OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

100 Lecie

Informacje o kongresie

Sto lat SKwP

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce w 2007 roku obchodziło rocznicę 100-lecia działalności ruchu zawodowego księgowych na ziemiach polskich. Tak ważny Jubileusz znalazł szczególny wyraz w działalności Stowarzyszenia. Z tej okazji Stowarzyszenie podjęło szereg inicjatyw mających na celu nadanie właściwej oprawy temu Jubileuszowi. Wśród nich wymienić należy wydawanie wielu publikacji książkowych, organizowanie uroczystości na terenie całego kraju oraz podejmowanie działań na forum międzynarodowym. Kulminacyjnym momentem obchodów 100-lecia był zorganizowany w Warszawie w dniach 28-29 maja 2007 roku Kongres Polskiej Rachunkowości.

więcej >>


Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE