OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

III edycja Konkursu na najlepsze opracowania dylematów etycznych z rachunkowości

Rozstrzygnięcie III edycji Konkursu SKwP
na najlepsze opracowanie
dylematów etycznych z dziedziny rachunkowości
 
Kapituła Konkursu na posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2014 r. uwzględniając wyniki dokonanej przez jej członków dwukrotnej indywidualnej oceny prac, jednogłośnie przyznała:

- nagrodę I stopnia panu Krystianowi Groniowi  za opracowanie dylematu etycznego w kategorii opisowej pt.: „Mieć czy być. Kiedy księgowy staje przed wyborem: lojalność wobec pracodawcy, czy postępowanie zgodne z własnym sumieniem”,
- dwie równorzędne nagrody II stopnia za opracowanie dylematu etycznego w kategorii opisowej :
   · panu Adamowi Dwornikowi i panu Marcinowi Flotyńskiemu za opracowanie pt.: „Toksyczne opcje – manipulacja czy spekulacja”
   · panu Stanisławowi Tymińskiemu za opracowanie pt.: „Odpisy aktualizujące wartość należności”,
- nagrodę III stopnia pani Monice Szczepaniak za opracowanie dylematu etycznego w kategorii opisowej pt.: „Etyczne postępowanie ponad wszystko”,
- siedem wyróżnień w formie dyplomów za opracowania dylematów etycznych w formie opisowej:
   · pani Lucynie Braun – Karp za opracowanie pt.: „Presja na wynik”,
   · panu Mariuszowi  Drozdowi za opracowanie pt.: „Pęd do kariery”,
   · pani Małgorzacie Garstce za opracowanie pt.: „Stara wizytówka”,
   · panu Sebastianowi Kusiowi za opracowanie pt.: „Skok na szkolną kasę”,
   · pani Annie Papis za opracowanie pt.: „Pani Zofio zechce pani zostać jeszcze chwilę”,
   · pani Beacie Secie  za opracowanie pt.: „ Co dalej…..”,
   · panu Tomaszowi Talarowi za opracowanie pt.: „Koleżanka po fachu”.
 
Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień nastąpiło w dniu 30  czerwca 2014 r. w siedzibie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Obecni na nim: Franciszek Wala - prezes ZG SKwP, prof. Zbigniew Luty - przewodniczący  Rady Naukowej SKwP, prof. Anna Karmańska - przewodnicząca Komisji Etyki, członkowie Kapituły Konkursu oraz laureaci.

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE