OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

13 Międzynarodowa Konferencja XBRL

2006.05.24 

W dniach 16-19 maja 2006 r. w Madrycie odbyła się 13 Międzynarodowa Konferencja XBRL (eXtensible Bussines Reporting Language – rozszerzalny język sprawozdawczości biznesowej). Konferencja została zorganizowana przez konsorcjum „XBRL International” przy współudziale sponsorów (wśród których znaleźli się między innymi: Deloitte, Ernst&Young, PriceWaterhouseCoopers, Fujitsu, Software AG i inni)

 

Na konferencji Stowarzyszenie Księgowych w Polsce w dniach 16-18 maja reprezentowało dwoje przedstawicieli: Agnieszka Ostaszewicz - Dyrektor Biura Zarządu Głównego oraz Maciej Frączek - Specjalista w Dziale Współpracy z Zagranicą.. Dodatkowo Polska reprezentowana była przez Mateusza Hojdę - Sekretarza Stowarzyszenia XBRL Polska, oraz przedstawicieli Narodowego Banku Polskiego i firmy „Bazy i Systemy Bankowe" - członka wspierającego Stowarzyszenia XBRL Polska. W sumie reprezentacja Polski łącznie z osobami zatrudnionymi w Fundacji Komitetu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (IASCF) liczyła 10 osób i była jedną z liczniejszych.


Pierwszego dnia konferencji zgromadzonych gości przywitał Kurt Ramin -Przewodniczący Komitetu Sterującego XBRL. W krótkiej prezentacji przedstawił dotychczasowe działania konsorcjum XBRL i omówił główne założenia konferencji w Madrycie. Pierwszy dzień konferencji miał charakter obrad plenarnych. Przedstawiono działania banków i firm komputerowych związanych z zastosowaniem języka XBRL w poszczególnych krajach jako przykłady podając konkretne rozwiązania funkcjonujące w poszczególnych firmach. Podczas pierwszego dnia miał miejsce miły akcent związany z polskim udziałem w tworzeniu standardu XBRL: dwaj studenci Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, będący jednocześnie członkami grupy Elektronicznego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (ESSF), która aktywnie wspierała SKwP w tworzeniu polskiej jurysdykcji XBRL, otrzymali nagrodę za zajęcie 1 miejsca w organizowanym przez XBRL konkursie na najlepszy studencki projekt z dziedziny XBRL

Drugi dzień konferencji podzielony był na 5 „ścieżek": usługi finansowe, sprawozdawczość wewnętrzna, sektor publiczny, sprawozdawczość podatkowa, sektor IT. W toku prezentacji przedstawiono metody i sposoby wykorzystania języka XBRL w praktyce. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele sektora audytu, firm komputerowych, giełd, sektora bankowego, środowisk akademickich.

Trzeci dzień konferencji obejmował 4 ścieżki edukacyjne: rozwój oprogramowania, narzędzia i rozwiązania IT, XBRL - cykl życia projektu, jurysdykcje XBRL - proces powstawania. Trzeci dzień konferencji obejmował również szkolenie praktyczne - kurs podstaw tworzenia taksonomii XBRL, tworzenia dokumentów przy użyciu oprogramowania do mapowania sprawozdań finansowych do standardu XBRL.

W ramach czwartej ścieżki - „jurysdykcje XBRL - proces powstawania" - Mateusz Hojda przedstawił w prezentacji proces tworzenia Stowarzyszenia XBRL Polska, czyli polskiej jurysdykcji XBRL, omówił strukturę członkowską, najważniejsze założenia statutu, charakterystykę członków z podziałem na rodzaje. Podkreślił wkład SKwP - lidera jurysdykcji - w rozwój Stowarzyszenia XBRL oraz plan działań na rok 2006. W drugiej części prezentacji członek grupy ds. taksonomii omówił prace grupy w zakresie tworzenia taksonomii opartej o ustawę o rachunkowości oraz w oparciu o MSSF, przedstawił schemat organizacyjny budowy taksonomii dla banków, ubezpieczycieli i spółek giełdowych.

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE