OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Konferencja „Sprawozdania finansowe i ich ocena przez biegłych rewidentów”

 

Konferencja „Sprawozdania finansowe i ich ocena przez biegłych rewidentów".

 

Oddział Okręgowy SKwP w Warszawie zorganizował 10 marca br. konferencję „Sprawozdania finansowe i ich ocena przez biegłych rewidentów".  Prof. Zbigniew Messner mówił o polskim systemie kreowania nowych kadr biegłych rewidentów, zaś prof. Maria Gmytrasiewicz o dylematach współczesnej sprawozdawczości finansowej. Adam Kęsik - prezes KIBR wygłosił wykład „Biegli rewidenci w systemie nadzoru publicznego", zaś prof. Jan Turyna omówił stan obecny i perspektywy sprawozdawczości finansowej w świetle standardów międzynarodowych. Następnie prof. SGH Anna Karmańska przedstawiła ryzyko w sprawozdawczości finansowej, a pani Jadwiga Godlewska - członek Krajowej Komisji Nadzoru KIBR - mówiła o najczęściej występujących błędach przy badaniu sprawozdań finansowych. Swoje wystąpienie mieli również członkowie Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości, działającego przy Katedrze Rachunkowości SGH, którzy wypowiedzieli się na temat sprawozdania finansowego jako źródła informacji o podmiocie gospodarczym, oraz przedstawili analizę  opinii biegłych rewidentów z badania sprawozdań finansowych spółek giełdowych. Konferencję zakończyła dyskusja.

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE