OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Norweski mechanizm finansowy - rozpoczęcie naboru ofert

W  dniu 1 sierpnia 2008 r. rusza V nabór ofert w konkursie otwartym "Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych" realizowanym przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej przy wsparciu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania na realizację zadań publicznych polegających na opracowaniu opinii dotyczących projektów aktów prawnych i dokumentów pozalegislacyjnych przedstawianych przez Komisję Europejską. Oferty będą przyjmowane do 29 sierpnia 2008 r. Proszę pamiętać, że decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.ukie.gov.pl w zakładce "Wzmocnienie aktywnego udziału Polski w procesie stanowienia prawa UE".

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań (np. dotyczących działania wyszukiwarki propozycji KE) prosimy o kontakt telefoniczny (+22 455 54 23,
+22 455 55 69) lub mailowy (projekt@mail.ukie.gov.pl)

Osoba kontaktowa:

Katarzyna Wiatr
Departament Polityki Integracyjnej
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
Tel. (0-22) 455-55-69

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE