OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Miesięcznik „Rachunkowość”

 MiesięcznikRachunkowość to specjalistyczne czasopismo Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, poświęcone zagadnieniom z zakresu sprawozdawczości i rewizji finansowej oraz księgowości. Na jego łamach poruszane są też tematy powiązane – m.in. z dziedziny podatków, ubezpieczeń społecznych, prawa handlowego – stanowiące przedmiot zainteresowania księgowych, audytorów i doradców podatkowych. Co kwartał publikowane są również „Audytor” (dodatek redagowany we współpracy z Krajową Izbą Biegłych Rewidentów) i „Świat Księgowych” (periodyk Stowarzyszenia Księgowych w Polsce), a w ramach dodatków specjalnych m.in. kalendarium terminów podatkowych, kalendarium obowiązków wobec ZUS, sektorowe wskaźniki finansowe.


Prenumeratorzy miesięcznika „Rachunkowość” otrzymują stały dostęp (także elektroniczny) do fachowych artykułów i konsultacji. Są na bieżąco z przepisami, interpretacjami organów podatkowych i ZUS oraz wyrokami sądów administracyjnych i Sądu Najwyższego.

 

Cena: 48 zł

Roczna prenumerata: 576 zł

Kwartalna prenumerata: 144 zł

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE