OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Konferencja „Polska rachunkowość – kierunki zmian i rozwoju w perspektywie globalnej”

Uczestników powitał prof. dr hab. Zbigniew Messner - prezes ZG SKwP, następnie głos zabrali: Dariusz Daniluk - podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów oraz Stanisław Chmielewski - sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Część merytoryczną otworzyła prof. UŁ dr hab. Ewa WALIŃSKA - przewodnicząca Komisji ds. Edukacji Rachunkowości Rady Naukowej SKwP prezentacją „Kontrowersje wokół biznesowej koncepcji sprawozdania finansowego IASB i FASB". Następnie prof. SGH dr hab. Anna KARMAŃSKA - wiceprzewodnicząca Rady Naukowej SKwP, przewodnicząca Komisji Etyki działającej przy ZG SKwP przedstawiła „Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości w programach etycznych przedsiębiorstw". Dr Marcin KĘDZIOR - przewodniczący Komisji ds. Organizacji i Rozwoju Oddziału Okręgowego w Krakowie, przedstawiciel SKwP w Grupie Ekspertów EFAA ds. Edukacji omówił „Nowe regulacje rachunkowości dla MŚP".

Po przerwie rozpoczął się panel dyskusyjny, którego moderatorem był prof. dr hab. inż. Zbigniew LUTY - przewodniczący Rady Naukowej SKwP. Temat „Jakie problemy do rozwiązania stoją przed polską rachunkowością w świetle zjawisk w rachunkowości i gospodarce na świecie?" wzbudził duże emocje i wywołał gorące dyskusje panelistów, wśród których byli: Joanna DADACZ - dyrektor Departamentu Rachunkowości Ministerstwa Finansów, dr Zdzisław FEDAK - redaktor naczelny miesięcznika „RACHUNKOWOŚĆ", wiceprzewodniczący Rady Naukowej SKwP, prof. UŁ dr hab. Radosław IGNATOWSKI - członek Rady Naukowej SKwP oraz prof. dr hab. Gertruda ŚWIDERSKA - przewodnicząca Komisji ds. Doskonalenia Przepisów i Zasad Rachunkowości Rady Naukowej SKwP.

Moderatorem całości konferencji był prof. dr hab. Bronisław Micherda - wiceprezes ZG SKwP.

Konferencja stanowiła okazję nie tylko do przekazania treści merytorycznych, ale przede wszystkim służyła integracji naszego środowiska. Przybycie licznych gości stanowiło wyraz uznania dla rangi zawodu księgowego. [zapraszamy do galerii]

Po więcej informacji zapraszamy do czasopisma "ŚWIAT KSIĘGOWYCH"

Media o nas:

RZECZPOSPOLITA

XBRL Polska

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE