OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Forum Etyki IFAC

W dniu 11 października 2005 r. odbyło się Forum Etyki zorganizowane przez Komitet ds. Etyki Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC). W forum uczestniczyło 155 osób z 42 krajów. Stowarzyszenie Księgowych reprezentowały: pp. prof. Anna Karmańska, przewodnicząca Komisji ds. Etyki Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i Agnieszka Ostaszewicz, dyrektor Biura Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Obrady forum podzielono na część plenarną i warsztatową. Przed południem wśród referentów znaleźli się Jean-François Cats - Wiceprzewodniczący Komitetu ds. Etyki IFAC, Graham Ward - Prezes IFAC, Gordon Thiessen, Przewodniczący Kanadyjskiej Rady Odpowiedzialności Publicznej oraz  Richard Georgie - Przewodniczący Komitetu ds. Etyki IFAC. W wystąpieniach wprowadzających podjęto próbę podsumowania ewolucji wymogów etycznych dla zawodowych księgowych, ze szczególnym uwzględnieniem genezy skandali księgowych ostatnich lat. Rozważano także negatywne skutki dla reputacji księgowych i audytorów, w tym ogólnoświatową tendencję do ograniczania uprawnień samorządowych dla tej grupy zawodowej na rzecz organów administracji państwowej.
Podstawowym dokumentem, wokół którego ogniskowały się wystąpienia, był „Kodeks Etyki Zawodowych Księgowych" w wersji z czerwca 2005 r. Jego opracowanie zajęło Komitetowi trzy lata i było poprzedzone długotrwałymi konsultacjami środowiskowymi.

Szczegółowe sprawozdanie dostępne jest tutaj

Zaktualizowana część "C" Kodeksu Etyki IFAC "ZAWODOWI KSIĘGOWI ZATRUDNIENI W JEDNOSTKACH GOSPODARCZYCH" dostępna jest tutaj

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE