OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Minister Rozwoju Regionalnego ogłosił konkurs „Dobre praktyki EFS 2008”

Minister Rozwoju Regionalnego ogłosił konkurs „Dobre praktyki EFS 2008", którego cel stanowi propagowanie projektów pokazujących, w jaki sposób środki z Europejskiego Funduszu Społecznego trafiają do zwykłych ludzi i zmieniają ich życie. Konkurs i prezentacja jego wyników mają się przyczynić do upowszechnienia informacji o możliwościach uzyskania wsparcia z EFS oraz zachęcić potencjalnych beneficjentów do sięgania po te środki i realizowania projektów w dziedzinie rozwoju zasobów ludzkich.

Opisy projektów (wraz z ewentualnymi materiałami dodatkowymi) współfinansowanych z EFS w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL oraz Priorytetu 2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego, należy przesyłać do Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Opis konkursu, jego regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdują się na www.efs.gov.pl

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE