie Państwa opinii na temat zmian w standardach rewizji finansowej, mających udoskonalić sprawozdanie biegłego rewidenta. Propozycje ze strony Rady Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB) są bardzo szerokie, więc w ankiecie streszczono je tak, aby mogli Państwo szybko odpowiedzieć na pytania. Państwa udział w badaniu jest bardzo ważny, wypełnienie ankiety zajmie Państwu ok. 15 minut.

więcej »

Ankieta

Komisja Wewnętrznego Audytu i Kontroli Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w planie działalności na kadencję 2011-2014 wyznaczyła opracowanie raportu o realizacji kontroli zarządczej w Polsce.
Uprzejmie prosimy o wypełnienie załączonej ankiety i przesłanie do Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, ul. Górnośląska 5, 00-443 Warszawa, e-mail:ankieta@skwp.pl.

więcej »

Nowatorskie szkolenie z MSSF

W Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, 18 września 2013 r., odbyło się pierwsze, nowatorskie szkolenie z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, przeznaczone dla wykładowców akademickich i wykładowców placówek oświatowych SKwP. Szkolenie zostało zorganizowane we współpracy z Bankiem Światowym i Fundacją MSSF oraz sfinansowane przez Szwajcarsko-Polski Program Współpracy (Swiss Contribution). Wzięło w nim udział kilkudziesięciu przedstawicieli wyższych uczelni z całej Polski oraz wielu wykładowców z oddziałów okręgowych SKwP.

więcej »

Poszukiwani eksperci z rachunkowości

Bank Światowy, w ramach Programu Pomocy Technicznej w Zakresie Sprawozdawczości Finansowej, realizowanego przez Centrum Banku Światowego ds. Reformy Sprawozdawczości Finansowej CFRR, poszukuje ekspertów z rachunkowości. Ich zadaniem będzie przygotowanie opracowania, zawierającego analizę przepisów krajowych i międzynarodowych, analizę dostępnej literatury z uwzględnieniem informacji praktycznych, szczegółowe propozycje zmian do przepisów krajowych w zgodzie z przepisami prawa UE, w tym z dyrektywą 2013/34/UE, regulujących trzy obszary: instrumenty finansowe, dowody księgowe i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, połączenia jednostek gospodarczych. Ogłoszenia o rekrutacji znajdują się na stronach internetowych Banku Światowego:

więcej »

Prezydium Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przedłuża do dnia 31 grudnia 2013 r. termin nadsyłania prac na III edycję Konkursu na najlepsze opracowania dylematów etycznych z dziedziny rachunkowości.
Wskazówki i sugestie dla autorów opracowań dylematów etycznych.

więcej »

Zapraszamy do lektury artykułu pt. "Outsourcing strat, insourcing zysków", traktującym o outsourcingu księgowym, dylemacie "biuro rachunkowe czy własna księgowość" i wykorzystaniu "Kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości", zamieszczonym w magazynie "Businessman.pl".

więcej »

W ramach realizacji projektu „Budowa zdolności instytucjonalnych i prawnych na poziomie krajowym w zakresie sprawozdawczości finansowej i audytu w sektorze prywatnym" wdrażanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz Bank Światowy organizują w dniu 18 września 2013 r. „Warsztaty MSSF”, które są adresowane do wykładowców akademickich oraz wykładowców SKwP.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

W związku z pracami Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w ramach Specjalnego Komitetu Rady Europy MONEYVAL oraz współpracy z Grupą Zadaniową ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF), na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) w zakładce Generalny Inspektor Informacji Finansowej/ Publikacje/ Publikacje FATF oraz na stronie FATF, tj. www.fatf-gafi.org zamieszczone zostały następujące dokumenty:
1. Publiczne Oświadczenie FATF - 21 czerwca 2013 r.
2. Poprawa Międzynarodowej Zgodności Standardów AML/CFT: proces w toku - 21 czerwca 2013 r.

Oczekiwania i możliwie kierunki zmian w rachunkowości sektora MSP

Wypowiedź Teresy Cebrowskiej, wiceprezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

więcej »

Rachunkowość dopasowana

profesor Anna Karmańska, kierownik katedry rachunkowości warszawskiej SGH
i przewodnicząca Rady Programowej Konferencji „Rachunkowość szyta na miarę".

więcej »

Ministerstwo Finansów przygotowuje zmiany w ustawie o rachunkowości dotyczące MSP

Agnieszka Stachniak, Wicedyrektor Departamentu Rachunkowości Ministerstwo Finansów.

więcej »

Ograniczenie zatorów płatniczych

Spotkanie, dotyczące regulacji w podatkach dochodowych w zakresie korekty kosztów z tytułu „przeterminowanych faktur”, odbyło 27 czerwca 2013 r. w Ministerstwie Gospodarki.

więcej »

Kodeks etyki - audycja

O kodeksie etyki dla osób związanych zawodowo z rachunkowością mówiła prof. Anna Karmańska - przewodnicząca Komisji Etyki SKwP i kierownik Katedry Rachunkowości
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie plik .mp3

więcej »

Z okazji Dnia Księgowego

Franciszek Wala - wiceprezes Zarządu Głównego SKwP w "Biznesowej rozmowie wydarzeń" Telewizji Polsat w rozmowie z red. Marcinem Wójcickim i red. Arturem Borkowskim

więcej »

Nagrody przyznane - Kapituła Konkursu

Kapituła Konkursu Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oceniła nadesłane na konkurs prace habilitacyjne, doktorskie, magisterskie i dyplomowe z dziedziny rachunkowości, na podstawie których zostały w 2012 r. nadane odnośne stopnie naukowe i zawodowe oraz dyplomy ukończenia studiów wyższych.

więcej »

Audycja

O certyfikacji zawodu księgowego i o warunkach, jakie powinien spełniać dyplomowany księgowy mówi dr Teresa Cebrowska - wiceprezes Zarządu Głównego w rozmowie z Arturem Borkowskim - redaktorem naczelnym Radia Infor.

więcej »

Audycja

Dr Teresa Cebrowska - wiceprezes Zarządu Głównego SKwP rozmawia z Arturem Borkowskim - redaktorem naczelnym "Radia Infor" o tym, kim jest zawodowy księgowy, planowanej deregulacji i certyfikacji zawodu księgowego.

więcej »

Rachunkowość szyta na miarę małych i średnich przedsiębiorstw. Punkt widzenia interesariuszy.

Mając na uwadze ogromną rolę, jaką w gospodarce poszczególnych krajów pełnią małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz chcąc włączyć się w nurt debaty na temat doskonalenia przepisów i regulacji dotyczących tego sektora przedsiębiorstw, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce organizuje 28 czerwca 2013 r. w Warszawie konferencję pod hasłem Rachunkowość szyta na miarę małych i średnich przedsiębiorstw. Punkt widzenia interesariuszy, która stanowi wspólną inicjatywę Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i Europejskiej Federacji Księgowych i Audytorów Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EFAA). Konferencja odbędzie się pod honorowym patronatem ministra gospodarki i Ministerstwa Finansów.

więcej »

Rachunek przepływów pieniężnych może być łatwy

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce objęło patronatem honorowym ogólnopolską konferencję naukową „Rachunek przepływów pieniężnych może być łatwy!”, która odbędzie się 12 czerwca 2013 r. w Warszawie. Organizatorem jest Katedra Zarządzania i Prawa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

więcej »

IBE - Instytut Badań Edukacyjnych

prowadzi projekt systemowy pt. „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez życie”. Projekt jest realizowany od lipca 2010 r. do końca 2013 r. na zlecenie ministra edukacji narodowej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nowy system kwalifikacji dotyczy wszystkich, także tych pokoleń, które dopiero wejdą na rynek pracy – osób, które chcą się uczyć i rozwijać przez całe życie.

więcej »

Światowy Kongres Księgowych 2014

Komitet Naukowy Światowego Kongresu Księgowych 2014 zaprasza do nadsyłania autorskich prac naukowych na XIX Światowy Kongres Księgowych, w celu podjęcia, inspirowania i podtrzymywania debaty na temat: „Wizja 2020: czerpiąc z przeszłości budujemy przyszłość”.

więcej »

Konferencja Eurostatu

W Brukseli, w dniach 29-30 maja 2013 r., Algirdas Šemeta – komisarz UE ds. podatków, unii celnej, audytu i zwalczania nadużyć finansowych, będzie przewodniczył konferencji poświęconej wdrożeniu Europejskich Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego, skierowanej do najważniejszych interesariuszy i decydentów politycznych, reprezentujących obszar rachunkowości sektora publicznego, rewizji finansowej i danych statystycznych.

więcej »

Rachunkowość sektora publicznego

W związku z Prezydencją Federacji Rosyjskiej w Grupie G-20, odchodzący ze stanowiska prezes IFAC - Ian Ball wezwał stronę rosyjską do wspierania przyjęcia i wdrożenia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego (MSRSP).

więcej »

Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi

Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania – Instytut Rachunkowości oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie – Pracownia Rachunkowości zapraszają do udziału w XXI konferencji pt. „Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi”, która odbędzie się w dniach 20-22 maja 2013 r. w Kołobrzegu.

więcej »

Zrównoważone finanse

Katedra Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Katedra Finansów Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu zapraszają na konferencję naukową pt. „Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - zrównoważone finanse”, która odbędzie się w dniach 22-23 kwietnia 2013 r. w Hotelu Gołębiewski w Karpaczu.

więcej »

Nowy przewodnik IASB dla mikroprzedsiębiorstw

IASB przedstawił projekt praktycznego przewodnika Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MSSF dla MŚP) skierowanego do mikroprzedsiębiorstw. Planowany termin publikacji w wersji elektronicznej i drukowanej to pierwszy kwartał 2013 r.

więcej »

Finał konkursu „Lider Księgowości 2013”

Finał i gala konkursu „Lider Księgowości 2013” odbyła się 21 marca 2013 r. Wydarzenie było objęte patronatem honorowym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. To już druga edycja konkursu, którego celem było wyłonienie najlepszego polskiego specjalisty do spraw podatkowo-księgowych. Jury konkursu pod przewodnictwem prof. Zbigniewa Lutego – przewodniczącego Rady naukowej SKwP, spośród 10 finalistów wyłoniło 3 zwycięzców. Pierwsze miejsce zajęła Renata Stelmach, która oprócz tytułu Lidera Księgowości otrzymała nagrodę główną – samochód Hyndai Genesis Coupe. Na drugim miejscu uplasowała się Katarzyna Stręk, a na trzecim – Anna Szwarcach. Konkurs zakończyła uroczysta gala w hotelu Marriott.

Obowiązkowe szkolenia UDZ w 2013 r.

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce ustaliło listę szkoleń, wypełniających obowiązek ustawicznego doskonalenia zawodowego dyplomowanych księgowych w 2013 r.

więcej »

Konsultacje do 10 kwietnia!

Komisja Europejska opracowała sprawozdanie pt. W kierunku wdrożenia zharmonizowanych standardów rachunkowości sektora publicznego w państwach członkowskich: Przydatność MSRSP dla państw członkowskich” COM(2013) 114. Mając na uwadze znaczenie problematyki standardów sektora publicznego zachęcamy zainteresowane osoby i podmioty do zapoznania się z załączonym sprawozdaniem oraz przesłania komentarzy na adres dorota.wyczolkowska@skwp.pl w terminie do 10 kwietnia 2013 r.

więcej »

List nowego prezesa IFAC

Warren Allen, wybrany na prezesa IFAC w kadencji 2013-2014, przedstawia kluczowe cele, jakie będą mu przyświecać w czasie pełnienia urzędu.

więcej »

Fundament zrównoważonego rozwoju

Komitet ds. Zawodowych Księgowych w Biznesie IFAC (PAIB Committee) zwraca uwagę na decydujące znaczenie ładu korporacyjnego w zapewnieniu zrównoważonego rozwoju.

więcej »

Grant Thornton demaskuje nieetycznego partnera

Były partner firmy Grant Thornton (GT) został aresztowany po tym, jak oskarżono go o defraudację blisko 4 milionów dolarów wpłaconych przez klientów firmy.

więcej »

19. Światowy Kongres Księgowych

W Rzymie, w dniach 10-13 listopada 2014 r., odbędzie się 19. Światowy Kongres Księgowych pod hasłem "Wizja 2020 r.: budować przyszłość czerpiąc naukę z przeszłości". Gospodarzem kongresu będzie włoski Instytut Księgowych i Biegłych Rewidentów (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili [CNDCEC]).

więcej »

Nagroda Banku Handlowego w Warszawie

Trwa XIX edycja konkursu o Nagrodę Banku Handlowego w Warszawie S.A. za szczególny wkład w rozwój nauki w sferze ekonomii i finansów. Nagroda przyznawana jest za opracowania (indywidualne lub zespołowe) napisane po 20 listopada 2010 roku. Wysokość nagrody wynosi 50 000 zł. Zgłoszenia do konkursu można nadsyłać w wersji papierowej do 28 lutego 2013 r.

więcej »

Motywacja dla unijnej przedsiębiorczości

Komisja Europejska opracowała Plan działania na rzecz przedsiębiorczości do 2020 r. - pobudzanie ducha przedsiębiorczości w Europie – dokument poszukujący dróg wsparcia dla przedsiębiorców i innowacji w kulturze przedsiębiorczości w Europie. Szczególny nacisk położono w nim na potrzebę szeroko zakrojonej edukacji, promocję przedsiębiorczości oraz stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi działalności gospodarczej.

więcej »

Posiedzenie Zarządu EFAA

Pierwsze w tym roku posiedzenie Zarządu Europejskiej Federacji Księgowych i Audytorów Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EFAA) odbyło się 24 stycznia 2013 r. w Madrycie. Stowarzyszenie reprezentowała prof. Anna Karmańska - członek Zarządu EFAA oraz Dorota Wyczółkowska - członek grupy roboczej EFAA ds. MŚP.

więcej »

Korekta kosztów podatkowych

Od 10 lutego dostępny będzie nowy numer miesięcznika „Rachunkowość”, a w nim:
• Certyfikacja zawodu księgowego – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy
• Korekta kosztów podatkowych z tytułu nieopłaconych faktur – próba oceny
• Zmiany w VAT od 1.01.2013 r., w myśl nowych rozporządzeń ministra finansów
• Analiza wskaźnikowa przy controllingu finansowym
• Podatkowa księga przychodów i rozchodów – czas na unowocześnienie
• Sprawozdania finansowe banków – coraz trudniej porównywalne dla inwestorów

więcej »

Odnowienie doktoratu prof. Zbigniewa Messnera

Odnowienie doktoratu stanowi szczególną formę uhonorowania wybitnych wychowanków Uniwersytetu Ekonomicznego (przedtem Akademii Ekonomicznej, w którą przekształciła się dawna Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Katowicach) i zaszczyt ten spotyka naprawdę nielicznych. W uznaniu dorobku naukowego, wieloletniej pracy dydaktycznej, jak również intensywnej działalności społecznej i politycznej, Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach podjął uchwałę o odnowieniu doktoratu prof. Zbigniewa Messnera po 50. latach od jego nadania.

więcej »

Nowy prezes IFAC

Podczas Walnego Zgromadzenia członków Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC), które odbyło się w listopadzie 2012 r. w Kapsztadzie (RPA),Warren Allen z Nowej Zelandii został wybrany nowym prezesem IFAC. W swojej dotychczasowej karierze zasiadał, m.in. w Radzie IFAC i Komitecie ds. Edukacji (obecnie Rada Międzynarodowych Standardów Edukacyjnych). Ponadto przez ponad sześć lat był członkiem Zarządu Ernst&Young w Nowej Zelandii, a także prezesem Instytutu Dyplomowanych Księgowych Nowej Zelandii, gdzie przewodniczył pracom różnych rad i komitetów. Warren Allen jest także laureatem licznych nagród, m.in. nagrody za zasługi dla środowiska zawodowego w 2001 r. Jest również autorem dużej liczby artykułów i opracowań, z których część prezentował na ważnych konferencjach międzynarodowych, w tym na czterech Światowych Kongresach Księgowych.

więcej »

Prof. A. Kamela-Sowińska członkiem PAODC

Pani Profesor Aldona-Kamela Sowińska została wybrana na członka Komitetu ds. Rozwoju Zawodowych Organizacji Księgowych w drugiej kadencji, która potrwa do 2014 r. Prof. A. Kamela-Sowińska została nominowana do Komitetu (wówczas Komitetu ds. Krajów Rozwijających się) przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce w 2009 r. Ponowny wybór do Komitetu będący w gestii IFAC jest dowodem wysokiej aktywności i uznania dla wkładu merytorycznego przedstawiciela SKwP w prace PAODC. Informacje o działalności PAODC znajdują się w języku angielskim na stronie IFAC:

więcej »

Obraz rzeczywistej kondycji firmy

Co pozwala obiektywnie ocenić stan firmy i kiedy sprawozdanie finansowe jest rzetelne oraz wiarygodne mówi prof. Zbigniew Messner – prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w wywiadzie dla miesięcznika „Rachunkowość”.

więcej »

Raportowanie finansowe - nowe wyzwania

Konferencja pt: "Nowe wyzwania w procesie raportowania finansowego na rynku NewConnect", zorganizowana przez Stowarzyszenie SBR Polska (przedtem Stowarzyszenie XBRL Polska) we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych oraz Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, odbyła się 23 stycznia 2013 r. w siedzibie GPW w Warszawie. Stowarzyszenie reprezentowali: Ryszard Gorycki – przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Grzegorz Warzocha (biegły rewident z AVANTA Audit Sp. z o.o. Sp.k).

więcej »

Ułatwić inwestorom analizowanie danych

Rosnąca liczba emitentów oraz brak jednolitej formy sporządzania raportów finansowych na rynku NewConnect coraz bardziej utrudniają inwestorom analizowanie danych. Na konferencji „Nowe wyzwania w procesie raportowania finansowego na rynku NewConnect (23 stycznia 2013 roku, Sala Notowań, Giełda Papierów Wartościowych), na którą zapraszają Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Stowarzyszenie SBR Polska oraz Giełda Papierów Wartościowych, zostanie m.in. przedstawiona koncepcja nowego standardu raportowania finansowego wykorzystującego język XBRL.

więcej »

Przedłużenie terminu III edycji konkursu

Prezydium Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przedłuża do dnia 30 czerwca 2013 r. termin nadsyłania prac na III edycję Konkursu na najlepsze opracowania dylematów etycznych z dziedziny rachunkowości. Wskazówki i sugestie dla autorów opracowań dylematów etycznych znajdują się na naszej stronie internetowej

więcej »

Planowane zmiany w rachunkowości

"O zmniejszaniu obciążeń administracyjnych spółek oraz o wprowadzanych i planowanych zmianach w rachunkowości, podczas debaty w Dzienniku Gazeta Prawda", dyskutowali: Joanna Dadacz - dyrektor Departamentu Rachunkowości w Ministerstwie Finansów, dr Danuta Krzywda - wiceprezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, dr Andre Helin - prezes BDO, Jacek Hryniuk - członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz Franciszek Wala - wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Debatę prowadziła red. Agnieszka Pokojska. Zapraszamy do lektury.

więcej »

Od 1 stycznia przedsiębiorstwa z Unii Europejskiej zaoszczędzą na wystawianiu faktur

Z dniem 1 stycznia 2013 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące podatku VAT, w tym zapis wprowadzający nowe rozwiązanie w zakresie fakturowania. Zgodnie ze zmianami, faktura elektroniczna będzie tak samo wiążąca, jak faktura papierowa, co ma przynieść firmom 18 miliardów euro oszczędności rocznie. Szczegóły można znaleźć w materiale objaśniającym do Dyrektywy Rady nr 2010/45/EU.

więcej »

35. Walne Zgromadzenie IFAC

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (SKwP) jest członkiem zwyczajnym Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC) i ma obowiązek uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach (WZ) członków IFAC. Na ostatnim 35. Walnym Zgromadzeniu IFAC (14-15 listopada 2012 r. w Kapsztadzie/RPA) SKwP reprezentowała prof. Aldona Kamela-Sowińska – przewodnicząca Komisji ds. współpracy z zagranicą SKwP, członek Komitetu ds. Rozwoju Zawodowych Organizacji Księgowych IFAC (PAODC).

więcej »

Doroczna konferencja niemieckich doradców podatkowych

35. doroczna konferencja niemieckich doradców podatkowych (Deutscher Steuerberatertag 2012) odbyła się w dniach 21–23 października 2012 r., w Hamburgu (Niemcy). Uczestniczyło w niej około 1000 osób (Stowarzyszenie doradców podatkowych liczy ok. 90 000 członków). Istotną część uczestników stanowili członkowie władz Stowarzyszenia z poszczególnych landów.

więcej »

Spotkanie PAODC

Spotkanie Komitetu ds. Rozwoju Zawodowych Organizacji Księgowych (Professional Accountancy Organization Development Committee – PAODC) odbyło się w dniach 14-16 października 2012 r. w Londynie. Profesor Aldona Kamela-Sowińska – członek PAODC z ramienia SKwP, podczas obrad przedstawiła dokonania Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Wystąpienie to spotkało się z uznaniem i podziwem wielu uczestników, szczególnie młodych organizacji zawodowych, np. z Kazachstanu. Zaprezentowany system szkolenia zawodowego, certyfikacja zawodu księgowego oraz publikacje zawodowe były przedmiotem licznych pytań.

więcej »

Kryzys a działania sektora finansowego

Tematem XVI Kongresu Stowarzyszenia Księgowych i Biegłych Rewidentów Republiki Serbskiej była „Rola rachunkowości, rewizji finansowej i sektora finansowego w opanowaniu kryzysu finansowego”. Wydarzenie zgromadziło gości zarówno z krajów byłej Jugosławii, jak i przedstawicieli organizacji księgowych z Belgii, Bułgarii, Francji, Macedonii, Mołdawii, Polski, Rumunii i Turcji.

więcej »

Sprawozdanie ze spotkania grupy ds. Audytu EFAA

Spotkanie odbyło się w siedzibie ACCA w Londynie w dniu 17.02.2012 r.

więcej »

Sprawozdanie z udziału w konferencji regionalnej

„Rola i struktura organów zawodowych: obecne i przyszłe wyzwania”
Sinaia, 26-27 stycznia 2012 r.

więcej »

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji EFAA

pt. Potrzeba regulacji prawnych dla mikroprzedsiębiorstw, 5 grudnia 2011 r., Porto, Portugalia

więcej »

Spotkanie Klubu Członków Honorowych

W dniu 10 października br. w hotelu Windsor w Jachrance odbyło się posiedzenie Klubu Członków Honorowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

więcej »

Odbył się doroczny Zjazd Katedr Rachunkowości 2011

Tegoroczny Zjazd Katedr Rachunkowości, przygotowany przy wsparciu merytorycznym, organizacyjnym i finansowym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, odbył się w dniach 21-23 września br. w Sopocie. Wiodącym tematem konferencji, zorganizowanej przez Katedrę Rachunkowości Uniwersytetu Gdańskiego, były „Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości”.

więcej »

Kongres Ekspertów Księgowych Francji

W dniach 13-15 października odbył się 66 Kongres Ekspertów Księgowych Francji.

więcej »

Baku, 15-17 września 2011 r.

Sprawozdanie z udziału w III Euroazjatyckim Forum Księgowych i Biegłych Rewidentów

więcej »

Kodeks etyki IFAC

Przedstawiamy najnowszą wersję Kodeksu etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC), która została przetłumaczona przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce na zlecenie Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

więcej »

Ład korporacyjny a zawód księgowego

„Ład korporacyjny a zawód księgowego: kwalifikacje i odpowiedzialność” to hasło przewodnie, organizowanego co dwa lata, Kongresu Księgowych Rumunii, który od dawna jest ważnym punktem na mapie spotkań regionalnego i międzynarodowego środowiska zawodowego.

więcej »

Spotkanie w ramach debaty dotyczącej modernizacji

organizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych (IBE)

więcej »

Spotkanie z przedstawicielem UE

w sprawie projektu dyrektywy dotyczącej zintegrowanego przekazywania danych finansowych z wykorzystaniem języka XBRL - 30 listopada 2012 r.

więcej »

Konwencja o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych

Zachęcamy do zapoznania się ze zaktualizowanymi materiałami dotyczącymi Konwencji o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych.

więcej »

O dylematach etycznych księgowych

Zapraszamy do przeczytania artykułu Wiesławy Moczydłowskiej o uleganiu naciskom ze strony szefów, dylematach etycznych i niełatwej roli księgowego w dobie kryzysu.

więcej »

W dniu 8 listopada odbyła się konferencja konsultacyjna EFRAG

zorganizowana przez Ministerstwo Finansów we współpracy z SKwP i KIBR

więcej »

Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce ogłasza rozpoczęcie

XLIV edycji konkursu na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości i przetwarzania danych z zakresu rachunkowości. Prace należy przesyłać do 15 lutego 2013 r.

więcej »

III edycja Konkursu na najlepsze opracowania dylematów etycznych z dziedziny rachunkowości

W celu upowszechnienia Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości Prezydium Rady Naukowej SKwP ogłasza z dniem 3 września 2012 r. III edycję Konkursu na najlepsze opracowania dylematów etycznych z dziedziny rachunkowości. Wskazówki i sugestie dla autorów opracowań dylematów etycznych znajdują się ...

więcej »

Propozycje zmian w sprawozdawczości finansowej według MSSF - „W kierunku założeń ramowych w zakresie ujawniania informacji” – europejska konferencja konsultacyjna

Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) wraz z Komitetem Standardów Rachunkowości (KSR), we współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce (SKwP) i Krajową Izbą Biegłych Rewidentów (KIBR) zapraszają 8 listopada br. na konferencję konsultacyjną na temat dokumentu dyskusyjnego „W kierunku założeń ramowych w zakresie ujawniania informacji”, wydanego przez EFRAG oraz francuską Radę ds. Standardów Rachunkowości (ANC) i brytyjską Radę ds. Sprawozdawczości Finansowej (FRC).

więcej »

Dziennik Gazeta Prawna

Kosztem księgowym będzie wartość netto przeterminowanej należności

więcej »

Projekt MSE 4

Prezentujemy projekt Międzynarodowego Standardu Edukacyjnego (MSE) 4 Wstępne Doskonalenie Zawodowe – zawodowe wartości, etyka i postawy (zaktualizowany) opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Edukacyjnych Rachunkowości (IAESB). Zachęcamy do zgłaszania uwag do dnia 11 października br.

więcej »

Zarządzanie praktyką zawodową w małych i średnich firmach audytorskich i księgowych

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z opracowaniem IFAC poświęconym zagadnieniu rozwijania usług doradczych w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby klientów.

więcej »

Wokół interesu publicznego

IFAC rozpoczął ważną debatę poświęconą zagadnieniu interesu publicznego. Zachęcamy do zapoznania się z jej głównymi założeniami oraz wypowiadania się na temat zawartych w nim treści.

więcej »

Tabela kompetencji według MSE 2

Przedstawiamy Państwu wymogi dotyczące wiedzy w 11 obszarach kompetencji dla kandydatów do zawodu księgowego. Tabela jest częścią propozycji Międzynarodowego Standardu Edukacyjnego 2 Początkowe doskonalenie zawodowe – kompetencje merytoryczne.

więcej »

Zaktualizowany MSE 4

11 października upływa termin zgłaszania uwag do propozycji zaktualizowanego Międzynarodowego Standardu Edukacyjnego nr 4 Wstępne doskonalenie zawodowe – zawodowe wartości, etyka i postawy. Zapraszamy Państwa do lektury i wyrażania opinii.

więcej »

Dylematy etyczne CCAB – część 3

Prezentujemy Państwu trzecią część opracowań z cyklu dylematów etycznych w zawodzie księgowego. Niniejszy materiał omawia problemy, z jakimi mogą stykać się zawodowi księgowi zatrudnieni w sektorze publicznym. Oryginalny dokument został wydany przez CCAB (Komitet Konsultacyjny Organizacji Księgowych Wielkiej Brytanii i Irlandii).

więcej »

Napoleońska unia monetarna.

Jak mawiają niektórzy, historia lubi się powtarzać. Polecamy Państwa uwadze artykuł poświęcony historii unii monetarnej w Europie, który opisuje najważniejsze momenty powstania i upadku wspólnoty.

więcej »

Wyniki ankiety IFAC

IFAC zamieścił na swojej stronie internetowej wyniki przeprowadzonej na przełomie maja i czerwca ankiety (Quick Poll), która była skierowana do osób zatrudnionych w małych i średnich firmach księgowych i audytorskich. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem, który podsumowuje rezultaty badania, a jednocześnie nakreśla sytuację firm księgowych i audytorskich w poszczególnych regionach świata.

więcej »

Trwa dyskusja na temat deregulacji zawodu księgowego.

Zapraszamy do zapoznania się z debatą redakcyjną, zorganizowaną 5 lipca przez "Dziennika Gazeta Prawna". Udział w niej wzięli: prof. Anna Karmańska (przewodnicząca Komisji Etyki SKwP, prorektor SGH w Warszawie, członek zarządu EFAA), Mirosław Sekuła - wiceminister finansów, prof. Mieczysław Puławski - członek rady nadzorczej PGNiG oraz reprezentujący Stowarzyszenie Frnaciszek Wala - wiceprezes Zarządu Głównego SKwP.

więcej »

Dylematy etyczne CCAB – część 2

Państwa uwadze polecamy kolejną publikację z cyklu dylematów etycznych w zawodzie księgowego. Niniejszy materiał omawia problemy, z jakimi mogą stykać się zawodowi księgowi wykonujący wolny zawód. Oryginalny dokument został wydany przez CCAB (Komitet Konsultacyjny Organizacji Księgowych Wielkiej Brytanii i Irlandii).

więcej »

Wspieranie małych i średnich firm księgowych i audytorskich

Zachęcamy do lektury rozmowy z Giancarlo Attolinim, przewodniczącym Komitetu IFAC ds. Małych i Średnich Firm Księgowych i Audytorskich. Dotyczy ona w dużej mierze wyzwaniom i szansom stojącym przed małymi i średnimi firmami księgowymi i audytorskimi oraz wyjaśnia cel powołania Komitetu.

więcej »

Fundusze europejskie szansą dla MŚP

Wszystkich zainteresowanych zagadnieniem uzyskania funduszy unijnych na finansowanie działalności małych i średnich przedsiębiorstw zachęcamy do zapoznania się z serwisami Komisji Europejskiej. Znajdą tam Państwo przydatne informacje o źródłach finansowania czy ocenę dotychczasowych programów uruchomionych w państwach członkowskich (również w Polsce).

więcej »

Na stronie Komisji można znaleźć też wartościowe doniesienia o najnowszych inicjatywach, które mają szansę znacząco wzmocnić sektor MŚP.

więcej »

Zaproszenie do konsultacji publicznych

Komitet Standardów Rachunkowości, działający przy ministrze finansów, zakończył prace nad projektem stanowiska pod roboczym tytułem „Działalność deweloperska”. Przed jego ostatecznym przyjęciem i opublikowaniem w „Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów”, Komitet chciałby skonsultować treść stanowiska, a także umożliwić jego użytkownikom zgłoszenie ewentualnych uwag. Pełny tekst stanowiska znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w zakładce Rachunkowość / Komitet Standardów Rachunkowości / Projekty stanowisk Komitetu Standardów Rachunkowości.

więcej »

Czy zwiększyć limit przychodów zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych?

O korzyściach i zagrożeniach mówią eksperci w artykule Agnieszki Pokojskiej z "Dziennika Gazeta Prawna".

więcej »

Dwa niezwykle pracowite dni w Wiedniu – spotkania zwołane przez Bank Światowy

W dniu 31 maja 2012 r. odbyła się w Wiedniu konferencja ministerialna zorganizowana przez Bank Światowy, w której udział wzięli ministrowie finansów oraz inni wysocy rangą urzędnicy z Mołdawii oraz siedmiu krajów bałkańskich tj. Albanii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Czarnogóry, Kosova, Macedonii i Serbii.

więcej »

Na konferencji z okazji 55-lecia istnienia warszawskiego Oddziału Okręgowego SKwP

o nowej ustawie o rachunkowości mówiła m.in. Joanna Dadacz - dyrektor Departamentu Rachunkowości w Ministerstwie Finansów. Dyskutowano również o konsekwencjach deregulacji zawodu księgowego. Więcej w artykule Wiesławy Moczydłowskiej w "Rzeczpospolitej".

więcej »

Przetarg w sprawie przewodnika dla MŚP

Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu zaprasza do udziału w przetargu na opracowanie Przewodnika rachunkowości dla małych i średnich przedsiębiorstw (Accounting guide for SMEs). Przewodnik ma służyć MŚP działającym w Europie, które nie są objęte zakresem zharmonizowanych zasad rachunkowości dla Unii Europejskiej i działają w sektorze gospodarki niefinansowej.
Termin składania ofert upływa 28 czerwca 2012 r.
Zachęcamy do zapoznania się z załączoną dokumentacją przetargową.

więcej »

Liczy się każdy głos…

IFAC zamieścił na swojej stronie internetowej ankietę przeznaczoną dla osób zatrudnionych w małych i średnich firmach księgowych i audytorskich. Pytania dotyczą m.in. ważnych zagadnień z zakresu usług świadczonych na rzecz MŚP. Badanie potrwa do 14 czerwca 2012 r. Zachęcamy wszystkich praktyków do wypowiadania się.

więcej »

Prof. Karmańska członkiem Zarządu EFAA

W czasie rocznego Walnego Zgromadzenia Europejskiej Federacji Księgowych i Audytorów Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EFAA) odbywającego się w dniu 11 maja 2012 r. w Rzymie, prof. Anna Karmańska - Przewodnicząca Komisji Etyki SKwP, została wybrana do Zarządu EFAA.

więcej »

Konferencja konsultacyjna EFRAG

W siedzibie Ministerstwa Finansów, 15 maja 2012 r., odbyła się konferencja konsultacyjna na temat dokumentów dyskusyjnych Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG), przygotowana w ramach inicjatywy proaktywnej rachunkowości. Spotkanie zorganizowali: EFRAG, brytyjska Rada ds. Standardów Rachunkowości (ASB), włoska Organizacja ds. Rachunkowości (OIC) oraz Komitet Standardów Rachunkowości, we współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce i Krajową Izbą Biegłych Rewidentów.

więcej »

Ranking szkół wyższych 2012

Został ogłoszony ranking szkół wyższych 2012, przygotowany przez miesięcznik edukacyjny "Perspektywy i dziennik "Rzeczpospolita".

więcej »

Planowana deregulacja zawodu księgowego

stanowi ważną zmianę dla środowiska księgowych i jest szeroko komentowana na łamach prasy. Zapraszamy do lektury związanych z tym tematem artykułów.

więcej »

Nowy skład Komitetu Standardów Rachunkowości VI kadencji

Pierwsze posiedzenie KSR, działającego przy ministrze finansów, odbędzie się 15 maja 2012 r. Zgodnie z decyzją ministra finansów, obowiązującą od 28 kwietnia 2012 r. w jego skład weszli: Joanna Dadacz (przewodnicząca), Ewa Adamiak, Beata Baluta, Grzegorz Barszcz, dr Teresa Cebrowska, Małgorzata Czupryńska, dr Zdzisław Fedak, Grażyna Cielecińska, prof. dr hab. Jerzy Gierusz, prof. UŁ dr Radosław Ignatowski, Tomasz Konieczny, dr Danuta Krzywda, prof. dr hab. Hanna Litwińczuk, dr Ernest Podgórski, Anna Sirocka, dr Renata Sochacka, Agnieszka Stachniak, prof. dr hab. Gertruda Świderska.

Modernizacja unijnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych

Marcowy numer Newslettera FEE donosi o propozycjach Komisji Europejskiej w sprawie dokonania zmian w obowiązującym systemie uznawania kwalifikacji zawodowych.

więcej »

Dylematy etyczne - CCAB

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z pierwszą częścią opracowania Komitetu Konsultacyjnego Organizacji Księgowych Wielkiej Brytanii i Irlandii (Consultative Committee of Accountancy Bodies – CCAB). Zaprezentowano w nim studia przypadków dotyczące dylematów etycznych, z jakimi mogą stykać się zawodowi księgowi zatrudnieni w jednostkach gospodarczych.

więcej »

Zapraszamy do udziału w konferencji konsultacyjnej "Dokumenty dyskusyjne EFRAG nt. połączeń jednostek pod wspólną kontrolą oraz podatku dochodowego", która odbędzie się 15 maja 2012 r. w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Finansów.

więcej »

Obowiązek informowania o transakcjach podejrzanych

Dopóki obowiązek informacyjny będzie uznaniowy i opierający się na przeczuciach oraz własnej interpretacji, biuro rachunkowe będzie go wypełniało zachowując duży zapas bezpieczeństwa – stwierdził prof. Zbigniew Messner w wypowiedzi dla "Dziennika Gazeta Prawna"

więcej »

Uwaga na internetowe propozycje pracy

Coraz częściej na internetowych kontach pocztowych, zarówno firmowych, jak i prywatnych pojawiają się e-maile z propozycją przyjęcia dobrze płatnej pracy przez internet. Należy je traktować z ogromną ostrożnością, ponieważ współpraca może zakończyć się wmanipulowaniem w ... proces prania brudnych pieniędzy. Więcej w "Rzeczpospolitej"

więcej »

Nowy tekst Ustawy o PIT

Jak informuje serwis Dziennik Gazeta Prawna (gazetaprawna.pl), w Dzienniku Ustaw z 3 kwietnia, pod pozycją 361 zostało zamieszczone Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 17 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tekst Ustawy o PIT do pobrania...

więcej »

Raport Banku Światowego

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce zostało po raz drugi zaproszone przez Bank Światowy do współudziału w realizacji projektu

więcej »

III FORUM FINANSÓW PUBLICZNYCH

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce objęło patronatem honorowym III Forum Finansów Publicznych – ogólnopolską konferencję służb finansowo-księgowych, organizowaną przez miesięcznik „Finanse Publiczne”.

więcej »

Outsourcing rachunkowości coraz śmielej wkracza do Polski

Magazyn Forbes opublikował niedawno na swojej stronie internetowej komentarz eksperta na temat rozwoju sektora usług outsourcingowych w naszym kraju. Jak się okazuje, to globalne rozwiązanie zyskuje na popularności wśród rodzimych firm dążących do usprawnienia prowadzonej działalności.

więcej »

Parlament dla MŚP

Jak donoszą gospodarcze portale informacyjne, w parlamencie powołano zespół mający wspierać rozwój oraz działalność małych i średnich przedsiębiorstw. Oznacza to ważny krok w dziele budowania konkurencyjności polskiej gospodarki w krajach UE.

więcej »

Konkurs o Nagrodę Banku Handlowego

Do 29 lutego 2012 roku są przyjmowane zgłoszenia do XVIII edycja konkursu o Nagrodę Banku Handlowego w Warszawie S.A. za szczególny wkład w rozwój nauki w sferze ekonomii i finansów. XVIII edycja konkursu została zainaugurowana 12 października 2011 r. Nagroda ma na celu uhonorowanie teoretyków ekonomii, których prace badawcze pozwalają ujrzeć w nowym świetle aktualne problemy gospodarcze i finansowe.

więcej »

Euro, a OC biur rachunkowych.

Czy wysoki kurs euro, który niewątpliwie podniesie stawkę obowiązkowego ubezpieczenia biur rachunkowych, wpłynie na cenę ich usług? Na to pytanie w artykule red. Agnieszki Pokojskiej odpowiada m.in. Franciszek Wala - wiceprezes Zarządu Głównego SKwP.

więcej »

Zostań Liderem Księgowości 2011

Stowarzyszenie Księgowości w Polsce objęło patronatem honorowym konkurs „Lider Księgowości 2011”, organizowany przez Wolters Kluwer Polska i firmę Insert. Konkurs ten daje księgowym szansę sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności, a także szerszego zaistnienia w środowisku. Udział w konkursie jest bezpłatny.

więcej »

Inauguracyjne posiedzenie Rady Pracodawców

Inauguracyjne posiedzenie Rady Pracodawców Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w kadencji 2011-2014, odbyło się 5 grudnia 2011 r. w siedzibie Zarządu Głównego SKwP.

więcej »

O konferencji w TVBiznes

O konferencji i certyfikacji zawodu księgowego mówiła w TVBiznes w programie „Prawo w firmie" - dr Teresa Cebrowska.

więcej »

Konferencja "Rachunkowość w dziele integracji europejskiej"

Relacja z konferencji "Rachunkowość w dziele integracji Unii Europejskiej" i materiały prasowe.

więcej »

Konferencja No-Ra

XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Normy Rachunkowości” na temat „Wartości niematerialne i prawne – ujmowanie i prezentacja”

więcej »

Konkurs na najlepsze prace z rachunkowości

Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce ogłasza rozpoczęcie XLIII edycji konkursu na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości i przetwarzania danych z zakresu rachunkowości za rok 2011

więcej »

Relacja z Konferencji konsultacyjnej na temat agendy przyszłych prac IASB, zorganizowanej przez Europejską Grupę Doradczą ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG), Komitet Standardów Rachunkowości (KSR), we współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce (SKwP) i Krajową Izbą Biegłych Rewidentów (KIBR)

więcej »

Biuro Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce zaprasza do złożenia oferty na badanie rocznego łącznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce za rok obrotowy 2011.

więcej »

Apel do członków i sympatyków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z pracami Komitetu Standardów Rachunkowości działającego przy Ministerstwie Finansów, a w szczególności do zgłaszania ewentualnych uwag i komentarzy do zamieszczonych tam projektów standardów i stanowisk Komitetu. Wyrażamy bowiem przekonanie, iż dokumenty zamieszczone na stronie Komitetu Standardów Rachunkowości stanowić będą dla księgowych źródło bieżących informacji o planowanych zmianach w standardach na poziomie krajowym i międzynarodowym.

więcej »

Profesor Aldona Kamela-Sowińska, członek Zarządu Głównego SKwP, Przewodnicząca Komisji ds. Współpracy z Zagranicą SKwP została ponownie wybrana na członka Komitetu ds. Rozwoju Zawodowych Organizacji Księgowych (PAODC) IFAC w nowej kadencji 2012-2014. Zgodnie z obowiązującą procedurą, w pierwszej kolejności kandydaturę prof. Sowińskiej zgłosiło Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, po czym Komitet Nominacyjny IFAC przedłożył ją Zarządowi IFAC, który ostatecznie zatwierdził nominację. Ponowny wybór pani profesor na członka Komitetu świadczy o uznaniu dla jej profesjonalizmu, zaangażowania i aktywności na forum tego międzynarodowego gremium. Tegoroczne wybory cechowała większa niż w latach ubiegłych konkurencja, gdyż liczba członków Komitetu została zredukowana z 18 do 12. Prezes Zarządu Głównego, prof. dr hab. Zbigniew Messner przesłał na ręce prof. Sowińskiej serdeczne gratulacje.

MSSF dla MŚP

Z przyjemnością informujemy, iż w serwisie Fundacji MSSF ukazał się dokonany staraniem SKwP i KIBR przekład Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej dla MŚP (MSSF dla MŚP) na język polski.

więcej »

FORUM RYNKU WEWNĘTRZNEGO

Parlament Europejski, Komisja Europejska i Ministerstwo Gospodarki w ramach polskiej Prezydencji w Radzie UE zapraszają do udziału w Forum Rynku Wewnętrznego (Single Market Forum – SIMFO), które odbędzie się w dniach 2-4 października 2011 r. w Krakowie.

więcej »

Przedstawiciele SKwP na zaproszenie ACCA mieli możliwość obserwowania debaty eksperckiej pt. "Co czeka gospodarkę Polski i Europy?" zorganizowaną z okazji objęcia przez Polskę prezydencji w UE.

więcej »

W „Dzienniku Gazeta Prawna” ukazał się wywiad z prof. Zbigniewem Messnerem, zapraszamy do lektury.

więcej »

„Monitor Księgowego” o XX Krajowym Zjeździe Delegatów SKwP.

więcej »

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce przedłuża termin nadsyłania prac na Konkurs na najlepsze opracowania dylematów etycznych z dziedziny rachunkowości do dnia 30 września 2011 r.

XX Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

odbył się w dniach 9-10 czerwca 2011 r. w Jachrance. Zjazd udzielił absolutorium ustępującym władzom i wybrał władze naczelne organizacji na kadencję 2011-2014.

więcej »

Obrady IESBA dobiegły końca

W dniach 15-17 czerwca w warszawskim hotelu Sofitel obradowała Rada Międzynarodowych Standardów Etycznych w Rachunkowości. Gospodarzem spotkania było Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

więcej »

Egzamin dla kandydatów na dyplomowanych księgowych

W siedzibie Oddziału Okręgowego SKwP w Warszawie odbył się w dniach 21-22 maja 2011 r. egzamin dla kandydatów na dyplomowanych księgowych. Przystąpiło do niego dwadzieścia dziewięć osób, natomiast pozytywny wynik uzyskało dziewiętnaście. Gratulujemy!

II FORUM FINANSÓW PUBLICZNYCH

Szczególne zasady rachunkowości budżetowej po zmianach

więcej »

Puchary Księgowego wręczone!

W dniach 4-6 marca br. w Jakuszycach, podczas XXXV Biegu Piastów, odbył się po raz trzeci bieg o Puchar Księgowego. Wystartowało 41 księgowych, w tym 5 cudzoziemców., 4 osoby biegły na dwóch dystansach. Zwyciężyli: wśród kobiet – na 50 km stylem klasycznym – Laaneots Merle z Estonii, na 26 km stylem klasycznym – Elżbieta Panaszek ze Szczecina i na 10 km stylem klasycznym – Magdalena Łubian z Otwocka, wśród mężczyzn – na 50 km stylem klasycznym – Michal Rohacek z Czech, 26 km stylem klasycznym – Jacek Jarosz z Nysy, 28 km stylem dowolnym – Grzegorz Guz z Polkowic i na 10 km stylem klasycznym – Jan Oleksy z Tarnowa. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce dla zwycięzców w swoim biegu branżowym ufundowało „Puchary Księgowego”, otrzymali również torby z gadżetami firmowymi. GALERIA

Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Księgowych w Polsce odnowiło umowę ze stowarzyszeniem ACCA na mocy której uruchomiona została kolejna edycja kursu Międzynarodowa Sprawozdawczość Finansowa. Uczestnik kursu po zdaniu egzaminu uzyskuje możliwość zwolnienia z egzaminu ACCA: Financial Reporting (F7) oraz otrzymuje Dyplom ze znajomości Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej.

więcej »

PO KONFERENCJI

ZIELONA KSIĘGA – przyszłość rynku usług audytorskich

więcej »

Komisja Etyki działająca przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przygotowała ankietę na temat znajomości Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości. Celem ankiety jest uzyskanie informacji, czy środowisko osób zajmujących się rachunkowością zna zasady etyczne zawarte w Kodeksie oraz czy identyfikuje się z nim i stosuje te zasady w swoim codziennym życiu zawodowym. Jednocześnie ankieta ma na celu wskazać obszary ewentualnych zmian bądź nowelizacji Kodeksu. Wypełnione ankiety proszę przesłać na adres Biura Zarządu Głównego SKwP 00 – 443 Warszawa, ul. Górnośląska 5 lub na adres e-mail: ankieta@skwp.pl w terminie do dnia 21 marca 2011 roku.

więcej »

Nowi dyplomowani księgowi!

13 grudnia 2010 r. Prezydium Zarządu Głównego SKwP podjęło uchwałę w sprawie nadania tytułu zawodowego dyplomowanego księgowego.

więcej »

Zmiana nazwy Centralnego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego

Decyzją Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, na podstawie uchwały nr 759/212/2010 z 14 grudnia 2010 r.:
Jednostce organizacyjnej Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, działającej pod nazwą „Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego” nadaje się z dniem 1 stycznia 2011 r. nazwę „Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych”, a w skrócie „Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych”.

Uchwałą nr 755/194/2010 Zarząd Główny SKwP dokonał zmiany uchwały w sprawie tytułu zawodowego „dyplomowany księgowy”. Zmiana ta umożliwia doktorom habilitowanym nauk ekonomicznych lub nauk o zarządzaniu, specjalizującym się w rachunkowości, ubieganie się o tytuł dyplomowanego księgowego. Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie wniosków na adres: Biuro Zarządu Głównego SKwP, 00-443 Warszawa. ul. Górnośląska 5. Wzór wniosku

KSIĘGOWI NA START!

Już po raz trzeci Stowarzyszenie Księgowych w Polsce zaprasza do udziału w ogólnopolskim biegu księgowych o „Puchar Księgowego".

więcej »

Konkurs na najlepsze opracowania dylematów etycznych z dziedziny rachunkowości

Prezydium Rady Naukowej SKwP przedłuża do dnia 30 czerwca 2011 r. termin składania prac na konkurs na najlepsze opracowania dylematów etycznych z dziedziny rachunkowości. Konkurs ten służy pobudzaniu inicjatywy do przygotowania i popularyzacji dylematów etycznych z zakresu rachunkowości oraz poszerzeniu Banku Dylematów Etycznych, tworzonego przez Radę Naukową Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Informacje dotyczące wymagań w stosunku do opracowań dylematów oraz przebiegu konkursu znaleźć można w regulaminie Konkursu. Wskazówki i sugestie dla autorów opracowań tychże dylematów znajdują się na stronie internetowej

więcej »

ZIELONA KSIĘGA: polityka badania sprawozdań finansowych: lekcje wyciągnięte z kryzysu

Komisja Europejska wydała Zieloną Księgę w sprawie polityki badania. Głównym celem tego dokumentu konsultacyjnego jest postawienie pytań i uzyskanie odpowiedzi na temat roli badania, niezależności biegłego rewidenta oraz całościowego funkcjonowania środowiska badania w UE.

więcej »

Projekt nowego standardu PREZENTACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Dnia 26.11.2010 roku odbyła się w Ministerstwie Finansów konferencja zorganizowana przez Komitet Standardów Rachunkowości, przy wsparciu SKwP i KIBR, poświęcona projektowi nowego standardu PREZENTACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH. Projekt standardu wprowadza istotne zmiany w sposobie prezentacji sprawozdań finansowych, m.in. podważa fundamentalne zasady sprawozdawczości finansowej, jakimi są struktura i zawartość bilansu. W dyskusji, prowadzonej przez przedstawicieli EFRAG i IASB, uczestniczyło liczne grono polskich praktyków i pracowników nauki. Uczestnicy podkreślali potrzebę określenia rzeczywistej przydatności nowego kształtu sprawozdania dla różnych grup odbiorców, analizę kosztów i efektów wprowadzenia proponowanych zmian, w tym koszty edukacji pracowników i zmiany oprogramowania, oraz konieczność odpowiedniego okresu karencji, umożliwiającego odpowiednie przygotowanie się do nowych obowiązków. (JBT)

MSRF a Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z dwoma ciekawymi artykułami. Jeden z nich porusza szeroką tematykę stosowania Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej (MSRF) przy badaniu małych i średnich przedsiębiorstw. Drugi radzi, jak postępować, aby obniżyć koszty związane z implementacją MSRF. Oba artykuły zostały udostępnione przez Redakcję miesięcznika „Rachunkowość” i pierwotnie ukazały się w dodatku „Audytor” z sierpnia (do pobrania) i listopada (do pobrania) 2010 r.

Wywiad z prof. Zbigniewem Messnerem – prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Już rok biura rachunkowe mają obowiązki w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy. Czy od tego czasu coś się zmieniło w ich funkcjonowaniu? – pyta Agnieszka Pokojska z „Dziennika Gazeta Prawna”.

więcej »

Konferencja, otwierająca debatę społeczną nad modelem Krajowych Ram Kwalifikacji

w ramach projektu systemowego „Opracowanie bilansu kwalifikacji i kompetencji dostępnych na rynku pracy w Polsce oraz modelu Krajowych Ram Kwalifikacji” realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych, odbyła się 8 listopada 2010 r. w Pałacu Prymasowskim w Warszawie.

więcej »

26 października 2010 r. w siedzibie BCC odbyło się drugie robocze spotkanie Rady Pracodawców Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,

na którym dyskutowano o oczekiwaniach pracodawców wobec księgowych, jak również o podniesieniu rangi tego zawodu.

Egzamin dla kandydatów na dyplomowanych księgowych.

Informujemy, że najbliższy egzamin dla kandydatów na dyplomowanych księgowych odbędzie się w Warszawie, 20.11.2010 r. (część A i B) oraz 27-28.11.2010 r. (część C i D). Prosimy o przesyłanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu do 15.11.2010 r.

więcej »

Pierwsi dyplomowani księgowi

2010.10.08

Uroczystość wręczenia certyfikatów pierwszym dyplomowanym księgowym odbyła się 8 października 2010 r. w siedzibie warszawskiego Oddziału Okręgowego SKwP.

więcej »

Wzorem lat ubiegłych Stowarzyszenie objęło patronatem XI Międzynarodową Konferencję Naukowej NORA

2010.08.19

organizowanej w dniach 25-27 października 2010 r. przez Katedrę Rachunkowości Finansowej i Kontroli Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz na wydanie artykułów przygotowywanych na konferencję w „Zeszytach Teoretycznych Rachunkowości”.

więcej »

Pierwszy egzamin na dyplomowanego księgowego

2010.08.19

odbył się w dniach 24-25 lipca 2010 r. w siedzibie warszawskiego Oddziału Okręgowego SKwP. Jedenastu kandydatów pierwszego dnia pisało egzamin testowy, zaś następnego zmagało się ze studium przypadku. Pozytywny wynik uzyskało pięć osób. Pierwszym dyplomowanym księgowym gratulujemy! Najbliższy egzamin eksternistyczny dla kandydatów na dyplomowanych księgowych odbędzie się w Warszawie w dniach 18-20.10.2010 r.

więcej »

Kolejne wspólne posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i Komisji Wykonawczej Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

2010.08.19

odbyło się 12 lipca 2010 r. w siedzibie Zarządu Głównego SKwP. Tematyka spotkania obejmowała m.in.: realizację umowy dotyczącej wydania Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej 2010, omówienie projektu wspólnego wydania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej dla MŚP, jak również realizację porozumienia pomiędzy Krajową Izbą Biegłych Rewidentów, a Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce.

41. edycja konkursu SKwP na najlepsze prace z rachunkowości zakończona.

2010.07.09

Kapituła Konkursu Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oceniła nadesłane na konkurs prace habilitacyjne, doktorskie, magisterskie i dyplomowe z rachunkowości, na podstawie których w 2009 r. nadane zostały stopnie naukowe oraz dyplomy ukończenia studiów wyższych.

więcej »

Ankieta

2010.07.06

Komisja Wewnętrznego Audytu i Kontroli Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w planie działalności na kadencję 2007 – 2010 wyznaczyła opracowanie raportu o stanie kontroli wewnętrznej w Polsce. W pierwszym etapie ankieta zostanie przeprowadzona w jednostkach sektora finansów publicznych, a w drugim etapie – w sektorze biznesowym. Uprzejmie prosimy o wypełnienie załączonej ankiety i przesłanie do Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, ul. Górnośląska 5, 00-443 Warszawa, e-mail: ankieta@skwp.pl Plik ankiety

Uroczyste wręczenie nagród laureatom XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

2010.06.22

Uroczyste wręczenie nagród laureatom XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, którą od wielu lat wspiera Stowarzyszenie Księgowych w Polsce i jest jednym z fundatorów nagród, odbyło się 21 czerwca 2010 r. w Sali Kolumnowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

więcej »

Inauguracyjne posiedzenie Rady Pracodawców

2010.06.15

odbyło się 14 czerwca br. w siedzibie warszawskiego Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Rada Pracodawców została powołana jako organ doradczy w realizacji celów statutowych SKwP w rozwoju profesji związanych z rachunkowością, które są zawodami zaufania publicznego.

więcej »

Konferencja Polska rachunkowość kierunki zmian i rozwoju w perspektywie globalnej

2010.06.07

Konferencja „Polska rachunkowość – kierunki zmian i rozwoju w perspektywie globalnej”, zorganizowana przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, odbyła się 7 czerwca 2010 r. w Warszawie. Zgromadziła ponad 220 osób. Przybyli członkowie Stowarzyszenia z całego kraju, licznie był reprezentowany świat nauki, przyjechało wielu zaproszonych gości.

więcej »

13 kwietnia 2010 r. odbyło się 12. posiedzenie Komisji Etyki

2010.04.22

Jeden z tematów spotkania stanowiło opracowanie broszury informacyjnej dotyczącej Banku Dylematów Etycznych, która ma być pomocna osobom chcącym wziąć udział w 2. edycji Konkursu na najlepsze opracowania dylematów etycznych z rachunkowości. Edycja ta rozpocznie się 1 września 2010 r. Ponadto podczas posiedzenia członkowie komisji dyskutowali nad projektem implementacji Kodeksu do programów etycznych przedsiębiorstw. Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości ma już blisko 1100 sygnatariuszy.

Termin egzaminu dla kandydatów na dyplomowanych księgowych.

2010.04.13

Egzamin dla osób ubiegających się o tytuł zawodowy "dyplomowany księgowy" odbędzie się w dniach 18-20.X.2010 r. w Warszawie. Wnioski prosimy przesyłać listownie (Biuro Zarządu Głównego, 00-443 Warszawa, ul. Górnośląska 5) lub drogą elektroniczną (sekretariat@skwp.pl) do dnia 18.IX.2010 r.

2010.04.01

Przetłumaczone i wydane przez KIBR i SKwP Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej (MSRF) są obecnie objęte procesem weryfikacyjnym na poziomie Komisji Europejskiej. W związku z tym zwracamy się do tych z Państwa, którzy zapoznali się z ich treścią, z propozycją zgłaszania wszelkich uwag do polskiego przekładu MSRF. Państwa uwagi przyczynią się do udoskonalenia polskiej wersji językowej MSRF na potrzeby ich przyszłego włączenia do porządku prawnego Unii Europejskiej. Na Państwa uwagi oczekujemy do 30 kwietnia 2010 r. Prosimy pisać na adres skwp@skwp.pl

2010.03.29

Podstawowe założenia systemu certyfikacji zawodu księgowego w Polsce – zapraszamy do obejrzenia prezentacji multimedialnej.

więcej »

2010.03.26

Europejskie rozwiązania dotyczące regulacji zawodu księgowego. Zapraszamy na stronę dk.skwp.pl

więcej »

Puchary „Świata Księgowych” po raz drugi!

2010.03.16

34. Bieg Piastów zakończył się 7 marca 2010 r. biegami na dystansach 30 i 50 km stylem dowolnym. Poprzedniego dnia zawodnicy zmierzyli się na trasach 50 i 26 km stylem klasycznym. Ogółem w imprezie wzięło udział ponad 5000 osób.

więcej »

Konkurs "Księgowy Roku" zakończony.

2009.12.07

Zaszczytny tytuł "Księgowego Roku 2009" zdobyła Magdalena Czyżkowska z Siechnic, zaś wśród studentów zwyciężyła Daria Przybylska z Zabrza.

więcej »

Kolejni sygnatariusze Kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości

2009.12.04

Na konferencji szkoleniowo-informacyjnej dyrektorów sądów i prokurator, która odbyła się 18 listopada 2009 r. w Popowie, mało miejsce ważne i niezwykle uroczyste wydarzenie. Ponad 400 jednostek organizacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości (sądy powszechne i prokuratury) zostało sygnatariuszami Kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości. Uroczystego wręczenia poświadczeń na ręce dyrektorów sądów apelacyjnych i prokuratur apelacyjnych dokonali: pan Krzysztof Kwiatkowski – minister sprawiedliwości-prokurator generalny, prof. Anna Karmańska – przewodnicząca Komisji Etyki SKwP oraz pani Grażyna Urbaniak – główna księgowa budżetu resortu. Następnie uczestnicy wysłuchali z dużym zainteresowaniem wykładu prof. Anny Karmańskiej na temat „Gospodarka w obszarze finansów publicznych a etyka zawodu księgowego”. Natomiast o ogromnym znaczeniu etyki w zawodach związanych z rachunkowością i finansami oraz o roli Stowarzyszenia w podnoszeniu ich rangi mówił na zakończenie oficjalnego spotkania pan Franciszek Wala – wiceprezes Zarządu Głównego SKwP. Zapraszamy do galerii zdjęć.

więcej »

"XBRL jako narzędzie ułatwiające sprawozdawczość dla małych i średnich przedsiębiorstw"

2009.11.19

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Stowarzyszenie Księgowych w Polsce zapraszają do udziału w konferencji:

więcej »

Konkurs na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości

2009.11.13

Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce ogłasza rozpoczęcie XLI edycji konkursu na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości i przetwarzania danych z zakresu rachunkowości.

więcej »

Oddział Wielkopolski w Poznaniu SKwP w finale konkursu „Otwarta szkoła”

2009.11.06

Oddział Wielkopolski w Poznaniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce został wybrany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do grona finalistów II edycji konkursu „Otwarta szkoła” – informacja dostępna na stronie głównej ministerstwa www.men.gov.pl. Uroczyste wręczenie nagród finalistom odbędzie się 27 listopada br. o godz. 11.00 w Sali Kolumnowej Sejmu RP.

Zapraszamy do składania ofert na badanie rocznego łącznego sprawozdania finansowego dla Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

2009.10.28

Biuro Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce zaprasza do złożenia oferty na badanie rocznego łącznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Księgowych Polsce za rok obrotowy 2009 w trybie art.64 ustawy z 29 września 1994 o rachunkowości (Dz.U z 2002r. nr 76, poz. 694 ze zm.).

więcej »

Czat z ekspertem ! Już dziś !

2009.10.20

Zapowiadany czat już dzisiaj od godziny 11.00. Zapraszamy na tę stronę.

CZAT z ekspertem!

2009.10.15

Co myślisz o zawodzie dyplomowany księgowy? Już dziś mogą Państwo wpisywać swoje pytania dotyczące nowego zawodu dyplomowany księgowy. Na pytania odpowiadać będą eksperci ze Stowarzyszenia Księgowych w Polsce podczas czatu 20 października w godzinach 11.00 - 13.00. Będzie również możliwość zadania pytania na żywo. Zapraszamy! Link do strony

Nowy nr Świata Księgowych

2009.10.14

Zapraszamy do zapoznania się z nowym nr Świata Księgowych

więcej »

Ułatwienia w sferze sprawozdawczości finansowej

2009.10.13

8 października pod patronatem Ministerstwa Finansów i we współpracy ze Stowarzyszeniem XBRL Polska, miała miejsce konferencja, której celem było przybliżenie przedstawicielom administracji publicznej rozwiązań realizowanych na świecie w sferze ułatwień procesu sprawozdawczości finansowej. Szczegóły konferencji znajdą Państwo na tej stronie.

Grupa G20 wzywa do stworzenia jednego zestawu globalnych standardów do roku 2011

2009.10.06

Podczas spotkania w dniach 24-25 września w Pensylwanii w USA liderzy grupy G20 obejmującej państwa Unii Europejskiej oraz 19 krajów wydali wspólne oświadczenie końcowe w którym zidentyfikowali kroki które powinny zostać podjęte w celu wzmocnienia międzynarodowego systemy nadzorczego w celu uniknięcia globalnych kryzysów finansowych w przyszłości. Jednym z wpisanych celów jest pełna zbieżność stosowanych standardów rachunkowości wśród członków grupy G20 do czerwca 2011 r.

więcej »

KE proponuje zmiany w sektorze finansowym UE

2009.10.06

Komisja Europejska zaproponowała zmiany legislacyjne celem których jest wzmocnienie nadzoru nad sektorem finansowym w Unii Europejskiej. Głównym celem zaproponowanych zmian jest: • wzmocnienie stabilności finansowej w UE • wprowadzenie jednakowych rozwiązań i ich powszechne stosowanie • możliwość wczesnej identyfikacji wystąpienia ryzyka oraz • wprowadzenie rozwiązań umożliwiających wspólne działanie w celu większej efektywności w sytuacjach kryzysowych oraz współpracy na poziomie systemów nadzorczych.

więcej »

2009.09.28

Decyzją Komisji Europejskiej z 21 września 2009 r., prof. Aldona Kamela-Sowińska została nominowana na publicznego członka Rady Nadzorczej Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG). Prof. Sowińska jest przewodniczącą komisji ds. współpracy z zagranicą SKwP i członkiem Komitetu IFAC ds. krajów rozwijających się.

Spółek kłopoty z kalkulatorem

2009.09.14

„Na 371 przeanalizowanych spółek z głównego parkietu warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, aż 10 wykazuje szkolne błędy w sprawozdaniach za I półrocze 2009 r.: aktywa nie równają się pasywom.” – zapraszamy Państwa do zapoznania się z artykułem dotyczącym problemów przy sporządzaniu sprawozdań finansowych zamieszczonym na portalu stockwatch.pl

więcej »

2009.09.09

W siedzibie Zarządu Głównego 08 września 2009 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

2009.08.24

W siedzibie Zarządu Głównego SKwP 24 sierpnia br. odbyło się robocze II spotkanie dyrektorów i kierowników szkoleń oddziałów okręgowych Stowarzyszenia w sprawie wdrażania certyfikacji zawodu księgowego. W trakcie omówiono dokumenty regulujące certyfikację i przedyskutowano zgłaszane wątpliwości.

Co ciekawego w prasie

2009.08.17

Przedstwiamy informacje znalezione w prasie, które mogą być interesujące dla księgowych.

więcej »

2009.07.31

„Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości” uzyskał rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości oraz Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Rekomendacje te stanowią wyraz uznania Kodeksu za odpowiedni zbiór standardów postępowania w prawidłowym wykonywaniu zawodu w rachunkowości i wskazują, iż każda osoba zajmująca się rachunkowością winna postępować zgodnie z jego zasadami. Uchwała Komitetu Standardów Rachunkowości opublikowana jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Wystartował nowy portal internetowy Stowarzyszenia XBRL Polska - www.xbrl-pl.org

2009.07.28

Portal to multimedialny serwis zawierający najświeższe informacje ze świata XBRL oraz życia Stowarzyszenia. Odwiedzając go można zapoznać się z projektami XBRL przeprowadzanymi aktualnie w Polsce, przeczytać artykuły edukacyjne na temat standardu, a także zapoznać się produktami opartymi o technologię XBRL. Ponadto na portalu znajdują się materiały prezentowane w czasie konferencji zarówno w Polsce i na świecie. Zapraszamy do odwiedzenia portalu !

więcej »

2009.07.24

W siedzibie Zarządu Głównego SKwP 24 lipca br. odbyło się robocze spotkanie dyrektorów i kierowników szkoleń oddziałów okręgowych Stowarzyszenia w sprawie wdrażania certyfikacji zawodu księgowego. W trakcie omówiono dokumenty regulujące certyfikację i przedyskutowano zgłaszane wątpliwości. Druga część spotkania została zaplanowana na sierpień br.

2009.07.20

Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na posiedzeniu 20 lipca 2009 r. podjął następujące uchwały: w sprawie tytułu zawodowego „dyplomowany księgowy", w sprawie certyfikacji zawodu księgowego, w sprawie powołania Rady Pracodawców.

Konkurs na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości

2009.07.08

W dniu 6 lipca 2009 r. w siedzibie Zarządu Głównego SKwP, przy ul. Górnośląskiej 5 w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród XL edycji konkursu na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości.

więcej »

Dylematy etyczne

2009.07.03

Zapraszamy do obejrzenia kolejnego filmu, poruszającego pozornie prostą sprawę z życia zawodowego finansisty.

więcej »

2009.07.01

W siedzibie Zarządu Głównego 22 czerwca 2009 r. odbyło się posiedzenie plenarne Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

2009.07.01

W Krakowie odbyła się w dniach 11-13 maja br. narada dyrektorów, głównych księgowych i kierowników działów szkoleń Oddziałów Okręgowych SKwP. Jej głównym tematem była certyfikacja zawodu księgowego w Polsce. Uczestnicy wzięli również udział w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci dr. Józefa Urygi – wieloletniego prezesa Okręgowego Oddziału SKwP w Krakowie. ( GALERIA po kliknięciu więcej)

więcej »

Nowy nr Świata Księgowych

2009.06.08

Zapraszamy do zapoznania się z nowym nr Świata Księgowych

więcej »

XVIII Światowy Kongres Księgowych

2009.05.20

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmiku reklamującego to ważne dla księgowych na całym świecie wydarzenie.

więcej »

Konkurs na opracowania dylematów etycznych z dziedziny rachunkowości

2009.05.05

Komisja Etyki działająca przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i Komisja Profesjonalizmu Zawodu Księgowego Rady Naukowej SKwP informuje o przedłużeniu napływu prac na Konkurs na najlepsze opracowania dylematów etycznych z dziedziny rachunkowości do końca czerwca 2009 r.

więcej »

Nowa forma szkolenia

2009.03.02

Firma Deloitte zaprasza członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce do udziału w webcaście. Będzie to wirtualne spotkanie nt. „Wartość odzyskiwalna aktywów w nowych realiach gospodarczych”.

więcej »

Konkurs na prace z dziedziny rachunkowości

2009.02.09

Komunikat o ogłoszeniu konkursu na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości i przetwarzania danych w dziedzinie rachunkowości

więcej »

BIEG PIASTÓW – Puchar „Świata Księgowych”

2009.01.14

Podczas XXXIII Biegu Piastów po raz pierwszy zostanie wręczony Puchar „Świata Księgowych”, ufundowany przez Zarząd Główny SKwP. Otrzyma go najlepszy narciarz wśród startujących księgowych. W Biegu Piastów rokrocznie bierze udział spora grupa osób zawodowo związanych z księgowością i finansami. Serdecznie zapraszamy księgowych do zgłaszania swojego udziału w tegorocznym XXXIII Biegu Piastów, który odbędzie się 7 i 8 marca 2009 r. Po kliknięciu więcej znajdziesz szczegółowe informacje i zgłoszenia.

więcej »

RACHUNKOWOŚĆ W OBECNYM KRYZYSIE FINANSOWYM

2008.12.12

Zorganizowana 18 listopada 2008 r. przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce konferencja prasowa miała za zadanie przedstawić opinię zarówno ludzi nauki, jak i praktyków rachunkowości na temat rachunkowości w obecnym kryzysie.

więcej »

2008.12.12

Dorota Wyczółkowska – kierownik działu współpracy z zagranicą i promocji SKwP, na zaproszenie Europejskiej Federacji Księgowych i Audytorów Małych i Średnich Przedsiębiorstw wzięła udział w dorocznej konferencji „Finanse małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) i ich relacje z bankami: rola zawodu księgowego”, która odbyła się 21 listopada br. w Wiedniu.

2008.12.12

Na posiedzeniu Rady IFAC, które odbyło się w Rzymie w dniach 12-13 listopada 2008 r., Stowarzyszenie Księgowych w Polsce reprezentowała prof. Aldona Kamela-Sowińska – przewodnicząca komisji ds. współpracy z zagranicą SKwP i członek Komitetu IFAC ds. krajów rozwijających się.

Zmiany w rachunkowości nie powstrzymają kryzysu

2008.12.12

W ”Gazecie Prawnej” z 2 grudnia br. ukazał się artykuł Agnieszki Pokojskiej „Zmiany w rachunkowości nie powstrzymają kryzysu”, w którym wypowiada się Stefan Czerwiński – sekretarz generalny ZG SKwP. Materiał ten powstał po konferencji prasowej zorganizowanej 18 listopada br. przez ZG SKwP „Rachunkowość w obecnym kryzysie finansowym”. Zapraszamy do lektury.

więcej »

Nowy numer Świata Księgowych

2008.12.08

Ukazał się kolejny nr „Świata Księgowych”, a w nim m.in. artykuł prof. Anny Karmańskiej „Toksyczna rachunkowość”, relacje z inauguracji studiów podyplomowych i wiele ciekawych informacji nadesłanych z Oddziałów Okręgowych SKwP. Zapraszamy do lektury.

więcej »

Zapraszamy na seminarium

2008.12.02

W dniach 10-12 grudnia 2008 r. odbędzie się seminarium "Wartość godziwa - zastosowanie i procedury ustalania. zasady ujawniania, prezentacji i badania".

więcej »

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce zaprasza na konferencję prasową

2008.11.18

Zapraszamy Państwa na konferencję prasową RACHUNKOWOŚĆ W OBECNYM KRYZYSIE FINANSOWYM, która odbędzie się 18 listopada 2008 r. o godz. 13.30 w siedzibie Zarządu Głównego SKwP (Warszawa, ul Górnośląska 5)

więcej »

Zapraszamy do udziału w Konkursie na najlepsze opracowania dylematów etycznych z dziedziny rachunkowości

2008.11.12

Zapraszamy Państwa do udziału w konkursie na najlepsze opracowania dylematów etycznych z dziedziny rachunkowości. Konkurs ten służy pobudzaniu inicjatywy do przygotowania i popularyzacji dylematów etycznych z zakresu rachunkowości oraz poszerzeniu Banku Dylematów Etycznych, tworzonego przez Radę Naukową Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

więcej »

Zapraszamy do składania ofert na badanie rocznego łącznego sprawozdania finansowego dla Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

2008.10.27

Biuro Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce zaprasza do składania ofert na badanie rocznego łącznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Księgowych Polsce za rok obrotowy 2008 w trybie art.64 ustawy z 29 września 1994 o rachunkowości (Dz.U z 2002r. nr 76, poz. 694 ze zm.).

więcej »

Informacje prasowe RMSR

2008.10.21

Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości wydała projekty zmian do standardów MSSF 1 "Dodatkowe zwolnienia dla podmiotów stosujących MSSF po raz pierwszy" oraz MSSF 5 " Działalność zaniechana".

więcej »

Ankieta EFAA w sprawie wprowadzenia MSRF w UE

2008.09.26

Europejska Federacja Audytorów Małych I Średnich Przedsiębiorstw EFAA przygotowała specjalną ankietę poświęconą ewentualnemu przyjęciu Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej w UE. Zapraszamy Państwa do udziału w badaniu, szczegóły po kliknięciu w "więcej".

więcej »

Zapraszamy Państwa do dyskusji na forum SKwP

2008.09.25

W portalu społecznościowym www.goldenline.pl powstało forum dyskusyjne Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Zapraszamy Państwa do dyskusji na tematy zawodowe i nie tylko.

więcej »

Nowy numer Świata Księgowych

2008.09.18

Ukazał się nr 3(9) „Świata Księgowych”, w którym polecamy artykuły pani Joanny Dadacz – dyrektora Departamentu Rachunkowości Ministerstwa Finansów, na temat zmian w ustawie o rachunkowości, oraz tekst pana Ryszarda Goryckiego – przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej SKwP – „Przyszłość to dyplomowany księgowy”. Zapraszamy do lektury.

więcej »

Etyka - informacje prasowe

2008.09.18

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z dwoma artykułami poświęconymi zagadnieniom etyki zawodowej księgowych które zostały zamieszczone w Gazecie Prawnej. (szczegóły po kliknięciu w "więcej")

więcej »

Przegląd prasy: Gazeta Prawna z 11 sierpnia br.

2008.08.14

Wywiad z Ryszardem Goryckim – przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej SKwP pt. „Stowarzyszenie będzie certyfikować księgowych”

więcej »

Posiedzenie Klubu Członków Honorowych Stowarzyszenia

2008.08.14

Spotkanie odbyło się 9 czerwca 2008 r. w siedzibie Zarządu Głównego SKwP.

więcej »

Trzecie posiedzenie Komisji Etyki

2008.08.13

Odbyło się 3 posiedzenie Komisji Etyki SKwP.

więcej »

Konkurs na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości

2008.08.12

Kapituła Konkursu na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości na posiedzeniu 4 czerwca 2008 roku przyznała nagrody.

więcej »

Interpelacja poselska w sprawie uregulowania zawodu księgowego

2008.08.12

Na posiedzeniu Sejmu 24 lipca br. zgłoszona została interpelacja poselska w sprawie uregulowania zawodu księgowego.

więcej »

Jubileuszowa X edycja konkursu Księgowy Roku

2008.08.11

Trwają przygotowania do jubileuszowej X edycji konkursu „Księgowy Roku”, którego finał odbędzie się w listopadzie br. i zostanie połączony z półfinałami.

więcej »

Nagrody Stowarzyszenia Księgowych w Polsce za prace naukowe

2008.08.11

W siedzibie Zarządu Głównego SKwP 7 lipca br. uroczyście wręczono nagrody przyznane w dorocznym konkursie na najlepsze prace doktorskie, magisterskie oraz dyplomowe w dziedzinie rachunkowości.

więcej »

"Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych" - nabór ofert

2008.08.06

W dniu 1 sierpnia 2008 r. ruszył V nabór ofert w konkursie otwartym "Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych" realizowanym przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej przy wsparciu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

więcej »

Spotkanie z przedstawicielem Międzynarodowej Federacji Księgowych IFAC

2008.07.23

W dniu 17 lipca 2008 r. w siedzibie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP) odbyło się spotkanie z udziałem przedstawiciela Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC) – panem Szymonem Radziszewiczem.

więcej »

Projekt zmian w Kodeksie Etyki IFAC

2008.06.27

Rada Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych wydała projekt zawierający propozycje wzmocnienia dwóch wymogów niezależności zawartych w Kodeksie Etyki Zawodowych Księgowych IFAC.

więcej »

Małe firmy a dostępność do kredytów

2008.05.14

Małe firmy a dostępność do kredytów

O kłopotach małych firm z dostępem do kredytów, które mogą spowodować wymogi kapitałowe dla banków, wynikające z dyrektywy 2006/49/WE oraz sposobach zaradzenia można przeczytać w „Gazecie Prawnej” (z 14 maja br) w artykule „Małe firmy mogą mieć problem z dostępem do kredytu”.

więcej »

Narada dyrektorów i głównych księgowych SKWP

2008.05.14

W Białowieży odbędzie się narada dyrektorów i głównych księgowych SKwP. Otworzy ją 26 maja br. prof. Zbigniew Messner – prezes Zarządu Głównego, po czym zostaną omówione następujące tematy: certyfikacja zawodu księgowego, wdrażanie postanowień Kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości, sprawy finansowo-księgowe SKwP oraz sprawy organizacyjne.

więcej »

Drugie posiedzenie Komisji Etyki

2008.05.13

Komisja etyki zebrała się 28 kwietnia 2008 r. w siedzibie Zarządu Głównego SKwP w Warszawie. Spotkaniu przewodniczyła prof. Anna Karmańska. Udział w nim wziął także wiceprezes SKwP Franciszek Wala.

więcej »

UWAGA CERTYFIKAT-EGZAMIN

2008.05.08

Najbliższe egzaminy sprawdzające kwalifikacje osób, ubiegających się o certyfikat księgowy, odbędą się 26-27 września 2008 r. i 3-4 października 2008 r. w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego Kadr Celnych i Skarbowych w Otwocku, ul. Kolorowa 13 (tel. 022 779-20-40 wewn. 4021, w godz. 8.00-15.30). W piątki egzamin trwa od godz. 12. do 17., zaś w soboty od godz. 9. do 15.

więcej »

Forum dyskusyjne pod patronatem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

2008.05.07

Na portalu społecznościowym www.goldenline.pl, skupiającym głównie młodych księgowych, bankierów, finansistów, dyskutujących przede wszystkim na tematy zawodowe i wzajemnie się wspierających, powstało forum firmowane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Jego opiekunem jest Rafał Wawrowski z Wielkopolskiego Oddziału SKwP.

Honorowy patronat nad VII Ogólnopolskim Konkursem Wiedzy z Rachunkowości dla Szkół Wyższych.

2008.05.07

Na zaproszenie Koła Naukowego Rachunkowości, przy Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof. Zbigniew Messner – prezes Zarządu Głównego SKwP objął honorowy patronat nad VII Ogólnopolskim Konkursem Wiedzy z Rachunkowości dla Szkół Wyższych.

Komitet Standardów Rachunkowości IV kadencji.

2008.05.06

Na prośbę Ministerstwa Finansów Stowarzyszenie Księgowych w Polsce zaproponowało: prof. dr hab. Bronisława Micherdę, prof. dr hab. Gertrudę Świderską, dr Teresę Cebrowską, dr. Zdzisława Fedaka oraz dr. Radosława Ignatowskiego, na członków Komitetu Standardów Rachunkowości IV kadencji.

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z pomocą"

2008.05.05

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą” przesłała Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce podziękowanie za wsparcie jej charytatywnej działalności na rzecz dzieci chorych i niepełnosprawnych.

Księgowi muszą postępować etycznie

2008.04.07

W „Gazecie Prawnej” (dodatek „Doradztwo podatkowe”) ukazał się 31 marca br. wywiad z przewodniczącą Komisji Etyki SKwP - prof. SGH Anną Karmańską. Rozmowa dotyczyła Kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości i powodów, dla których warto go przestrzegać, choć nie stanowi dokumentu obowiązującego na podstawie ustawowych przepisów. Jak stwierdziła prof. Karmańska „Potrzebna jest tylko wewnętrzna akceptacja zasad w nim zawartych, a etyczne postępowanie (obok profesjonalizmu) stanie się niekwestionowanym atrybutem zawodu wykonywanego w obszarze rachunkowości”. Zachęcamy do lektury i czekamy na Państwa komentarze.

więcej »

Konferencja „Sprawozdania finansowe i ich ocena przez biegłych rewidentów”

2008.03.18

Oddział Okręgowy SKwP w Warszawie zorganizował 10 marca br. konferencję „Sprawozdania finansowe i ich ocena przez biegłych rewidentów”. Prof. Zbigniew Messner mówił o polskim systemie kreowania nowych kadr biegłych rewidentów, zaś prof. Maria Gmytrasiewicz o dylematach współczesnej sprawozdawczości finansowej.

więcej »

Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości

2008.03.18

W „Gazecie Prawnej” 10 marca br., w dodatku „Doradztwo podatkowe” ukazał się artykuł prof. SGH Anny Karmańskiej. Zapraszamy do przeczytania.

więcej »

Konferencja XBRL International

2008.03.18

5-8 maja 2008, Eindhoven 17 konferencja XBRL International to kolejna okazja do zapoznania się z aktualnymi informacjami na temat rozwoju standardu XBRL. Ponadto wydarzenie to szansa na pozyskanie wiedzy na temat praktycznego wykorzystania tego standardu. Miejsce i czas konferencji nie jest bez znaczenia. Przed ponad czterema laty holenderskie Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło projekt mający na celu obniżenie obciążeń administracyjnych spoczywających na MSP poprzez ujednolicenie formatu sprawozdawanych danych finansowych, statystycznych oraz podatkowych.

więcej »

II edycja konkursu Dobre praktyki EFS

2008.03.07

Minister Rozwoju Regionalnego ogłosił konkurs „Dobre praktyki EFS 2008”, którego cel stanowi propagowanie projektów pokazujących, w jaki sposób środki z Europejskiego Funduszu Społecznego trafiają do zwykłych ludzi i zmieniają ich życie. Konkurs i prezentacja jego wyników mają się przyczynić do upowszechnienia informacji o możliwościach uzyskania wsparcia z EFS oraz zachęcić potencjalnych beneficjentów do sięgania po te środki i realizowania projektów w dziedzinie rozwoju zasobów ludzkich.

więcej »

Konsultacje OECD

2008.03.07

Grupa Robocza OECD ds. Przekupstwa w Międzynarodowych Transakcjach Handlowych rozpoczęła publiczne konsultacje, które będą trwały do 31 marca 2008 r. Konsultacje nawiązują do odbywającego się przeglądu instrumentów antykorupcyjnych OECD, którego cel stanowi analiza dotychczasowych doświadczeń w ich stosowaniu oraz określenie działań mogących wzmocnić ich skuteczność.

więcej »

Kodeks zawodowej etyki w Rachunkowości

2008.02.15

Przekazujemy w Państwa ręce pierwszy profesjonalny „Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości", który jest wynikiem wieloletniej pracy szerokiego grona wybitnych specjalistów i autorytetów z dziedziny szeroko rozumianej rachunkowości, reprezentujących zarówno środowisko naukowe jak i praktykę życia gospodarczego.

więcej »

XBRL - REWOLUCJA TECHNICZNA A RACHUNKOWOŚĆ

2008.01.29

Zapraszamy Państwa na jednodniowe szkolenie nt.: XBRL - REWOLUCJA TECHNICZNA A RACHUNKOWOŚĆ Szkolenie poprowadzi Pan Mateusz Hojda z Poznania. Szkolenie skierowane jest do księgowych, biegłych rewidentów oraz pracowników działów sprawozdawczych zajmujących się sporządzaniem sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o rachunkowości i/lub Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

więcej »

Raport ACCA - etyka się opłaca

2007.11.15

Według raportu Stowarzyszenia Dyplomowanych Biegłych Księgowych ACCA firmy przestrzegające zasad etyki łatwiej odnoszą sukcesy. Zgodnie z wynikami międzynarodowej ankiety, która objęła dyrektorów finansowych, firmy które potrafią budować kulturę oparta na zasadach etyki znacznie łatwiej odnoszą sukcesy finansowe.

więcej »

Jubileusz Trzydziestolecia Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC)

2007.10.30

Szanowni Państwo,

W dniach 2-8 grudnia 2007 r. obchodzony będzie Światowy Tydzień Księgowości poświęcony 30 rocznicy istnienia Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC) - globalnej organizacji działającej na rzecz zawodu księgowych, której Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jest zwyczajnym członkiem od 1989 r. W czasie Światowego Tygodnia Księgowości, SKwP, IFAC oraz 155 organizacji członkowskich i stowarzyszonych IFAC ze 118 krajów świata będą przypominać o roli i zasługach 2,5 miliona zawodowych księgowych, którzy działają w interesie publicznym i wspierają rozwój i wzrost gospodarczy na całym świecie

więcej »

Nowy projekt: UKIE - Wzmocnienie udziału Polski w procesie stanowienia prawa UE

2007.10.18

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z przygotowanym przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej projektem pod tytułem:

Wzmocnienie udziału Polski w procesie stanowienia prawa UE

więcej »

Rada Międzynarodowych Standartów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB) Wydała Oświadczenie w Sprawie Daty Wejścia w Życie MSRF

2007.10.18

Rada Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB) będąca niezależnym organem działającym pod auspicjami IFAC podjęła decyzję, że wydany przez nią pełny zestaw zmienionych Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej (MSRF) wejdzie w życie w odniesieniu do badań sprawozdań finansowych za okresy obrotowe rozpoczynające się 15 grudnia 2009 r. i później.

więcej »

Obligatoryjne doskonalenie zawodowe biegłych rewidentów

2007.10.08

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów i Stowarzyszenie Księgowych w Polsce we współpracy z partnerami francuskimi CNCC/OEC Krajową Izbą Biegłych Rewidentów i Organizacją Ekspertów Księgowych zapraszają na:

zajęcia warsztatowe „Łączenia i przejęcia firm – ujęcie w sprawozdaniu”

zajęcia seminaryjne „Badanie połączeń jednostek gospodarczych”

więcej »

Zapraszamy do składania ofert na badanie rocznego łącznego sprawozdania finansowego

2007.10.03

Biuro Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce zaprasza do składania ofert na badanie rocznego łącznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Księgowych Polsce za rok obrotowy 2007 w trybie art.64 ustawy z 29 września 1994 o rachunkowości (Dz.U z 2002r. nr 76, poz. 694 ze zm.).

więcej »

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

2007.10.02

Katedra Finansów i Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do udziału w MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ - Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych - FUROG, Informacja finansowa i jej wykorzystanie w warunkach stosowania MSR/MSSF

Patronat nad konferencją sprawuje Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

więcej »

Seminarium konsultacyjne projektu standardu MSSF dla MŚP

2007.09.17

W dniu 17 września 2007 r. w hotelu Westin w Warszawie odbyło się zorganizowane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce seminarium konsultacyjne poświęcone projektowi „Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw” (MSSF dla MŚP). Głównym prelegentem był przedstawiciel Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB), Dr Paul Pacter, Dyrektor ds. Standardów dla MŚP, który dokonał prezentacji wydanego niedawno przez IASB projektu standardu.

więcej »

MSSF 2007 już w sprzedaży

2007.09.13

Informujemy, że w sprzedaży dostępna jest już przetłumaczona i wydana po raz czwarty staraniem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce publikacja pod tytułem "Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2007". Jedną z wielu zmian w obecnym wydaniu jest dołączona płyta CD zawierająca teksty MSSF 2007. Szczegółowe informacje odnośnie wydania 2007 znajdą Państwo w linku klikając "więcej"

więcej »

Seminarium konsultacyjne "MSSF dla MŚP"

2007.09.11

W dniu 17 września Stowarzyszenie Księgowych w Polsce wspólnie z Radą Międzynarodowych Standardów (IASB) organizuje seminarium konsultacyjne poświęcone projektowi Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

więcej »

Nowa edycja konkursu Księgowy Roku

2007.08.21

Zapraszamy do udziału w konkursie:

Konkurs - Księgowy Roku - Edycja 2008

więcej »

Nowe władze Stowarzyszenia

2007.06.23

 W czasie Krajowego Zjazdu Delegatów SKwP, który odbył się w dniach 22-23 czerwca w Warszawie wybrano nowe władze SKwP na kadencję 2007-2011. Na Prezesa Zarządu Głównego SKwP został wybrany prof. Zbigniew Messner.

więcej »

POSIEDZENIE RADY MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW REWIZJI FINANSOWEJ I USŁUG ATESTACYJNYCH (IAASB) W WARSZAWIE

2007.07.09 - 2007.07.13

 W dniach 9-13 lipca 2007 r. w hotelu Westin w Warszawie odbyło się setne posiedzenie Rady Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC) – IAASB. Rada ta jest jedną z kilku rad działających w ramach IFAC, która zajmuje się opracowywaniem Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej. Rada obradowała w Polsce na zaproszenie dwóch organizacji będących członkami IFAC - Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

więcej »

Podpisanie porozumienia z ACCA

2007.06.18

 W dniu 18 czerwca 2007 r. zostało podpisane ramowe porozumienie w zakresie świadczenia usług profesjonalnych pomiędzy Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce a Stowarzyszeniem Dyplomowanych Biegłych Księgowych (Association of Chartered Certified Accountants - ACCA)

więcej »

Unikalna pozycja wydawnicza: "Tractatus XI. De Computis et Scripturis Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalitŕ"

2007.06.05

Z okazji obchodów Jubileuszu 100-lecia ruchu społeczno-zawodowego księgowych na ziemiach polskich, staraniem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce wydano w dniu 21 maja 2007 r. unikalną pozycję wydawniczą „Tractatus XI. De Computis et Scripturis Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalitŕ”, będącą pierwszym, pełnym tłumaczeniem traktatu autorstwa Luca Pacioli na język polski.

Specjalne podziękowania za pomoc w wydaniu jubileuszowej publikacji kierujemy do:
Platynowego sponsora książki:

 • Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.

oraz,
Złotych sponsorów książki:

więcej »

Posiedzenie szefów organizacji członkowskich IFAC

2007.06.01

W dniu 30 maja 2007 r. odbyło się posiedzenie szefów organizacji członkowskich IFAC. Było to pierwsze tego typu regionalne spotkanie, które zainicjowało dyskusję związaną z problematyką stosowania standardów międzynarodowych, ich zastosowania przez Małe i Średnie przedsiębiorstwa, wpływie. Dyrektywy na regulację zawodu i trwania oraz rozwoju profesji. W spotkaniu uczestniczył prezes Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC) Fermin del Valle, Dyrektor Generalny IFAC Ian Ball oraz przedstawiciele organizacji księgowych i audytorów z Bułgarii, Chorwacji, Czech, Rumunii, Słowenii oraz Polski.

więcej »

Kongres Polskiej Rachunkowości - Informacje

2007.05.16

Szanowni Państwo,

W dnich 28-29 odbędzie się Kongres Polskiej Rachunkowości zorganizowany z okazji obchodów stulecia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

W Kongresie weźmie udział ponad 600 osób reprezentujących organizacje zrzeszające księgowych i audytorów z kraju i zagranicy, przedstawicieli organów administracji rządowej, środowisk biznesu, świata nauki oraz innych organizacji.

Szczegółowe informacje oraz program kongresu znajdą Państwo w linku poniżej.

więcej »

Nowa strona WWW

2007.03.26

Szanowni Państwo. Witam w nowym serwisie internetowym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Nie jest chyba dla nikogo tajemnicą, że burzliwy rozwój Internetu powoduje potrzebę dostosowania oferty każdej organizacji, instytucji oraz firmy do potrzeb tego najbardziej chyba w obecnym czasie wymagającego medium. Internet stał się podstawową formą komunikacji biznesowych. Mając to na uwadze podjęliśmy decyzję o utworzeniu nowego serwis, który mam nadzieję skutecznie zaprezentuje obszary działalności naszej organizacji, zarówno w kraju jak i za granicą.

więcej »

Informacje zagraniczne - zaproszenie do przesyłania artykułów

2007.03.23

Kwartalnik "Accounting Education: an international journal" zaprasza osoby zainteresowaną współpracą do zapoznania się z poniższym dokumentem (tekst angielski).

więcej »

Informacje zagraniczne - zaproszenie do przesyłania artykułów

2006.12.28

Kwartalnik "Accounting Education: an international journal" zaprasza osoby zainteresowaną współpracą do zapoznania się z poniższym dokumentem (tekst angielski).

więcej »

KONGRES POLSKIEJ RACHUNKOWOŚCI - Jubileusz 100 lecia SKwP

2006.07.26

Rok 2007 jest szczególny w historii Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. W tym roku, bowiem obchodzony będzie Jubileusz 100-lecia istnienia ruchu zawodowego księgowych na ziemiach polskich. Aktualni przedstawiciele władz, działacze i pracownicy Stowarzyszenia mają nie tylko zaszczyt, ale i powinność kontynuowania tradycji oraz rozwijania dokonań poprzedników. Tak ważna rocznica skłania do refleksji, sprzyja dokonywaniu podsumowań i definiowaniu celów na przyszłość.

więcej »

DYREKTYWA 2006/43/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 17 maja 2006 r.

2006.08.07

w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylająca dyrektywę Rady 84/253/EWG więcej

więcej »

17 Światowy Kongres Księgowych

2006.02.28

W dniach 13-16 listopada 2006 r. w Istambule odbędzie się kolejny 17 Międzynarodowy Kongres Księgowych organizowany pod hasłem: „Księgowi a kreowanie wzrostu i stabilności gospodarczej na świecie”. Kongres jest organizowany przez tureckie organizacje księgowych i biegłych rewidentów przy współpracy z Międzynarodową Federacją Księgowych (IFAC).

więcej »

XBRL aktualności - czerwiec 2006

2006.06.19

Powstała oficjalna strona internetowa Stowarzyszenia XBRL Polska

więcej »

Umowa z Federacją Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

2006.06.06

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych zawarły umowę o współpracy.

więcej »

Medale dla zasłużonych działaczy i członków SKwP

2006.06.02

Na mocy postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego z dnia 28 listopada 2005 r. działaczom Zarządu Głównego, Oddziałów Okręgowych SKwP oraz pracownikom jednostek organizacyjnych Zarządu Głównego, za wybitne zasługi w działalności w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce oraz pracę społeczną przyznano odznaczenia państwowe.

więcej »

KONWENCJA OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych

2006.05.29

Głównym postanowieniem Konwencji jest zobowiązanie państw-stron do wprowadzenia karalności czynnego przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w związku z międzynarodową działalnością gospodarczą, tj. uznania za przestępstwo obiecywania lub wręczenia korzyści zagranicznemu funkcjonariuszowi publicznemu w celu otrzymania lub utrzymania możliwości prowadzenia działalności gospodarczej lub zapewnienia sobie innej nienależnej korzyści w prowadzeniu międzynarodowej działalności gospodarczej. Obok penalizacji przekupstwa Konwencja zobowiązuje do ustanowienia odpowiedzialności osób prawnych za to przestępstwo.

więcej »

Walne Zgromadzenie Europejskiej Federacji Księgowych i Audytorów Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EFAA)

2006.05.24

W dniu 19 maja 2006 r. w Brukseli odbyło się kolejne Walne Zgromadzenie Europejskiej Federacji Księgowych i Audytorów Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EFAA). Stowarzyszenie Księgowych w Polsce reprezentowały Agnieszka Ostaszewicz - Dyrektor Biura Zarządu Głównego SKwP oraz Dorota Wyczółkowska - Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą SKwP.

więcej »

13 Międzynarodowa Konferencja XBRL

2006.05.24

W dniach 16-19 maja 2006 r. w Madrycie odbyła się 13 Międzynarodowa Konferencja XBRL (eXtensible Bussines Reporting Language – rozszerzalny język sprawozdawczości biznesowej). Konferencja została zorganizowana przez konsorcjum „XBRL International” przy współudziale sponsorów (wśród których znaleźli się między innymi: Deloitte, Ernst&Young, PriceWaterhouseCoopers, Fujitsu, Software AG i inni)

więcej »

Nowe wymogi badań sprawozdań finansowych grup kapitałowych wydane przez IAASB

2006.04.26

Rada Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB) wydała zbiór propozycji opracowanych celem poprawy jakości badania sprawozdań finansowych grup kapitałowych. Propozycje te zostały zamieszczone w powtórnie wydanym projekcie dyskusyjnym Międzynarodowego Standardu Rewizji Finansowej 600 pt. Badanie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej.

więcej »

W jaki sposób małe i średnie przedsiębiorstwa mogą zmniejszać ryzyko oszustwa - publikacja Europejskiej Federacji Księgowych (FEE)

2006.02.17

Oddajemy do Państwa rąk przetłumaczoną przez zespół tłumaczy SKwP publikację wydaną przez FEE, w której zawarto główne przyczyny popełniania oszustw, a także metody ich zapobiegania.

więcej »

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 108/2006 z dnia 11 stycznia 2006 r.

2006.02.16

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003...

więcej »

Konferencja Fundacji Komitetu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASCF)

2006.02.07

W dniach 6-7 kwiecień 2006 roku w Franfurcie nad Menem odbędzie się międzynarodowa konferencja "Skutki osiągania zbieżności Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej z Standardami Sprawozdawczości Finansowej wydanymi przez Radę Standardów Rachunkowości Finansowej (FASB)"

więcej »

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce inicjatorem powołania "Stowarzyszenia XBRL POLSKA".

2006.01.26

Informujemy, że w wyniku starań SKwP w dniu 12.01.2006 decyzją Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy „Stowarzyszenie XBRL Polska” zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń.

więcej »

Konferencja IASB RoadShow 2005

2006.01.20

Potrzeba edukacji czy zapotrzebowanie na interpretacje dotyczące MSSF..

więcej »

Forum Etyki IFAC

2006.01.20

W dniu 11 października 2005 r. odbyło się Forum Etyki zorganizowane przez Komitet ds. Etyki Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC). W forum uczestniczyło 155 osób z 42 krajów. Stowarzyszenie Księgowych reprezentowały: pp. prof. Anna Karmańska, przewodnicząca Komisji ds. Etyki Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i Agnieszka Ostaszewicz, dyrektor Biura Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

więcej »

Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej 2005

2005.08.26

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce wspólnie z Krajową Izbą Biegłych Rewidentów wydało polski oficjalny przekład Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej 2005 opracowanych przez Międzynarodową Federację Księgowych - IFAC.

więcej »

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości/ Sprawozdawczości Finansowej 2004

2005.01.17

KOMUNIKAT STOWARZYSZENIA KSIĘGOWYCH W POLSCE W SPRAWIE PRZYJĘCIA MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI/SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ (MSR/MSSF)

więcej »

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE