OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Komisja Etyki

Komisja Etyki jest stałą komisją działającą przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Komisja jest powoływana przez Zarząd Główny Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniem XIX Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia.
 
Celem działania Komisji jest:
 • propagowanie zasad zawartych w „Kodeksie Zawodowej Etyki w Rachunkowości”,
 • ocena przestrzegania przez sygnatariuszy zasad etycznych zawartych w Kodeksie,
 • oddziaływanie na eliminowanie czynów i zachowań niezgodnych z zasadami etycznymi.

Skład osobowy Komisji uwzględnia w szczególności przedstawicielstwo środowisk:
 • nauki rachunkowości,
 • praktyki rachunkowości (osób fizycznych wykonujących czynności z zakresu rachunkowości i dziedzin pokrewnych),
 • jednostek prowadzących rachunkowość,
 • jednostek świadczących usługi w zakresie rachunkowości.

W skład Komisji powoływani są w szczególności:
 • członkowie Stowarzyszenia,
 • przedstawiciele członków wspierających Stowarzyszenia.

Skład Komisji Etyki w kadencji 2019 – 2022
1.  prof. dr hab. Anna Karmańska – przewodnicząca
2.  Stanisław Kozłowski – członek
3.  Sebastian Kuś – członek
4.  Małgorzata Małowińska – członek
5.  dr Jan Piątek – członek
6.  Grażyna Urbaniak – członek
7.  Franciszek Wala – członek

Komisja działa zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, na podstawie Regulaminu działania Komisji Etyki

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE