OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Ankieta

W imieniu Komisji ds. Doskonalenia Przepisów i Zasad Rachunkowości Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety, poświęconej kalkulacji kosztów w polskich przedsiębiorstwach. Celem ankiety jest włączenie się w proces doskonalenia systemu certyfikacji zawodu księgowego poprzez wskazanie, jaką wiedzę i umiejętności w zakresie rachunku kosztów powinny posiadać osoby legitymujące się certyfikatem SKwP. Wyniki ankiety zostaną także wykorzystane przy opracowaniu Krajowego Standardu Rachunkowości pt.: „Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny zapasów”.

Ankietę kierujemy przede wszystkim do przedsiębiorstw produkcyjnych oraz usługowych. Pytania zawarte w ankiecie nie dotyczą przedsiębiorstw usługowych, realizujących usługi długoterminowe oraz przedsiębiorstw handlowych.

Ankieta została podzielona na trzy części. Pierwsza część zawiera pytania charakteryzujące przedsiębiorstwo, druga dotyczy stosowanych rozwiązań rachunku kosztów, a trzecia poświęcona jest wykorzystaniu rachunku kosztów w rachunkowości finansowej oraz w zarządzaniu. Jeżeli uznacie Państwo, że niektóre pytania Was nie dotyczą lub nie chcecie się do danego tematu ustosunkować, prosimy je pominąć. Ważne są dla nas nawet cząstkowe wyniki.

Będziemy zobowiązani, jeżeli zechcecie Państwo wyrazić swoją opinię.

Można ją wypełnić drogą elektroniczną i wysłać na adres e-mailowy: gswide@sgh.waw.pl lub odesłać tradycyjną pocztą na adres Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny, ul. Górnośląska 5, 00-443 Warszawa.

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którym bliskie są problemy rozwiązań rachunku kosztów w przedsiębiorstwach i są gotowi podzielić się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem.

Licząc na Państwa współpracę, przesyłam wyrazy szacunku.

prof. dr hab. Gertruda Krystyna Świderska,
przewodnicząca Komisji ds. Doskonalenia Przepisów
i Zasad Rachunkowości Rady Naukowej
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Zapraszamy do wypełnienia ankiety:

Ankieta plik doc

Ankieta plik pdf

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE