OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Trzecie posiedzenie Komisji Etyki

Odbyło się 3. posiedzenie Komisji Etyki SKwP, które poprowadziła przewodnicząca komisji prof. Anna Karmańska. Uczestniczył w nim także wiceprezes SKwP Franciszek Wala. Na posiedzeniu powołano wiceprzewodniczącego Komisji Etyki, którym został dr Paweł Żuraw. Członkowie komisji przedstawili podejmowane na terenie swoich oddziałów okręgowych, jak i na szczeblu ogólnopolskim, działania służące propagowaniu Kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości. Prof. Anna Karmańska podsumowała dotychczasowe działania SKwP, od czasu opracowania projektu Kodeksu przez Komisję Etyki i Profesjonalizmu Zawodu Księgowego po działania bieżące podejmowane przez Komisję Etyki. W trakcie debaty ustalono plany na najbliższe miesiące. Opracowano również długoletnią strategię działania, która wyznacza zadania Komisji Etyki oraz stanowi informację dla Międzynarodowej Federacji Księgowych IFAC o zamierzeniach dotyczących etyki, podejmowanych przez SKwP. Termin następnego posiedzenia ustalono na 22 września 2008 r.

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE