OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

100 lecie SKwP


Kongres Polskiej Rachunkowości zakończył Jubileusz obchodów stulecia organizacji księgowych na ziemiach polskich.

Już w dzień poprzedzający uroczystości do Warszawy zjeżdżali uczestnicy, zaczynały się pierwsze spotkania, rozmowy i dyskusje. Zaś 28 maja o godz. 9:00. w sali konferencyjnej hotelu „Marriott" zebrało się 600 osób, by wziąć udział w wydarzeniu, jakie dotąd nie miało miejsca w naszym kraju, w Kongresie Polskiej Rachunkowości.

Ceremonii otwarcia dokonał prof. Zbigniew Messner -prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, witając licznie przybyłych gości zagranicznych, luminarzy polskiej rachunkowości, przedstawicieli władz państwowych oraz przede wszystkim tych, których święto obchodzono - KSIĘGOWYCH. Przedstawił pokrótce historię Stowarzyszenia, współczesne dokonania, jak i zamierzenia na przyszłość. Otwarcie uświetniły wystąpienia Fermina del Valle - prezesa Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC) oraz Joanny Dadacz - dyrektora Departamentu Rachunkowości Ministerstwa Finansów. Nastrój był podniosły, uroczysty - godny takiej chwili.

Następnie rozpoczęły się kolejno dwie sesje: „Rachunkowość międzynarodowa czy krajowa?" oraz „Komu i jak była, jest i będzie potrzebna rachunkowość?". Prelekcje były niezwykle interesujące. Poruszane tematy wywoływały gorące dyskusje, zwłaszcza w kuluarach. Ukoronowaniem pierwszego dnia kongresu stała się Gala Jubileuszowa w Teatrze Muzycznym ROMA, podczas której wystąpili z gratulacjami goście honorowi i przedstawiciele władz. Prezes Stowarzyszenia wręczył statuetki jubileuszowe zaprzyjaźnionym instytucjom i organizacjom, było wiele wzruszeń. Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, którą poprowadził Maciej Niesiołowski. Wieczór zakończył uroczysty bankiet.

Drugi dzień kongresu rozpoczęła sesja specjalna. Z prelekcją „Przyjmowanie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości na świecie" wystąpił sir David Tweedie -przewodniczący Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB). Następnie rozpoczęła się sesja „Z czym borykają się księgowi?" i panel dyskusyjny „Dokąd zmierzamy?". Po czym nastąpiła ceremonia zamknięcia kongresu.

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE