OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Spotkanie z IFAC

W dniu 17 lipca 2008 r. w siedzibie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP) odbyło się spotkanie z udziałem przedstawiciela Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC) – panem Szymonem Radziszewiczem.
Celem spotkania była prezentacja aktualnych działań Zespołu ds. Panelu Doradczego ds. przestrzegania obowiązków członkowskich jak również szczegółowe omówienie zagadnień związanych z dostarczonymi Zespołowi przez SKwP i inne organizacje planów działań w związku z realizacją trzeciego etapu Programu przestrzegania siedmiu oświadczeń IFAC w sprawie Obowiązków Członkowskich (OOC).W opinii IFAC SKwP jest organizacją bardzo zaawansowaną w zakresie opracowywania planów działań. IFAC z zadowoleniem przyjął przesłany przez SKwP plan działań w zakresie tłumaczenia wydawanych przez IAASB Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych – w ramach realizacji postanowień OOC 3 ( OOC 3 - Międzynarodowe Standardy, powiązane z nimi wskazówki dotyczące praktyki i inne dokumenty wydawane przez IAASB).

Przedstawiciel IFAC podkreślił, że Program przestrzegania obowiązków członkowskich ma zachęcać organizacje do rozwoju i uczyć. Jest to narzędzie IFAC służące do tego, aby zaangażować organizacje członkowskie w działalność na rzecz rozwoju zawodu księgowego a także usprawnić komunikację z IFAC, wymianę informacji, która do tej pory w wielu przypadkach była jednostronna. Jest rzeczą naturalną, że plany działania będą się od siebie różniły w ramach jednej organizacji i pomiędzy organizacjami. Podkreślił, że za nieprzygotowanie planów działań przez organizacje członkowskie a zarazem nieprzestrzeganie wymogów członkowskich grożą ze strony IFAC sankcje a w skrajnych przypadkach nawet pozbawienie danej organizacji praw członka. W przypadku, gdy dana organizacja nie dysponuje wystarczającymi środkami finansowymi na poprawę sytuacji zawodu w swoim kraju, może ubiegać się o dofinansowanie z zewnątrz, np ze środków Banku Światowego.
Niezwykle ważną dla uczestników spotkania była kwestia certyfikacji zawodu księgowego, która została na spotkaniu dość szeroko dyskutowana.  Zauważono, że certyfikacja na gruncie polskim nie jest zadaniem łatwym, są trudności w uzyskaniu akceptacji usankcjonowania prawnego certyfikacji księgowych na poziomie ustawowym jak jako zawodu zaufania publicznego. Szymon Radziszewicz na przykładzie innych krajów wskazał, że SKwP może pójść inną drogą – najpierw wprowadzić certyfikację w obrębie organizacji a następnie przystąpić do jej promocji na szeroką skalę. Należałoby opracować wymogi dla członków i stawiać w pierwszym rzędzie jakość. Skuteczność tego rozwiązania pokazują przykłady takich krajów jak Holandia czy Meksyk.

*Szymon Radziszewicz jest członkiem Zespołu ds. przestrzegania obowiązków członkowskich w Departamencie ds. Rozwoju Organizacji Członkowskich Międzynarodowej Federacji Księgowych IFAC .

 

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE