OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

POSIEDZENIE RADY MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW REWIZJI FINANSOWEJ I USŁUG ATESTACYJNYCH (IAASB) W WARSZAWIE

W dniach 9-13 lipca 2007 r. w hotelu Westin w Warszawie odbyło się setne posiedzenie Rady Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC) - IAASB. Rada ta jest jedną z kilku rad działających w ramach IFAC, która zajmuje się opracowywaniem Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej. Rada obradowała w Polsce na zaproszenie dwóch organizacji będących członkami IFAC - Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

W spotkaniu wzięło udział łącznie udział 65 osób - w tym członkowie IAASB, dyrektorzy, menadżerowie techniczni i doradcy techniczni IAASB, przedstawiciel Rady Nadzoru Interesu Publicznego (PIOB), przedstawiciel amerykańskiej Rady Nadzoru nad Rachunkowością Spółek Publicznych, przedstawiciel Komisji Europejskiej, przedstawiciele interesu publicznego oraz obserwatorzy polscy i z innych krajów.

Posiedzenie Rady Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych Międzynarodowej Federacji Księgowych
Podczas spotkania omawiane były zagadnienia dotyczące kształtu i treści niektórych zagadnień związanych z rewizją finansową, w tym badanie grup kapitałowych (MSRF 600), pierwsze badanie -bilans otwarcia (MSRF 210), kontrola jakości (MSKJ 1 i MSRF 220), sprawozdanie biegłego rewidenta na temat sprawozdania finansowego (MSRF 700), sprawozdania biegłego rewidenta z badań specjalnego przeznaczenia (MSRF 800), potwierdzenia zewnętrzne (MSRF 505), badania wyrywkowe i inne procedury statystyczne (MSRF 530), korzystanie z usług rzeczoznawcy (MSRF 620).
Posiedzenie Rady Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych Międzynarodowej Federacji Księgowych Posiedzenie Rady Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych Międzynarodowej Federacji Księgowych
Rada IAASB omawiała też przyszłą strategię działań m.in. dotyczącą opracowywania MSRF według nowej formuły tzw. formuły zrozumiałości standardów.

 


Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE