OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Rekomendacje dla programów księgowych

Rekomendacja udzielona przez SKwP ma na celu jedynie ułatwienie potencjalnym nabywcom wyboru odpowiedniego produktu programowego spośród wielu oferowanych na rynku. Nie zwalnia to nabywcy od odpowiedzialności za dokonany wybór i zastosowanie takiego produktu, który najlepiej odpowiada celom, potrzebom i warunkom nabywcy.

Wobec często pojawiających się wątpliwości wyjaśniamy, że wydawana przez SKwP rekomendacja nie ma charakteru certyfikatu/atestu. Rekomendacja jest bowiem raczej pozytywną opinią na temat poprawności i prawidłowości działania produktu oraz jego użyteczności w praktyce. Rekomendacja w przeciwieństwie do certyfikatu/atestu - który ma charakter urzędowego dopuszczenia produktu do użytku - nie daje gwarancji braku ujemnych skutków stosowania produktu.

Wszelkich informacji w sprawach rekomendacji udziela:

Biuro Usług Informatycznych SKwP sp. z o. o.

ul. Konwaliowa 7

03-194 Warszawa

(0-22) 831-35-57

poczta@buiskwp.pl

 

 

 

Poniższa tabela zawiera listę systemów informatycznych przeznaczonych do stosowania w jednostkach zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych, które uzyskały rekomendację Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Rekomendacje te odnoszą się jedynie do wymienionych poniżej zweryfikowanych wersji produktu programowego.

Lp. Nazwa produktu programowego Data udzielenia rekomendacji Firma występująca o rekomendacje
 29 IFS Applications w wersji 10 21.08.2019 IFS Industrial and Financial Systems Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
28  IFS Applications w wersji 9  18.01.2017  IFS Industrial & Financial Systems Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
27 Impuls EVO 07.10.2015 Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych S.A.
26 IFS Applications w wersji 8 08.10.2013 Industrial&Financial Systems Poland Sp. z o.o. Warszawa
25 Papirus SQL dla modułów: Finansowo-Księgowy w wersji 2.07.10.00 Rejestry Faktur w wersji 1.05.46.20 19.03.2013 SOFHARD S.A. Płock
24 IFS Applications w wersji 7.5 20.04.2009 Industrial&Financial Sytems Poland Sp. z o.o. Warszawa
23 Oracle e-Business Suite, wersja 12 23.09.2008 Oracle Polska Sp. z o.o. Warszawa
22 IMPULS,  wersja 5 17.12.2007 BPSC S.A. Chorzów
21 SIMPLE.ERP w zakresie modułu Majątek Trwały w wersji 5.00a  04.09.2007 SIMPLE S.A. Warszawa
20 EuroBankNet w wersji e06 16.01.2007 SoftNet Sp. z o. o. Kraków
19 SIMPLE.ERP, moduł Finanse i Księgowość w wersji 5.0 16.01.2007 SIMPLE. S.A  Warszawa
18 RAMZES Amortyzacja, wersja 05.28.06 22.11.2005 Ramzes Sp. z o. o. Warszawa
17 CDN OPT!MA , wersja 8.6. 23.08.2005 COMARCH SA Kraków
16 SAP Business One, wersja 7.6 15.02.2005 SAP Polska Sp. z o. o. W-wa
15 WF-FaKir, wersja 6.10.5 i WF-bEST, wersja 6.10.3 15.02.2005 WA-PRO Sp. z o.o. 
14 RAMZES- Księgi Handlowe, wersja 01.25.01. 16.11.2004 Ramzes Sp. z o. o. Warszawa
13 SAP Business One, wersja 7.5 31.08.2004 SAP Polska Sp. z o. o. W-wa
12 „System Zarządzania Firmą DIGITLAND ENTERPRISE”, moduł Finanse i Księgowość, wersja 15.05 18.11.2003 PHU „DIGIT-LAND W. Wierzba Kraków
11 „Finanse i Księgowość- forte”, wersja 5.00  04.02.2003 MATRIX Pl. Warszawa
10 SKOP-FK, wersja 6.1. 14.05.2002 Bytomska Spółka Informatyczna COIG 4 Sp. z o. o. Bytom
9 „System Ekonomiczno-Finansowy Pro-FIN”, wersja 3.30 10.09.2001 Pro-Test S.A. Warszawa
8 IFS FINANSE  10.09.2001 Indutrial&Financial System
7 SAP R/3 – moduły FI (GL, AP,AR, AA, BL) + CO (OM-CEL, OM-CCA, OM-OPA, OM-IS, PC-OBJ) wersja 4.6C 20.07.2001 SAP Polska Sp. z o. o. W-wa
6 „NOVUM BANK”, wersja 4GL 19.12.2000 Zakład Usług Informatycznych NOVUM Sp. z o. o. w Łomży
5 IMPULS-BPSC, podsystem FINANSE-KSIĘGOWOŚĆ-KOSZTY, wersja 4.2. 19.12.2000 Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych BPSC Katowice
4 ADAPTIX/FK, wersja 108A 19.09.2000 „MaWi” Ag. Informat.. Kraków
3 FIKS system finansowo-ksiegowy, wersja 8.14. 14.09.1998 Makcrosoft S.A. Warszawa
2 SYSTEM FINANSOWO-KSIĘGOWY FKX WERSJA 7.24.026. 22.06.1998 Prokom Softwore Sp. z o. o. Gdynia
1 SIMPLE-FK, wersja 4.50 (a) 04.03.1996 SIMPLE

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE