OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

MSSF 2007 już w sprzedaży

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2007

Szanowni Państwo,

Oddajemy w Państwa ręce Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2007 przetłumaczone i wydane po raz czwarty staraniem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na mocy stosownych porozumień z Fundacją Komitetu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASCF). Tegoroczna polska edycja MSSF 2007 różni się od poprzedniej z roku 2004. Zachowano w niej podział na dwa tomy, jednakże pragniemy zwrócić Państwa uwagę na nową formułę podziału tekstów. W pierwszym tomie zawarliśmy jedynie teksty standardów bez dołączonych do nich dokumentów uzupełniających, takich jak „Uzasadnienia wniosków”, „Wytyczne stosowania”, „Przykłady ilustrujące” czy innego rodzaju materiałów nie stanowiących integralnej części standardów, które zostały przeniesione do tomu drugiego. Interpretacje, w przeciwieństwie do standardów, zostały opublikowane w formie zintegrowanej i znajdują się w tomie pierwszym.
Powyższa zmiana jest podyktowana argumentami praktycznymi: użytkownik standardów i interpretacji znajdzie je wszystkie w jednym tomie. Jednocześnie mając na uwadze przydatność i potrzebę wyszukiwania szczegółowych zapisów i informacji zawartych w MSSF, po raz pierwszy dołączamy do niniejszego wydania płytę CD zawierającą MSSF 2007.
Wyrażamy nadzieję, że tegoroczne wydanie polskiego tłumaczenia standardów i interpretacji spotka się z Państwa aprobatą i będzie przydatnym narzędziem chętnie wykorzystywanym nie tylko przez jednostki stosujące MSSF przy sporządzaniu ich sprawozdań finansowych, ale także przez wszystkie zainteresowane strony w celach edukacyjnych i poznawczych.
W dbałości o dobro podmiotów stosujących standardy, czego wyrazem jest między innymi troska o jak najwyższą jakość przekładów standardów i interpretacji, zwracamy się z prośbą o przekazywanie wszelkich uwag do polskiego przekładu MSSF 2007. Uwagi prosimy kierować do Działu Współpracy z Zagranicą Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (e-mail:
skwp@skwp.pl, tel. 0 22 622 77 39 wew. 113, fax 0 22 622 77 81).

 

Prof. dr hab. Zbigniew Messner
Prezes


Publikacja dostępna jest w sklepie internetowym Centralnego Ośrodka Szkolenia Zawodowego SKwP.

 


 

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE