OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

II edycja konkursu na najlepsze opracowania dylematów etycznych z rachunkowości

Rozstrzygnięcie II edycji Konkursu SKwP

na najlepsze opracowanie

dylematów etycznych z dziedziny rachunkowości

Kapituła Konkursu na posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2012 r. uwzględniając wyniki dokonanej przez jej członków dwukrotnej indywidualnej oceny prac, jednogłośnie przyznała:

 • nagrodę I stopnia pani Paulinie Kocińskiej za opracowanie dylematu etycznego w kategorii opisowej pt.: „Obrót bezdokumentacyjny";
 • nagrodę II stopnia Zespołowi autorskiemu w składzie: pan Seweryn Rachwalski i pan Krzysztof Olech za opracowanie dylematu etycznego w kategorii opisowej pt.: „Sumienny księgowy";
 • nagrodę III stopnia pani Marcelinie Słabiszewskiej za opracowanie dylematu etycznego w kategorii opisowej pt.: „Etyka czy praca - pracownik z dylematem";
 • wyróżnienie dyplomami i nagrodami rzeczowymi w postaci książek Zespołowi autorskiemu w składzie: pani Adriana Neuwerth i pani Natasza Sikora za duży wkład pracy w opracowanie pt.: „Programy lojalnościowe problemem ewidencyjnym przedsiębiorstw oraz dylematem etycznym jego księgowych";

dyplomy uznania dla:

 • pani Joanny Gajewskiej za pracę pt.: „ Kumpel",
 • pana Pawła Tomków za pracę pt.: „Witam Panie Nowak",
 • pani Marioli Świebody za pracę pt.: „Przestroga dla pazernych",
 • pani Natalii Dudy za pracę pt.: „Sumienie prezesa",
 • pani Joanny Pyrc za pracę pt.: „Trudne wybory właścicieli - czy człowiek jest najważniejszy".
Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień nastąpiło 3 lipca 2012 r. w siedzibie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Ksiegowych w Polsce. Obecni na nim byli prof. Zbigniew Messner - prezes ZG SKwP, Franciszek Wala - wiceprezes ZG SKwP, prof. Zbigniew Luty - przewodniczący  Rady Naukowej SKwP, prof. Anna Karmańska - przewodnicząca Komisji Etyki oraz laureaci.

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE