OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Grupa Robocza OECD ds. Przekupstwa w Międzynarodowych Transakcjach Handlowych rozpoczęła ...

Grupa Robocza OECD ds. Przekupstwa w Międzynarodowych Transakcjach Handlowych rozpoczęła publiczne konsultacje, które będą trwały do 31 marca 2008 r.
Konsultacje nawiązują do odbywającego się przeglądu instrumentów antykorupcyjnych OECD, którego cel stanowi analiza dotychczasowych doświadczeń w ich stosowaniu oraz określenie działań mogących wzmocnić ich skuteczność. Jednym z istotnych elementów prowadzonych prac jest uzyskanie opinii zainteresowanych podmiotówzewnętrznych: organizacji zawodowych, organizacji pozarządowych, niezależnych ekspertów i sektora prywatnego.
Ze względu na ważną rolę, jaką księgowi odgrywają i mogą odgrywać w wykrywaniu przestępstw korupcyjnych Ministerstwo Finansów zachęca do udziału w konsultacjach i wyrażaniu swoich opinii. Dokument konsultacyjny wraz z informacjami dotyczącymi procedury i zakresu konsultacji znajdują się na stronie OECD:
www.oecd.org/corruption
Tekst instrumentów antykorupcyjnych OECD wraz z ich tłumaczeniami na język polski oraz informacje na temat Grupy Roboczej są dostępne m.in. na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl w zakładce - współpraca międzynarodowa/współpraca z OECD.
Uwagi i opinie w języku angielskim można kierować drogą elektroniczną bezpośrednio do Sekretariatu OECD na adres: consultation.antibribery@oecd.org (p. Christine Uriarte) do 31 marca br.

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE