OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

IFAC

Międzynarodowa Federacja Księgowych

Międzynarodowa Federacja KsięgowychOd 1989 r. SKwP jest na pełnych prawach członkiem Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC) z siedzibą w Nowym Jorku. Jest to pozarządowa organizacja o charakterze non-profit skupiająca 156 organizacji zawodowych księgowych ze 114 krajów świata. Misją IFAC jest rozwijanie i udoskonalanie praktyki wykonywania zawodu księgowych, aby dzięki stosowaniu ujednoliconych standardów mogli zawsze świadczyć wysokiej jakości usługi dla dobra interesu publicznego. We współpracy z poszczególnymi organizacjami członkowskimi, organizacjami regionalnymi oraz innymi organizacjami światowymi IFAC inicjuje, koordynuje i kieruje wydawaniem międzynarodowych oświadczeń i wytycznych z dziedziny rewizji finansowej, etyki i edukacji przeznaczonych dla księgowych zatrudnionych w sektorze prywatnym jak i publicznym. IFAC wydaje także Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej oraz Kodeks Etyki Zawodowej Księgowych.

[Certyfikat członkostwa]

SKwP zgłaszając swe uwagi do projektów, opracowań i wytycznych wydawanych przez IFAC aktywnie uczestniczy w procesie konsultacyjnym towarzyszącym ich wydawaniu. Dążąc do rozpropagowania międzynarodowych rozwiązań z dziedziny badania sprawozdań finansowych SKwP publikuje w porozumieniu z IFAC Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej w autoryzowanym polskim przekładzie.


Obowiązki członka IFAC

Oświadczenia w sprawie obowiązków członkowskich 1-7 opracowuje Zarząd Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC). Ma on prawo decydować o zmianach, uzupełnieniu lub uchyleniu OOC. Jest to dokument przedkładany do zapoznania organizacjom członkowskim IFAC i traktowania go jako punktu odniesienia przy dokonywaniu samooceny. OOC obejmują obowiązki organizacji członkowskich IFAC, dotyczące wspierania (a) przyjęcia i wdrożenia międzynarodowych standardów rachunkowości, rewizji finansowej, etyki, rachunkowości sektora publicznego, standardów edukacyjnych oraz (b) ustanawiania systemów zapewniania jakości oraz postępowań dochodzeniowych i dyscyplinarnych.
Organizacje członkowskie mają obowiązek identyfikowania i podejmowania działań w celu wypełnienia wymogów zawartych w OOC. Nawet jeśli określone OOC nie dotyczy organizacji członkowskiej bezpośrednio, organizacja jest zobowiązana, by dołożyć wszelkich starań związanych z jego przestrzeganiem. link (OOC 1-7 zaktualizowane).

dokument PDF

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE