Oddziały







Stowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Narada dyrektorów i głównych księgowych SKWP

 

W Białowieży odbędzie się narada dyrektorów i głównych księgowych SKwP. Otworzy ją 26 maja br. prof. Zbigniew Messner - prezes Zarządu Głównego, po czym zostaną omówione następujące tematy: certyfikacja zawodu księgowego, wdrażanie postanowień Kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości, sprawy finansowo-księgowe SKwP oraz sprawy organizacyjne. W drugim dniu będzie dominowała tematyka e-learningu, jako nowoczesnego narzędzia wykorzystywanego w procesie edukacji. Na zakończenie narady zostanie przedstawiona analiza działalności szkoleniowej SKwP za rok 2007.

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE