OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Nagrody Stowarzyszenia Księgowych w Polsce za prace naukowe

W siedzibie Zarządu Głównego SKwP 7 lipca br. uroczyście wręczono nagrody przyznane w dorocznym konkursie na najlepsze prace doktorskie, magisterskie oraz dyplomowe w dziedzinie rachunkowości. Na podstawie punktacji, uzyskanej w drodze podwójnej recenzji, Kapituła Konkursu Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce pod przewodnictwem prof. dr hab. Marii Gmytrasiewicz, oceniła 38 prac i przyznała następujące nagrody:

 

im. prof. dr hab. Stanisława Skrzywana za prace doktorskie:

● I stopnia – dr Stanisław Hońko z Uniwersytetu Szczecińskiego – za pracę „Koncepcja ostrożnej wyceny w rachunkowości” (promotor prof. dr  hab. Waldemar Gos)

● II stopnia – dr Edyta Jezierska ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – „Metody i nadrzędne zasady współczesnej rachunkowości” (promotor prof. dr hab. Maria Gmytrasiewicz)

● III stopnia:

-          dr Marek Masztalerz z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu – „Rachunek kosztów docelowych jako instrument kreowania wartości przedsiębiorstwa” (promotor prof.  dr hab.  Aldona Kamela-Sowińska)

-         dr Piotr Gut z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu – „Ocena i kierunki zmian publicznego nadzoru i kontroli nad sprawozdaniami finansowymi” (promotor prof. dr hab.  Aldona Kamela-Sowińska)

-         dr Marcin Pielaszek ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – „Wpływ rozwiązań rachunkowości transakcji leasingowych na użyteczność sprawozdań finansowych” (promotor prof. dr hab.  Gertruda Krystyna Świderska)

-         dr Marek Ossowski z Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie – „Koncepcja budżetowania kosztów i przychodów państwowej szkoły wyższej” (promotor prof. dr hab.  Jerzy  Gierusz)

-         dr Jan Michalak z Uniwersytetu Łódzkiego – „Wpływ globalizacji na pomiar wyników ekonomicznych w rachunkowości zarządczej przedsiębiorstw” (promotor: prof. dr hab.  Irena Sobańska)

 

za prace magisterskie:

● I stopnia im. Jerzego Sablika – mgr Anna Szubierajska z Uniwersytetu Warszawskiego – „Zawód głównego księgowego – wieloaspektowe podejście” (promotor dr Beata Pułaska-Turyna)

● I stopnia – mgr Anna Jadwiga Piwońska ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – „Kapitał intelektualny i jego pomiar  na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ” (promotor dr Joanna Wielgórska-Leszczyńska)

● II stopnia mgr Marta Gęca ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – pt.: „Wartości niematerialne w bankach” (promotor dr Joanna Wielgórska-Leszczyńska)

● III stopnia:

-          mgr Aleksandra Szymańska z Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie – „Pomiar i prezentacja rezerw w polskim i niemieckim prawie bilansowym” (promotor prof. dr hab. Jerzy Gierusz)

-          mgr Małgorzata Liwińska z Uniwersytetu Łódzkiego – „Odwzorowanie leasingu finansowego i operacyjnego w systemie rachunkowości stron transakcji” (promotor dr Anna Szychta)

-          mgr Andrzej Rzeczycki z Uniwersytetu Szczecińskiego – „Analiza kosztów logistycznych w przedsiębiorstwie produkcyjnym” (promotor prof. dr hab. Teresa Kiziukiewicz)

 

za pracę dyplomową:

● I stopnia – Barbara Danuta Pindel z Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach – „Ocena płynności finansowej na podstawie sprawozdań finansowych” (promotor dr Jadwiga Kumor).

Kapituła Konkursu Rady Naukowej SKwP oceniała nadesłane na konkurs prace doktorskie, magisterskie i dyplomowe z dziedziny rachunkowości, na podstawie których zostały w 2007 r.  nadane odnośne stopnie naukowe oraz dyplomy ukończenia studiów wyższych.

 

               

          

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE