OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej 2005

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce wspólnie z Krajową Izbą Biegłych Rewidentów wydało polski oficjalny przekład Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej 2005 opracowanych przez Międzynarodową Federację Księgowych - IFAC.

 Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej 2005

Wydanie zbiorcze Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej (MSRF) 2005 zawiera standardy rewizji finansowej, standardy dotyczące usług atestacji i przeglądu a także Kodeks Etyki zawodowych księgowych. Wydanie MSRF 2005 w porównaniu z wydaniem MSRF z roku 2001 jest wydaniem zasadniczo odmiennym. Zawiera ono bowiem standardy i dokumenty dotąd nie publikowane w wydaniu zbiorczym MSRF, a mianowicie: Kodeks etyki, MSRF 315 „Poznanie jednostki i jej środowiska oraz szacowanie ryzyka wystąpienia istotnej nieprawidłowości”, MSRF 701 „Modyfikacje sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta” oraz pierwszy z serii standardów poświęconych kontroli jakości MSKJ „Kontrola jakości w firmach świadczących usługi badania i przeglądu historycznych informacji finansowych”,. Należy mieć na uwadze, że wszystkie MSRF z wydania 2001, które zostały uwzględnionwe w wydaniu 2005 przeszły przez znaczący i rozległy proces zmian aktualizujących. W szczególności zmiany dotyczą takich MSRF, jak kluczowy dla badania MSRF 700 „Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta na temat kompletnego sprawozdania finansowego ogólnego przeznaczenia”, a także MSRF 200 „Kontrola jakości badań historycznych informacji finansowych”, MSRF 200 „Kontrola jakości badań historycznych informacji finansowych”, MSRF 240 „Odpowiedzialność biegłego rewidenta za uwzględnienie podczas badania sprawozdania finansowego możliwości oszustw”, MSRF 300 „Planowanie badania sprawozdania finansowego”.
Pragniemy zwrócić uwagę, że projekt VIII Dyrektywy UE w sprawie badania ustawowego rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zawiera propozycję obligatoryjnego stosowania MSRF przez wszystkich biegłych rewidentów i firmy audytorskie państw członkowskich UE przy przeprowadzaniu badań ustawowych. (Art. 26 projektu). Jest zatem wysoce prawodopodobne, że MSRF staną się prawem obowiązującym w UE.

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Zamówienia prosimy kierować na adres:
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny
Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego
00-443 Warszawa, ul Górnośląska 5
tel. (022) 629-00-66
fax: (022) 625-33-30
wydawnictwa@cosz.org.pl

lub w sklepie internetowym Centralnego Ośrodka Szkolenia Zawodowego

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE