OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Podpisanie porozumienia z ACCA

W dniu 18 czerwca 2007 r. zostało podpisane ramowe porozumienie w zakresie świadczenia usług profesjonalnych pomiędzy Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce a Stowarzyszeniem Dyplomowanych Biegłych Księgowych (Association of Chartered Certified Accountants - ACCA)

zdjęcie ze spotkania szefów organizacji członkowskich IFAC

W imieniu SKwP umowę sygnował prof. Zbigniew Messner - Prezes, a w imieniu ACCA - pan Roger Acton - Dyrektor ACCA na Europę Środkowo -Wschodnią i Irlandię.

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE