OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Posiedzenie Klubu Członków Honorowych Stowarzyszenia


Spotkanie odbyło się 9 czerwca 2008 r. w siedzibie Zarządu Głównego SKwP. Udział w nim wzięli: członkowie klubu, prof. Zbigniew Messner – prezes Zarządu Głównego, członek honorowy SKwP, Stefan Czerwiński – sekretarz generalny SKwP, Danuta Szkopowicz – dyrektor Biura Zarządu Głównego. Na posiedzeniu wybrano prezydium klubu na nową kadencję w składzie: Janusz Czerwieniec – przewodniczący, Elżbieta Bochenek – wiceprzewodnicząca, Krystyna Cebula – sekretarz, Stanisława Gudebska – członek, Piotr Nawrocki – członek. Sekretarz generalny SKwP – Stefan Czerwiński omówił założenia organizacyjne i harmonogram realizacji uchwały programowej XIX Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, działania podejmowane w zakresie certyfikacji zawodu księgowego i rozpowszechniania Kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości oraz zasady współpracy z osobami usługowo prowadzącymi księgi rachunkowe

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE