OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Komisja Etyki

Uchwała powołująca skład Komisji Etyki

Uchwała uzupełniająca skład Komisji Etyki

Uchwała w sprawie zmian w skladzie Komisji Etyki

Regulamin działania Komisji Etyki

Skład Komisji Etyki

1. Prof. dr hab. Anna Karmańska Przewodnicząca
2. Dr Paweł Żuraw Wiceprzewodniczący
3. Małgorzata Małowińska Sekretarz
4. prof. SGH dr hab. Tomasz Dołęgowski Członek
5. Mariusz Drozd Członek
6. Małgorzata Janusz Członek
7. Stanisław Kozłowski Członek
8. Sebastian Kuś Członek
9. Dr Jerzy Łopacki Członek
10. Marian Mońka Członek
11. Dr Jan Piątek Członek
12. Tadeusz Pieniążek Członek
13. Grażyna Urbaniak Członek
14. Franciszek Wala Członek
15. Jacek Zieliński Członek
16. Piotr Hans Członek

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE