Oddziały







Stowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Konferencja IASB RoadShow 2005

Potrzeba edukacji czy zapotrzebowanie na interpretacje dotyczące MSSF.. 

W dniu 28 października 2005 r. obyło się w hotelu Sofitel Victoria w Warszawie spotkanie z przedstawicielami Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) - organu  odpowiadającego za opracowywanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Gospodarzem i organizatorem tegorocznego spotkania było Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (SKwP), do którego IASB zwróciła się z propozycją  podjęcia się tego zadania.  Z SKwP łączy IASB, a wcześniej poprzednika Rady - IASC (Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości)  historia wieloletniej współpracy i licznych kontaktów w ostatnich czasach związanych  z dokonywaniem przez SKwP oficjalnych przekładów  MSSF na język polski. IASB reprezentowali Robert Garnett - członek IASB oraz Peter Clark - kierownik ds. projektów technicznych IASB.
W spotkaniu z IASB uczestniczyli  przedstawiciele bez mała wszystkich środowisk zainteresowanych , mających pośredni bądź bezpośredni związek z zagadnieniami dotyczącymi stosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. W tym miejscu należy wskazać na obecność  przedstawicieli organów regulacyjnych tj.  Ministerstwa Finansów, Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego; podmiotów sporządzających obligatoryjnie sprawozdania wg. MSSF, audytorów, członków polskiego Komitetu Standardów Rachunkowości oraz reprezentantów organizacji zawodowych zrzeszających praktyków księgowych i biegłych rewidentów z  Krajowej Izby Biegłych Rewidentów i Stowarzyszenia Księgowych w Polsce  a wreszcie przedstawicieli środowiska naukowego i uniwersyteckiego oraz dziennikarzy.
Konferencja w Warszawie była siedemnastą z kolei konferencją wieńczącą cykl tego typu spotkań organizowanych w  różnych miastach europejskich od czerwca do października 2005  pod wspólną nazwą IASB Roadshow. Celem przyświecającym każdemu z tych spotkań, w tym także spotkaniu w Warszawie, było z jednej strony podsumowanie półrocznych doświadczeń związanych ze stosowaniem MSSF przy sporządzaniu sprawozdań finansowych   z drugiej zaś przedstawienie pewnych wytycznych i wskazówek pomocnych IASB w jej dalszej pracy i działalności.

Szczegółowe sprawozdanie dostępne jest tutaj

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE